Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI"— Esityksen transkriptio:

1 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI 1.8.2014
HATTULAN KUNTA Anne Riihilahti

2 OPPILASHUOLTO OPPILAAN HYVÄN OPPIMISEN, HYVÄN PSYYKKISEN JA
FYYSISEN TERVEYDEN SEKÄ SOSIAALISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ JA YLLÄPITÄMISTÄ Anne Riihilahti

3 MIKSI LAKI SÄÄDETTIIN? Kokoaa hajallaan olevat säännökset yhteen lakiin Tuo uutta sisältöä Palvelut riittämättömiä Suuret alueelliset ja kuntakohtaiset erot Opiskelijoiden ja huoltajien vähäinen osallisuus Koordinoinnissa ja suunnitelmallisuudessa puitteita Anne Riihilahti

4 LAIN TARKOITUS: Edistää oppilaiden ja oppilaitosyhteisön terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia , osallisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Ehkäistä ongelmien syntymistä ja lisätä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä * TURVATA VARHAINEN TUKI JA PALVELUIDEN YHDENVERTAINEN SAATAVUUS JA LAATU Anne Riihilahti

5 Varhainen puuttuminen
PAINOPISTEET: Yhteisöllisyys Ennaltaehkäisy Varhainen puuttuminen Anne Riihilahti

6 KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ
OHJAUSRYHMÄ Vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ Tehtävänä yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen YKSILÖLLINEN OPPILASHUOLTO Yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä Anne Riihilahti

7 MIHIN PERUSTUU HATTULASSA:
SUUNNITELMAT: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2015, hyväksytään valtuustossa, tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa) Paikallinen opetussuunnitelma Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma (tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu) Anne Riihilahti

8 OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEEN ARVIOINTI:
Alakouluilla kaksi kertaa vuodessa toteutettava kiusaamiskysely Yläkoululla ja lukiossa joka toinen vuosi toteutettava kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointitilasto kaksi kertaa vuodessa Anne Riihilahti

9 EDELLYTTÄÄ: Palvelujen ja toiminnan suunnitelmallisuutta ja koordinointia Yhtenäisiä käytänteitä Riittävää oppilashuoltopalveluiden resursointia Henkilöstön koulutusta Huolen puheeksiottoa Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden lisäämistä Verkostoitumista/Moniammatillista yhteistyötä Yhteisöllisyyttä Anne Riihilahti

10 MAHDOLLISTAA: Oppimisen ja hyvinvoinnin Osallisuuden
Kodin ja koulun yhteistyön tiivistämisen Tuen opettajille Tuen kohdentamisen sitä tarvitseville Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn Monialaisissa asiantuntijaryhmissä tiedonkulun Anne Riihilahti


Lataa ppt "OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google