Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tytöt teknologian taitajiksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tytöt teknologian taitajiksi"— Esityksen transkriptio:

1 Tytöt teknologian taitajiksi
Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education (UPDATE)

2 Teknologiakasvatus opetussuunnitelman perusteissa
Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä.   Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. © Riitta Huovila Juhani Rahela

3 Teknologiakasvatuksen tavoitteet
Oppilas oppii • ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä • käyttämään teknologiaa vastuullisesti • käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin • ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. © Riitta Huovila Juhani Rahela

4 Teknologiakasvatuksen keskeiset sisällöt
Teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä  Teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänalueilla eri aikakausina Teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari Tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö Teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset Tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia © Riitta Huovila Juhani Rahela

5 Tavoitteita Jyväskylän normaalikoulun perusasteen 1-6 luokilla
Tavoitteena on toteuttaa teknologiakasvatusta eri oppiaineiden kautta. Kaikki oppiaineet tarjoavat tähän mahdollisuuksia: liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö, biologia ja maantiede, fysiikka ja kemia, matematiikka, historia ja äidinkieli. Oppiaineista nostetaan tietoisesti esille niiden teknologiset sisällöt. © Riitta Huovila Juhani Rahela

6 Tavoitteita Jyväskylän normaalikoulun perusasteen 1-6 luokilla
Tavoitteena on järjestää teknologian opetusta integroitujen aihekokonaisuuksien, oppiaineiden ja erillisprojektien puitteissa. Koulun sisäiset hankkeet ja ulkopuolelta tarjottavat projektit luovat tälle toiminnalle hyviä mahdollisuuksia. © Riitta Huovila Juhani Rahela

7 Tavoitteita Jyväskylän normaalikoulun perusasteen 1-6 luokilla
Opiskelussa on tavoitteena käyttää teknologian käytännön kehittämistyössä tarvittavia taitoja, kuten luovaa ongelmanratkaisua, innovatiivista ajattelua, suunnittelua ja tuotteen valmistamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös harjaantua tiimityöskentelytaidoissa © Riitta Huovila Juhani Rahela

8 Tavoitteita Jyväskylän normaalikoulun perusasteen 1-6 luokilla
Tavoitteena on järjestää toiminta siten, että teknologiakasvatus toteutuu kaikilla luokka-asteilla 1-6. © Riitta Huovila Juhani Rahela

9 Tavoitteita Jyväskylän normaalikoulun perusasteen 1-6 luokilla
Tavoitteena on myös järjestää opetusharjoittelua siten, että siihen sisältyy teknologiakasvatusta. On tärkeätä tarjota opiskelijoille ajattelun ja suunnittelun virikkeitä sekä käytännön toteutusmalleja ja välineitä. © Riitta Huovila Juhani Rahela

10 Toimintamuotoja Tiedeopetushanke Liikkumaan ja tutkimaan -hanke
© Riitta Huovila Juhani Rahela

11 Toimintamuotoja Luovan ongelmanratkaisun tekniikat
© Riitta Huovila Juhani Rahela

12 Toimintamuotoja Teknologiakilpailut © Riitta Huovila Juhani Rahela

13 Toimintamuotoja Yritysvierailut © Riitta Huovila Juhani Rahela

14 Toimintamuotoja Tuotteiden ideointi, suunnittelu, valmistus ja arviointi sekä kehittäminen. Samalla mallinnetaan myös tuotteen teollista suunnittelu- ja tuotantoprosessia. © Riitta Huovila Juhani Rahela

15 Toimintamuotoja Käsityöprojektit, missä tuotteen suunnittelussa ja
valmistamisessa käytetään monipuolisesti materiaaleja, teknologiaa ja tekniikoita sekä tutustutaan materiaalien ominaisuuksiin. © Riitta Huovila Juhani Rahela

16 Toimintamuotoja Teknologinen rakentelu, esim. erilaisten sarjojen
ja materiaalien käyttö mm. ympäristö- ja luonnontieteen ja fysiikan ja kemian yhteydessä. © Riitta Huovila Juhani Rahela

17 Toimintamuotoja Tietotekniikan käyttö tallentaminen tulostaminen
tekstinkäsittely tallentaminen tulostaminen kuvien ja tekstien siirtäminen tiedossa suunnistaminen internetissä interaktiiviset opetusohjelmat © Riitta Huovila Juhani Rahela


Lataa ppt "Tytöt teknologian taitajiksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google