Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verkkopedagogiikka? Tarvitaanko verkkopedagogiikkaa?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verkkopedagogiikka? Tarvitaanko verkkopedagogiikkaa?"— Esityksen transkriptio:

1 Verkkopedagogiikka? Tarvitaanko verkkopedagogiikkaa?
Verkon erityisluonne Ajan ja tilan hallinta Vuorovaikutuksen luonteen muuttuminen Tietokäsitys, tiedonmuodostus Opettamisen tavoitteet Miksi verkkoon? Verkosta uusia ideoita? Ikkunoita luokkahuoneesta maailmalle. Anne Rongas

2 Verkon käyttö one-to-one; one-to-many; many-to-many
Opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus kuin puhelin ja kirje Opettajalta opiskelijoille informaatiokanava kuin kirja Edellisten lisäksi opiskelijan oma prosessi (dialogi avoimessa oppimisympäristössä) Edellisten lisäksi sosiaalinen tiedonrakennusprosessi Anne Rongas

3 Opettajan rooli verkossa?
Kehysten ja rajojen määrittäjä opiskelijoiden rooli? Tiedon haltija ja annostelija eriyttämisen tarpeet Hallitun prosessin ohjaaja Avoimen, luovan prosessin ohjaaja käsikirjoituksen luonne, kurssin tavoitteet yhteistyökumppani, keskustelija, innostaja Anne Rongas

4 Erilaiset opettajat ja oppijat
Verkon tekstuaalisuus, tarinallisuus Verkko ja monimediaympäristö mahdollisuuksien maailma, tosi-epätosi Tila-aika kokemus hitaus ja nopeus loogis-lineaarinen kontra moniulotteinen 3D Ajattelun ja toiminnan rakenteet opettamisen ja oppimisen ilo verkossa Anne Rongas

5 Sisällöntuotanto Miksi, mitä, kenelle? Pedagoginen idea
Rakenne- ja mediavalinnat: vain verkossa / verkko osana lähiopetusta verkkoympäristö + Internet + oppikirja + muut Toiminnallisuus, aikataulu Työvälineet, ohjeistus Arviointi, palautteellisuus Anne Rongas

6 Hyvä aineisto aktivoi Verkko-oppimateriaalituotannon alkuvaiheissa siirrettiin suuria tekstimassoja verkkoon eli verkko toimi jakelukanavana. Hyvä verkko-oppimateriaali ymmärretään nykyisellään toisin. Tehtävänä on aktivoida opiskelijaa ja tukea oppimisprosessia. Käyttökelpoisia välineitä tässä ovat orientaatioperustat, oppimisaihiot ja kognitiiviset työkalut. Opetetaan ajattelemaan ja tutkimaan. Anne Rongas

7 Oppimisprosessin tukeminen
Hyvä verkkomateriaali rakentuu opiskelijalähtöisesti: aineiston laatija on miettinyt, kuinka asian oppiminen etenee Oppimisprosessin tukemisessa annetaan väljyyttä eritasoisille ja erilaisille oppijoille Oppimisprosessin tukeminen pyrkii tuottamaan oivalluksia ja löytämisen iloa Hyvä orientaatioperusta auttaa oppijaa itse alusta lähtien hahmottamaan oppimisprosessiaan Anne Rongas

8 Orientaatioperusta: miksi on näin
Opettajan antama orientaatioperusta kuvailee opiskeltavan asian yleisiä periaatteita ja rakenteita. Orientaatioperusta antaa ulkoisen mallin siitä, mitä opiskellaan. Hyvästä mallista kehittyy opiskelijan itse työstämä sisäinen malli, joka auttaa jäsentämään opittavaa, ymmärtämään suhteita, soveltamaan ja ratkomaan ongelmia. Anne Rongas

9 Oppimisaihio Tietojen opettamisesta ajattelun opettamiseen
Verkkopedagogiikka Oppimisaihio Tietojen opettamisesta ajattelun opettamiseen tutkiva oppiminen, ongelmanratkaisu sosiaalinen tiedon rakentaminen jaettu asiantuntijuus kriittinen ja emansipatorinen oppiminen Oppimisen itsesäätely, innostuminen, luovuus Kiteytynyt idea  osasta kokonaisuuteen, taito soveltaa, kasvava ymmärrys  transfer Anne Rongas Anne Rongas

10 Kognitiiviset työkalut
Oppimisen kannalta ei ole mielekästä jakaa opiskelijoille valmiiksi pureksittua tietoa Kognitiivinen työkalu auttaa opiskelutyössä ja edistää oppimista. Kognitiivisia työvälineitä ovat mm. taulukko, miellekartta, aikajana, analyysikaavio, tietovee (ei valmiiksi tehtynä) sekä erilaiset sanastot, hakemistot, hakukoneet, (verkko-)aineiston ohjaavat rakenteet ja kysymykset. Anne Rongas


Lataa ppt "Verkkopedagogiikka? Tarvitaanko verkkopedagogiikkaa?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google