Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa"— Esityksen transkriptio:

1 Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa
Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa? Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus

2 Tiedonkäsityksiä Staattinen tiedonkäsitys Toiminnallinen tiedonkäsitys
Pragmaattinen tiedonkäsitys Konstruktivistinen tiedonkäsitys Positivistinen tiedonkäsitys Dynaaminen tiedonkäsitys Opettajan oma tiedonkäsitys

3 Millaista tietoa on olemassa?
Suhde todellisuuteen ja tietoon: Positivistinen tiedonkäsitys Objektivismi/positivismi; maailma koostuu tosiasioista Ajatus objektiivisesta tiedosta Tieto on samanlaista kaikille Katsojan silmästä riippumatonta, esimerkiksi luonnonilmiöt Tietämään tuleminen merkitsee maailman löytämistä ja tämän kuvan siirtämistä mieleen Oppiminen tapahtuu siirtämällä tätä tietoa mieleen absoluuttisena totuutena Tieto voidaan paloitella osiin ja siirtää oppijan tajuntaan

4 Pragmatismi; tiedon käytännöllisyys
Realismi tiede itseäänkorjaava Teorioiden totuudenkaltaisuus kasvaa Ihmisen omat konstruktiot hyödyllisiä sikäli, kun ne onnistuvat tavoittamaan oikean käsityksen todellisuudesta Opetus rakennetaan parhaan olemassa olevan tiedon varaan Tieto siitä, mikä on hyvää ja arvokasta Pragmatismi; tiedon käytännöllisyys Fenomenologia; oma tietoisuus ja kokemus tosia

5 Konstruktivistinen tiedonkäsitys
Tiedon subjektiivisuus ja tilannekohtaisuus Tietoa ja todellisuutta ei ole mahdollista arvioida absoluuttisesti Emme kykene selvittämään mitä todellisuus lopulta on Tieto rakentuu omakohtaisesti kokemuksien ja vuorovaikutuksen perustella Jokainen tekee omat tulkintansa maailmasta Yksilön kognitiivinen rakenne ohjaa tulkintaa Ihminen aktiivisesti tuottaa tietoa ja samalla myös tutkimaansa todellisuutta eli tietonsa kohteita Kun jokin tieteellinen tutkimustulos vakiintuu tosiasiaksi, niin todellisuus on sen jälkeen sen kaltainen. Teoria siis kuvaa itse tuottamaansa todellisuutta Sikäli, kun oppiminen sisältää aina jonkin uuden rakentamista vanhan päälle, voidaan useita eri oppimiskäsityksiä luonnehtia konstruktivistiseksi

6 Tieto ja informaatio (Tella 1994)
Informaatio on Jäsentymätöntä, eri tahoilta saatavaa dataa, tosiasioita, ideoita Kukin antaa oman merkityksen Tieto on Jokaisen omaa informaatiosta työstetty konstruktio Siksi informaatiosta tulee vasta silloin tietoa, kun se on yhdistetty laajempiin tietorakenteisiin

7 Opettajan tiedonkäsitys
Tiedonkäsitys, oppimiskäsitys ja ihmiskäsitys muodostavat kehyksen, johon opetukselliset ratkaisut perustuvat Opetusviestinnän tärkeimpänä funktiona on aiemmin pidetty informaation jakamista Nykyiset oppimisteoriat korostavat tiedon konstruointia ja viestinnän vuorovaikutteisuutta informaation jakamisen sijaan Opetustilanteiden viestinnän vuorovaikutteisuus on noussut yhdeksi keskeiseksi opetusviestinnän elementiksi Konstruktivistinen tiedonkäsitys on monisyinen. Vaikka kuva oppimisprosessista on tieteelliseen näkemykseen perustuva, on sen soveltaminen vaativaa

8 Lähteet Puolimatka, T Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi. Tella S Uusi tieto- ja viestintätekniikka avoimen oppimisympäristön kehittäjänä


Lataa ppt "Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google