Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPETUSSUUNNITELMA KOULUKOHTAINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPETUSSUUNNITELMA KOULUKOHTAINEN"— Esityksen transkriptio:

1 OPETUSSUUNNITELMA KOULUKOHTAINEN
ALUEELLINEN (HAKALAHTI+HALKOKARI+TORKINMÄKI+JOKILAAKSO+ALUEEN ESIOPETUS) (OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS) KUNTAKOHTAINEN (KOKKOLAN STRATEGIA, LAPSIA JA NUORIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET, SEUDULLISUUS) VALTAKUNNALLISET PERUSTEET PERUSOPETUSLAKI JA –ASETUS TT

2 PERUSOPETUSUUDISTUS (OPS E-9.LK) JA OPPILAS
YHTENÄINEN OPPIJAN POLKU ESIOPETUKSESTA PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESEEN * VAATII TOTEUTAKSEEN YHDESSÄ TYÖSTEYN OPSIN KOULUTYÖ POHJAUTUU SELKEÄSTI ESIOPETUKSESSA SAAVUTETUILLE VALMIUKSILLE JA TAIDOILLE UUSI OPS TUKEE ENTISTÄ PAREMMIN OPPILAAN KASVUA JA OPPIMISTA OPPIJAN TAVOITTEET SELKIYTYVÄT OPPILAANOHJAUS OPPIMAAN OPPIMISEN TAITOJEN KEHITTYMISEN TUKENA KAIKILLA TASOILLA YHTEISET KOULUKÄYTÄNTEET JA PITKÄT OPETTAJASUHTEET – TURVALLISUUSTUNNE LISÄÄNTYY ERITYISOPETUS YHTENÄISTYY TT

3 PERUSOPETUSUUDISTUS (OPS E-9.LK) JA OPETTAJA
OPETTAJIEN YHTEISTYÖ LISÄÄNTYY JA MONIPUOLISTUU – OMA TYÖ VÄHENEE TIETOISUUS TOISTENSA TYÖSTÄ LISÄÄNTYY JA TOISEN TYÖN ARVOSTAMINEN KASVAA OPPILAANTUNTEMUS PARANEE YHTENÄISEN OPPIJAN POLUN JATKUMON SUUNNITTELU HELPOTTUU YHDESSÄ TYÖSTETTY OPS ANTAA OPETTAJALLE SELKEÄN KOKONAISKUVAN OPPIJAN POLUN ERI VAIHEISTA OPETTAJA TIEDOSTAA ENTISTÄ PAREMMIN TYÖTÄÄN OHJAAVAT TEKIJÄT OPETTAJIEN JOUSTAVA KÄYTTÖ TARPEEN JA VAHVUUKSIEN MUKAAN MAHDOLLISTUU HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSET JÄNTEVÖITTÄVÄT OPETUSTA TT

4 PERUSOPETUSUUDISTUS (OPS E-9.LK) JA OPPILAS
YHTENÄINEN OPPIJAN POLKU ESIOPETUKSESTA PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESEEN * VAATII TOTEUTAKSEEN YHDESSÄ TYÖSTEYN OPSIN KOULUTYÖ POHJAUTUU SELKEÄSTI ESIOPETUKSESSA SAAVUTETUILLE VALMIUKSILLE JA TAIDOILLE UUSI OPS TUKEE ENTISTÄ PAREMMIN OPPILAAN KASVUA JA OPPIMISTA OPPIJAN TAVOITTEET SELKIYTYVÄT OPPILAANOHJAUS OPPIMAAN OPPIMISEN TAITOJEN KEHITTYMISEN TUKENA KAIKILLA TASOILLA YHTEISET KOULUKÄYTÄNTEET JA PITKÄT OPETTAJASUHTEET – TURVALLISUUSTUNNE LISÄÄNTYY ERITYISOPETUS YHTENÄISTYY TT

5 MIKÄ ON OPS OPETUSSUUNNITELMASTA OPPIMISEN SUUNNITELMALLISUUTEEN
KANSALLINEN TAHTOTILA KOULUN TÄRKEIN ASIAKIRJA MÄÄRITTELEE OPPIJAN POLUN ANTAA SELKEÄT PELISÄÄNNÖT SISÄLTÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN PÄÄPERIAATTEET KERTOO MYÖS ARVOPOHJAN OPPIMISKÄSITYKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TYÖTAVAT OPPIMISTAVOITTEET OPPIAINEIDEN KESKEISET SISÄLLÖT, ARVIOINNIN OPPIMISEN TUKITOIMET OPETUSSUUNNITELMASTA OPPIMISEN SUUNNITELMALLISUUTEEN TT

6 MIKÄ OPETUKSESSA ON KESKEISINTÄ? OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄ-MINEN
YHTEISÖLLISYY-TEEN KASVAMINEN TT

7 OPPIMISKÄSITYKSEN MUUTOKSESSA KESKEISINTÄ
PAINOTUS KOHTI PÄÄTTELYÄ, YMMÄRTÄMISTÄ JA TIEDON SOVELTAMISTA TT

8 OPS-UUDISTUKSEN TAUSTALLA
YHTEISKUNNALLI- SET SEIKAT - työ on saanut uusia muotoja - globalisoituminen - verkostoituminen - väestön ikääntyminen - kestävä kehitys - ihmisen hyvinvointi - uusi perusopetuslaki ja-asetus MEIDÄN ALUEELLMME - HakaTorNet-projekti (99-02) lk siirtymävaihe - lisääntynyt yhteistyö ja siitä saadut hyvät kokemukset TT

9 UUSI TUNTIJAKO YHTENÄISEN OPPIMISPOLUN MUODOSTUMINEN
ESIOPETUKSEN ANTAMAN PAREMMAN LÄHTÖTASON HYÖDYNTÄMINEN KESKEISTEN VÄLINEAINEIDEN PAINOTTAMINEN (AI+MA) LISÄTUNNIT UUSI OPPIAINE:TERVEYSTIETO / 7.-9.LK FY-KE / 5.-6.LK HYVÄN OSAAMISEN TAVOITETASOT (NS.PALKKIKOHDAT VAIHTELEVAT OPPIAINEITTAIN) JÄNTEVÖITTÄÄ OPPIJAN POLKUA OHJAA OPETUSSUUNNITELMATYÖTÄ VAATII TOTEUTUAKSEEN LUOKAN- JA AINEENOPETTAJIEN TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ VALINNAISAINEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE (20 h->13 h / 8.-9.LK) Telimaa


Lataa ppt "OPETUSSUUNNITELMA KOULUKOHTAINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google