Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

9.luokkalaisten huoltajien vanhempainilta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "9.luokkalaisten huoltajien vanhempainilta"— Esityksen transkriptio:

1 9.luokkalaisten huoltajien vanhempainilta
Kruunu nhaan yläaste 9.luokkalaisten huoltajien vanhempainilta

2

3 Keväällä 2014 kyseltiin koulusta
PARANNAMME Tiedottaminen Koulutalon siisteys YHTEINEN VASTUU! Arvioinnista tiedottamista KIINNITÄMME HUOMIOTA Työrauha Hyvät käytöstavat Oppilaan kokeman uhan/väkivallan jätkopilotti

4 Kasvatusvastuussa -yhdessä
Nuori tarvitsee aikuista – selkeät säännöt ja rajat Missä lapsesi surffailee? Päihteet eivät kuulu nuoruuteen Missä nuori on yöllä? Yökyläilyt kannattaa varmistaa – puolin ja toisin Vanhemmat – verkostoitukaa!

5 Perusopetuksen arvopohja
Elämäntaidot Itsetuntemus ja oma kasvu Tulevaisuuteen vaikuttaminen Kestävä tulevaisuus Kulttuurien elinvoimaisuus Arvostava vuorovaikutus Yhdessä kasvaminen Sosiaaliset taidot Yhdessä oppiminen Vastuullisuus Lapsen edun ensisijaisuus – kasvu ja oppiminen Rikastuva monimuotoisuus Rakentava yhteisöllisyys Oppimisen ilo Turvallisuus Oikeudenmukaisuus

6 Opetussuunnitelman uudistaminen kouluissa lv.14-15
Koulun tasolla lv Syksy: Tulevaisuuden koulu-keskustelu kouluissa, kieliohjelman valmistelu, sov.koepainotetun opetuksen suunnitelma, arvojen täsmentäminen, tuntijako, suunnitelma oppilaiden ja vanhempien osallistamiseksi em. aiheisiin Wiki-alusta, avoin keskustelu ympäristö, oppilaille rehtorin tunnit Johtokunnalta lausunto mennessä kieliohjelmasta ja soveltuvuuskoeotosta Kevät: Oppiainekohtainen työ käynnistyy, ops:n yleisen osan koulukohtainen täsmentäminen

7 Päättöarvioinnin aika
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9 Oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikallisesti edelleen tarkennettuihin tavoitteisiin. HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS opettaja jo 8. luokalla antanut oppilaalle ja huoltajalle ohjaavaa palautetta oppilaan osaamisen tasosta suhteessa päättöarvioinnin kriteerien määrittelemään hyvän osaamisen tasoon

8 Osaamisen taso hyvä=8 Osaaminen kumuloituvaa erityisesti kielissä
Kussakin aineessa päättöarvioinnin kriteerit ohjaavat arviointia Kriteerit on johdettu oppiaineiden tavoitteista

9 Painotetun opetuksen arviointi
Musiikki- ja tanssilinjalaisilla koulukohtaiset tavoitteet painotusaineessa ovat korkeammalla kuin muilla Arvioinnin tulee kuitenkin perustua valtakunnalliseen tasoon

10 Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan päättöarviointi
Yleistä oppimäärää opiskelevan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan osaaminen arvioidaan yhteisin kriteerein oppilaan tietoja ja taitoja arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa mahdollisista ongelmista huolimatta

11 Ainekohtaiset tavoitteet
Opettajat ovat käyneet läpi ensimmäisen jakson aikana oman aineensa arviointiin liittyviä asioita Keskustelkaa kotona! Wilmassa/aineen vihkossa löytyy aiheesta tietoa kustakin oppiaineesta Taito- ja taideaineiden arvosana 7.luokalta siirtyy päättötodistukseen Historia päättyi 8.lk keväällä

12 Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat Käyttäytymisen arviointi ei ole osa oppiaineen arviointia eikä käyttäytyminen sinällään saa vaikuttaa oppiaineesta saatavaan arvioon tai arvosanaan Annetaan erillisellä todistuksella

13

14 Oppilashuollollinen työ
Oppilashuollon työntekijät lv Psykologi Anna Hanén, kuraattori Henna Mattila, terveydenhoitaja Paula Sarja, erityisopettajat Nadja Shawar-Karjalainen ja Henrik Müller sekä opot Laura Savolainen ja Erja Silván + rehtori Monialainen asiantuntiijakokous kerran viikossa ti klo KONSULTAATIOAIKA ti klo Käsitellään koulutyön yleisiä asioita perusopetuslain sallimissa rajoissa. Yksittäisen oppilaan asiat siltä osin, mitä perusopetuslaki sallii. Oppiminen, käytös, kiusaaminen, ryhmäilmiöt ~ pedagoginen hyvinvointi Yksilökohtainen oppilashuoltotyö niiden työntekijöiden toimesta, joita asia koskee

15 Koulun moniammatillinen kokous
Voidaan käsitellä: - yksittäisen luokan tilannetta - yksittäisen oppilaan asiaa, joka liittyy perusopetuslakiin (poissaolot, käyttäytyminen, kiusaaminen, oppiminen…) - pedagogisia arvioita ja selvityksiä - konsultaatio - monialaisen asiantuntijaryhmän sopiminen yksittäisen oppilaan asiassa

16 Yksilökohtainen oppilashuolto käsittelee yksittäisen oppilaan asioita
aina suostumus - asian käsittely perustuu luottamuksellisuuteen - velvollisuus tarjota apua, mutta ei ole velvollisuutta ottaa apua vastaan, siksi dokumentointi tärkeää - oppilashuoltoryhmän jäsenillä oikeus pyytää konsultointia asiantuntijoilta (JulkL 26.3 §) - Tässä ryhmässä ei käsitellä asioita, jotka liittyvät esim. tehostetun tai erityisen tuen järjestämiseen, kurinpidollisiin asioihin, työrauhan ylläpitämiseen. Nämä liittyvät opetukseen ja niihin sovelletaan koulutukseen liittyviä lakeja.

17 Koulun tavoitteet lv VUODEN PAINOPISTEALUEET A. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta B. Turvallisuus ja liikenne C: 110-VUOTISJUHLAT KEVÄT 2015

18 Ollaan yhteydessä! Koulun henkilökunta on lapsienne asialla opastaen ja auttaen kaikessa Ongelmien äärellä → Yhteys ko. aineenopettajaan → Yhteys luokanohjaajaan → Yhteys rehtoriin Oppilashuolto auttaa ja tukee vanhemmuuden haasteiden äärellä!


Lataa ppt "9.luokkalaisten huoltajien vanhempainilta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google