Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pornaisten OPS-veso mika waltarin koululla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pornaisten OPS-veso mika waltarin koululla"— Esityksen transkriptio:

1 Pornaisten OPS-veso mika waltarin koululla 28.3.2015
Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, Ilmiölähtöinen oppiminen Pornaisten OPS-veso mika waltarin koululla

2 Opetuksen eheyttäminen
Tavoitteena kokonaisuuksien oppiminen, asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen: eri tieteenalojen tiedon yhdistäminen Menetelmänä tutkiva oppiminen Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella yksittäisestä oppitunnista koko lukuvuoteen

3 Eheyttämisen toteutustapoja:
rinnastaminen: samaa teemaa opiskellaan kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti jaksottaminen: samaan teemaan liittyvät asiat opiskellaan peräkkäin toiminnalliset aktiviteetit: esim. teemapäivät, tapahtumat, opintokäynnit, leirikoulut monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu: prosessi on kestoltaan pidempi kuin esim. teemapäivä kokonaisopetus: kaikki opetus toteutetaan eheytettynä

4 Eheyttämisen toteutustapoja
Tiedonalalähtöinen oppiminen (esim. ilmastonmuutos) Eri oppiaineiden välinen yhteistyö Omaksutaan eri tiedonala Varsinainen ilmiölähtöinen oppiminen (esim. Miksi nykyään on myrskyjä enemmän kuin aiemmin?) Lähtökohtana oppilaiden esittämät kysymykset Oppimisen teema syntyy ympäröivän maailman havainnoinnista Opettajan ohjaava rooli tärkeä: opettaja voi antaa raamin, mutta oppimiskysymys nousee oppilailta Taito- ja taideaineet mukana prosessissa

5 Eheyttämisen myönteisiä vaikutuksia
Oppilaat ovat motivoituneita. Uusi tieto on yhdessä luotua. Voi syntyä sellaista tietoa, mitä ei välttämättä ”oppikirjaoppimisessa” tulisi esiin. Tuottaa yleensä hyviä tuloksia oppimisessa. Lisää mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä usean eri aikuisen kanssa. Tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön.

6 Huomioitavia asioita Pitää huolehtia siitä, että eri oppiaineiden käsitteet opitaan. Vie enemmän aikaa kuin opettajajohtoinen menetelmä: mietittävä, mitä opiskellaan ja mitä ei. Opettajan rooli: opettaja suunnittelee, ohjaa ja tukee oppimisprosessia. Jotta eheyttäminen olisi aidosti monien oppiaineiden välistä, kaikkien opettajien panosta tarvitaan. Koulun toimintakulttuurin muutos: tarvitaan uusia rakenteita ja resursseja, johtamista ja kaikkien sitoutumista

7 Paikallisesti päätettäviä asioita
Miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat koulun toimintakulttuurin kehittämiseen? Mitä yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden kanssa? Mitkä ovat paikalliset painopisteet ja miten ne ilmenevät käytännössä? Mitkä ovat oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa, käyttöä ja kehittämistä ohjaavat paikalliset tavoitteet ja erityiskysymykset? Miten opetuksen eheyttäminen käytännössä toteutetaan? (tavoitteet ja sisällöt, arviointi, toteutumisen seuranta ja kehittäminen)

8 Pienin askelin Oppilaiden osallistaminen
Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla. Kiireen lisääminen ei ole tarkoitus: jostain pitää luopua. Koulun toimintakulttuurin muutos Kaikki on mahdollista, jos on halua! (Hannele Cantell) Oppilaiden osallistaminen


Lataa ppt "Pornaisten OPS-veso mika waltarin koululla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google