Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riitta Huovila Jyväskylän normaalikoulu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riitta Huovila Jyväskylän normaalikoulu"— Esityksen transkriptio:

1 Riitta Huovila Jyväskylän normaalikoulu
Teoriaa ja käytänteitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen käsityönopetukseen Riitta Huovila Jyväskylän normaalikoulu RIITTA HUOVILA 2017

2 Päivän runko Nelikentän esittely Käsityönopetuksen painopistealueet
Käsityön ops – mitä siinä lukee? Käsityön ops – mihin se meidät haastaa? Käytännön esimerkkejä monialaisista kokonaisuuksista Ryhmäideointia sekä monialaisista että laaja-alaisista kokonaisuuksista RIITTA HUOVILA 2017

3 Käsityön nelikenttä Tavoitteet Tavoitteet Arviointi Arviointi
Tiedot ja taidot Materiaalit Tekniikat Työvälineet Suunnittelun taidot Esteettinen suunnittelu Tekninen suunnittelu Ajankäytön suunnittelu Arviointi Arviointi Työskentelyn taidot Työn tekeminen Oppimateriaalin käyttö Ongelmanratkaisu Kasvamisen taidot Itsetunto Kriittisyys Kulttuuri Kestävä kehitys Arviointi Arviointi Huovila & Rautio 2007 Käsityön nelikenttä Tavoitteet Tavoitteet RIITTA HUOVILA 2017

4 Kokonainen käsityö Käsityön nelikenttä/OPS 2016 Tiedot ja taidot
Suunnittelun taidot visuaaliset, materiaaliset, tekniset sekä valmistusmenetelmälliset ratkaisut teknologisten sovellusten ymmärtäminen, arviointi ja kehittäminen opittujen tietojen ja taitojen käyttäminen arjessa tuntoaistia ja käsillä tekeminen motoristen taitojen edistäminen ja monipuolinen työskentely taito käsityöilmaisuun ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus käsitteiden, sanaston ja symbolien oppiminen ja soveltaminen materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä valintojen tekeminen työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskenteleminen niiden avulla käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen osaaminen teknologiset toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät käytännön ongelmat itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu tutkiva, keksivä ja kokeileva toiminta avaruudellinen hahmottaminen luovuus ja suunnitteluosaaminen toimivien ratkaisujen kehittäminen oppilaiden omasta elämysmaailmasta nouseva innovointi rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman havainnointi, tutkiminen ja tiedon soveltaminen Kokonainen käsityö Arviointi Arviointi ennakkoluulottomuus pitkäjänteinen ja innovatiivinen työskentelyprosessi yritteliäisyys oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevan ongelmanratkaisun vahvistaminen ja syventäminen oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi itsetuntoa vahvistava, mielihyvää tuottava kokemus oppilaiden erilaisten kiinnostuksen kohteiden painottaminen yhteisöllinen toiminta erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu kestävä elämäntapa ja kehitys oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus eettinen, tiedostava, osallistuva kansalaisuus arvostavat itseään tekijöinä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria ihmisten kulutus- ja tuotantotapojen kriittinen tarkastelu oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat Arviointi Arviointi Työskentelyn taidot Kasvamisen taidot RIITTA HUOVILA 2017 RIITTA HUOVILA 2017 RIITTA HUOVILA 2017

5 Käsityönopetuksen painopistealueet
Käden taitojen kehittäminen on osa kokonaisvaltaista taitokasvatusta * motorinen suoritus * informaation käsittely, kommunikointi, itseluottamus, sosiaalisen ja muun ympäristön huomioon ottaminen Taidekäsityössä korostuu ilmaisu käsityön avulla * kulttuurintuntemus, kulttuurin ilmiöiden näkeminen, kulttuurien ymmärtäminen ja hyväksyminen Tuotesuunnittelua painottava käsityönopetus korostaa suunnittelutaidon opettamista * ongelmanratkaisu, uusien rakenteiden ja muotojen luominen * ekologisuus, kuluttajakasvatus, kriittisyys, tietoisten valintojen tekeminen * kokonainen käsityö, jossa suunnittelu ja valmistus integroituvat yhdeksi prosessiksi Luettavaa: Kivilaakso-Luutonen-Marsio: Itsetekemisen perinne – Käsityöt elävänä kulttuuriperintönä RIITTA HUOVILA 2017

6 Käsityönopetuksen painopistealueet
Painotusalue voi nousta myös peruskoulun laaja-alaisista osaamistavoitteista RIITTA HUOVILA 2017

