Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Heinolan kaupungin opetussuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Heinolan kaupungin opetussuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Heinolan kaupungin opetussuunnitelma
Kodin ja koulun välinen yhteistyö

2 KUNTA KOTI KOULU JA OPPILAS KOULU LUOKKA
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on määritetty kaupungin opetussuunnitelmassa Toimintaan on varattu ja osoitettu riittävät resurssit Kuntatason foorumi on olemassa (vanhempainverkko) Myös aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluvat mukaan Henkilöstölle tarjotaan koulutusta min. 2 krt./vuosi Toimintaa arvioidaan joka kolmas vuosi Koulut ovat tarkentaneet toimintaa omissa opetussuunnitelmissaan Rakenteet mahdollistavat työn Toiminnan suunnitelmallisuus näkyy myös työsuunnitelmissa Vanhemmille / huoltajille tarjotaan mahdollisuus kahteen tapaamiseen vuodessa Aiheeseen liittyvistä prosesseista on kirjoitettu toimintakuvaukset (esim. vanhempainillat, tiedottaminen) Toimintaa arvioidaan vuosittain Yhteistyöstä järjestetään min. yksi henkilöstön pedagoginen keskustelutilaisuus vuosittain KUNTA Oppilaan ja kodin kanssa käydään arviointi-/kehityskeskustelut luokilla 1, 3 ja 5 sekä aina kun uusi opettaja tulee vakinaiseen virkaan Keskusteluihin pitää valmistautua lähettämällä koteihin keskustelun asialista Koulua tulee tiedottaa lapsen opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa Lapsen huoltajat tulevat kuulluiksi oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa KOTI JA KOULU KOULU OPPILAS LUOKKA Kaikilla luokan huoltajilla on selvä käsitys siitä, miten yhteistyö muiden vanhempien ja opettajien kanssa luokan sisällä toimii. Tähän liittyvät mm. luokan vanhempain- illat, tiedottaminen ja yhteydet opettajaan Vastuu yhteisien käytänteiden luomisesta on luokan opettajalla Myös kotien tulee olla aktiivisia tiedottamisessa ja tiedon vastaanottamisessa

3 Kunta Kodin ja koulun välinen yhteistyö on määritelty kaupungin opetussuunnitelmassa. Koulutuslautakunta on hyväksynyt tämän opetussuunnitelman, ja se on toimintaa ohjaava asiakirja. Kaupunkiin luodaan kuntatason vanhempainverkko (määriteltävä johtosäännössä). Koulutuslautakunta kutsuu vanhempainverkon koolle ja organisoi sen toiminnan. Tämän verkon tarkoituksena on toimia kotien äänenä koko kaupunkia koskevissa koulupuolen asioissa. Samalla tämä vanhempainverkko on vertaisryhmä, missä voidaan keskustella kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä asioista yleisellä tasolla. Ryhmän tehtävät, rooli ja kokoonpano tulee tarkemmin määritellä sitä perustettaessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on osa kotien ja koulujen välistä yhteistyötä. Koulutuksen avulla pystytään lisäämään yhteistyön vaikuttavuutta monessa suhteessa. Heinolan kaupunki ja vanhempainverkko sitoutuvat järjestämään kaksi kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvää tilaisuutta vuodessa. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä arvioidaan kaupungin tasolla joka kolmas vuosi.

4 Koulu Koulut tarkentavat omia käytäntöjään omissa opetussuunnitelmissaan. Tästä suunnitelmasta tulee käydä ilmi miten kotien ja koulun välinen yhteistyö on huomioitu koulun rakenteissa. Tämä osa opetussuunnitelmasta toimii myös osana vuosittaista työsuunnitelmaa. Koulujen tulee tarjota huoltajille lukuvuosittain vähintään kaksi mahdollisuutta koulun henkilöstön tapaamiseen. Nämä tapaamiset voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia sisältäen mm. koulun vanhempainillat, luokkien vanhempainillat, tapaamiset terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa, kotien ja koulujen yhteiset teemapäivät yms. Kotien ja koulun välisestä yhteistyöstä järjestetään koululla vuosittain vähintään yksi pedagoginen keskustelutilaisuus henkilöstön kesken. Koulun tasolla toimintaa arvioidaan vuosittain. Koulut saavat itse päättää arvioinnin muodosta, mutta kotien mielipiteiden kuuleminen on turvattava.

5 Luokka Kaikilla luokan huoltajilla tulee olla selvä käsitys siitä, miten yhteistyö luokkatasolla toimii. Selvitettäviä asioita ovat mm. luokan sisäinen tiedottaminen, miten yhteydet opettajan ja vanhempien välillä hoidetaan? Miten oppilaiden asioista keskustellaan? Millainen on luonteeltaan keskustelu huoltajien ja opettajan välillä? Millaisia ovat luokan vanhempainiltakäytännöt? Vastuu yhteisten käytäntöjen luomisesta on luokan opettajalla tai luokanvalvojalla. Myös kotien tulee olla aktiivisia tiedottamisessa ja tiedon vastaanottamisessa. Tämä tarkoittaa mm. aktiivista reissuvihkon tai sähköpostin lukemista, mikäli tämä on valittu yhteiseksi tiedottamisen välineeksi.

6 Oppilas Oppilaan ja kodin kanssa käydään arviointi- / kehityskeskustelut vähintään luokilla 1, 3 ja 5. Keskustelut käydään oppituntien ulkopuolella. Ne suositellaan pidettäväksi kello 8 – Keskusteluihin tulee valmistautua lähettämällä koteihin lista keskusteltavista asioista. Myös kodeille tulee varata mahdollisuus nostaa esiin omia tärkeäksi kokemiaan asioita. Huoltajan tulee tiedottaa koulua lapsen opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa, jotta se pystyy tukemaan lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä koskee myös päivittäisiä käytännön asioita ja oppilaan poissaoloja. Lapsen huoltajat tulevat kuulluiksi oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.


Lataa ppt "Heinolan kaupungin opetussuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google