Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ESIOPPILAASTA KOULULAISEKSI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ESIOPPILAASTA KOULULAISEKSI"— Esityksen transkriptio:

1 ESIOPPILAASTA KOULULAISEKSI

2 Esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen prosessikuvaus
Nurmijärvi

3 Siirtyessään esiopetuksesta alkuopetukseen lapsi tarvitsee aikuisten tukea
Lapsi ohjataan iloitsemaan omista vahvuuksistaan ja käyttämään niitä apunaan, jos oppimiseen liittyy vaikeuksia Yhteistyö lapsen kanssa toimivien eri tahojen välillä on tärkeää Huomataan mahdollisimman varhain, jos lapsi tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea Lapselle sopivin koulunaloitusikä selviää Nurmijärvi

4 Yhteistyössä toimivat:
huoltajat ja oppilas esiopettaja erityislastentarhanopettaja luokanopettaja rehtori terveydenhoitaja terveyskeskuspsykologi iltapäivätoiminnan ohjaajat Nurmijärvi

5 Tietoa lapsen voimavaroista ja tarpeista
KOTI ESIOPETUS Huoltajat tuntevat lapsen vahvuudet ja tarpeet Esiopettaja: - tekee lapsikohtaiset esiopetussuunnitelmat yhdessä huoltajien kanssa - seuraa lapsen kouluvalmiuden kehittymistä TERVEYDENHUOLTO neuvolapalvelut ja terveystarkastukset tarvittaessa psykologin kouluvalmiustutkimukset Nurmijärvi

6 Tietoa lapsen voimavaroista ja tarpeista
KOTI KOULU Huoltajat tuntevat lapsen vahvuudet ja tarpeet Koulussa seurataan lapsen edistymistä: Luokanopettaja päivittäin Erityisopettaja testaa ensimmäisten luokkien oppilaiden taidot syksyllä Oppilashuoltoryhmä käy läpi jokaisen ensimmäisen luokan oppilaan tilanteen marraskuussa ESIOPETUS TERVEYDENHUOLTO Nurmijärvi

7 Huoltajat antavat tietoa lapsen kehityksestä ja arjesta kotona:
Yhteistyön muodot koti iltapäivä-toiminta terveydenhuolto Huoltajat antavat tietoa lapsen kehityksestä ja arjesta kotona: terveystarkastuksissa esiopettajalle luokanopettajalle iltapäivätoiminnan ohjaajalle esiopetus koulu Nurmijärvi

8 Esiopetus tai koulu kutsuu huoltajat:
Yhteistyön muodot koti Esiopetus tai koulu kutsuu huoltajat: vanhempainiltoihin oppilaskohtaisiin tapaamisiin ja arviointikeskusteluihin Näin huoltajat saavat tietoa lapsen kehittymisestä ja oppimisesta esiopetuksessa ja koulussa esiopetus koulu Nurmijärvi

9 Esi- ja alkuopettajilla on yhteistyöpalavereja
Yhteistyön muodot Esi- ja alkuopettajilla on yhteistyöpalavereja Esikoululaiset ja ekaluokkalaiset tapaavat yhdessä erilaisissa tapahtumissa päiväkodissa tai koulussa esiopetus koulu Nurmijärvi

10 HUOLTAJAN KALENTERI Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu
Esikoulu ja koulu alkaa Syyskuu Lapselle laaditaan esiopettajan ja huoltajien yhteistyönä esiopetuksen suunnitelma syys-lokakuussa Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Esiopetukseen tai kouluun ilmoittautuminen Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Esiopetuksen arviointikeskustelut huhti-toukokuussa Kouluun tutustuminen Kesäkuu Koulutulokkaan terveystarkastus Esiopettajat tapaavat uudet oppilaansa ja perheet koulun alkamiseen mennessä Nurmijärvi

11 TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN TARPEEN SELVITTELY
Elokuu Oppilaiden taitojen kartoitus syyskuun loppuun mennessä Syyskuu Lokakuu Marraskuu Ensimmäisten luokkien oppilaiden tilanne käydään läpi oppilashuoltoryhmässä Joulukuu Kouluvalmiuden tarkempi selvittely yhteistyössä huoltajien, esiopettajan ja tarvittaessa erityislastentarhanopettajan kanssa Tammikuu Kouluvalmiusryhmätutkimuksiin ilmoittautuminen tarvittaessa Kouluvalmiusryhmäkoe tarvittaessa Helmikuu Maaliskuu Hakeminen erityisopetukseen tarvittaessa Huhtikuu Hakeminen koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin tarvittaessa Erityisluokkien oppilaiden valinnat Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden nivelpalaverit (mukana mm. huoltajat, esiopetuksen ja alkuopetuksen edustus) Toukokuu Nurmijärvi


Lataa ppt "ESIOPPILAASTA KOULULAISEKSI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google