7 Käsityön opetussuunnitelma
Mitä siinä lukee? ePerusteet RIITTA HUOVILA 2017

8 Kokonainen käsityö Kokonainen käsityö on prosessi, johon kuuluu käsityön kaikki vaiheet: ideointi, suunnittelu, tuotteen valmistaminen ja sekä tuotteen että prosessin arviointi. opettaja oppilas suunnittelee  oppilas toteuttaa  opettaja oppilas arvioi Eriyttäminen ja yksilöiminen toteutuu luontevasti kokonaisen käsityönprosessin sisällä. Välillä on mielekästä antaa oppilaalle rajatumpia suunnittelun vaihtoehtoja ja painottaa enemmän taitoon harjaantumista (ositettu käsityö). Edu.fi luettavaa: Pöllänen-Kröger: Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön RIITTA HUOVILA 2017

9 Opetuksen suunnittelu käsitöissä
Käsityönopetuksen suunnittelun lähtökohtina samansisältöisyys teemalähtöisyys monimateriaalisuus laaja-alaisen osaamisen alueet Toiminnan lähtökohtana on aktiivinen ja monipuolinen suunnittelu, jota tukee vuoden muun työskentelyn aikana hankittu tiedollinen ja taidollinen osaaminen. Yhteisöllinen käsityö Käsityöllä osallistuminen, vaikuttaminen ja viestiminen; craftivismi Yhteistyö eri tahojen kanssa: museot, yritykset, järjestöt Lähtökohtana ilmaisu tai muotoilu Teknologia lähtökohtana Edu.fi RIITTA HUOVILA 2017

10 Käsityöllinen prosessi
Käsityö on oppiaine, jossa suunnittelu ja tuottaminen on riippumatonta käytettävistä materiaaleista, työskentelyvälineistä ja toteuttamistavoista. Keskeistä on laaja-alainen, eri oppiaineisin integroituva suunnittelu ja aktiivinen työskentelyprosessi. Toiminnassa ja toiminnanohjauksessa on keskeistä ongelmanratkaisu tiedon ja taidon soveltaminen itsenäinen tiedonhankinta Oppilaslähtöinen, kehittyvä suunnitteluprosessi edellyttää myös hyvää aineenhallinnallista osaamista. RIITTA HUOVILA 2017

11 Dokumentointi Dokumentointi on oppimisprosessin näkyväksi tekemistä, ratkaisevien ja tulokseen vaikuttavien seikkojen tunnistamista ja muistiin merkitsemistä Tarinallinen kokonaisuus, jossa käsitteet ja toiminta kytkeytyvät toisiinsa; käsitteiden hallinta vahvistuu Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä Fokus voi vaihdella yksilöstä yhteisöön Välineet kynästä tablettiin, paperista ympäristöön ja toimintaan Suorittajana taltioinnin kohde itse tai ulkopuolinen RIITTA HUOVILA 2017

12 Arviointi – miksi, mitä, kuka, miten ja milloin
MIKSI oppimista tukeva - tehtävänä ohjata ja kannustaa MITÄ sitä arvioidaan, mihin pyrittiin - havaittavissa ja arvioitavissa olevat tavoitteet - kohteena sekä prosessin että produktin näkökulmat – kokonainen käsityö KUKA - opettaja ohjaa tiedostamaan ajattelua ja toimintaa sekä ymmärtämään oppimista - oppilaan itsearviointi auttaa näkemään omaa edistymistä ja oppimisen tavoitteita sekä asettamaan itse tavoitteita - vertaisarviointi MITEN vaihtelevasti erilaisia menetelmiä MILLOIN toimintaa ja tuotosta arvioidaan koko suunnittelun ja valmistuksen ajan Arviointi jakaantuu opintojen aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin Nelikenttä Päättöarvioinnin kriteerit RIITTA HUOVILA 2017

13 Käsityön opetussuunnitelma
Mihin se meidät haastaa? ePerusteet RIITTA HUOVILA 2017

14 Ideoita monialaisiin kokonaisuuksiin
Eri oppiaineiden sisällöt Ajankohtainen tapahtuma Elämys, kokemus Pelit ja leikit; välituntitoiminta Juhlat, tapahtumat, karnevaalit Monikulttuurisuus Kestävä kehitys; kierrätys Ammatit Turvallisuus  Työtapa tai työväline Ajankohtainen asia tai ongelma Esineen tai työn käyttötarve  Kummitoiminta Hyväntekeväisyys Sarjatyönä toteutettavat tuotteet  Tuotekokonaisuudet Ideoita monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin Jyväskylän Norssin Peda.netissä RIITTA HUOVILA 2017


Lataa ppt "Riitta Huovila Jyväskylän normaalikoulu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google