Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LUVALLISET POISSAOLOT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LUVALLISET POISSAOLOT"— Esityksen transkriptio:

1 LUVALLISET POISSAOLOT
PERIAATE: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT: AINA ILMOITUS POISSAOLOSTA 1. HUOLTAJA ILMOITTAA poissaolon kouluun välittömästi 2. KOULUN AIKUINEN MERKITSEE ilmoituksen poissaolotaululle 3. LUOKANVALVOJA/-OPETTAJA SEURAA tilannetta oppilaskohtaisesti 4. ETUKÄTEEN TIEDOSSA OLEVAT POISSAOLOT ILMOITETAAN luokanvalvojalle/ -opettajalle tai aineenopettajalle, joka merkitsee ne poissaolotaululle etukäteen 5. MIKÄLI LUVALLISIA POISSAOLOJA ON HUOLESTUTTAVAN PALJON ottaa luokanvalvoja/-opettaja yhteyttä kuraattoriin tai terveydenhoitajaan, tällöin kuullaan myös oppilasta ja huoltajaa 6. LUVAN ANOMINEN: 1-3 päivää: luokanvalvoja/-opettaja yli 3 päivää – 2 viikkoa: kirjallisesti rehtorilta yli 2 viikkoa: kirjallisesti sivistysjohtajalta

2 LUVATTOMAT POISSAOLOT
LUOKANVALVOJA/ -OPETTAJA SEURAA LUVATTOMIA POISSAOLOJA OPPILASKOHTAISESTI (jos huoli oppilaan luvattomasta poissaolosta herää, kertoo aineenopettaja asiasta luokanvalvojalle/-opettajalle) 2. LUOKANVALVOJA/ -OPETTAJA ILMOITTAA LUVATTOMISTA POISSAOLOISTA KOTIIN JA KOULUKURAATTORILLE/TERVEYDEN- HOITAJALLE. Tällöin kuullaan myös oppilasta ja huoltajaa. 3. JOS POISSAOLOJA ON SÄÄNNÖLLISESTI, ASIA TUODAAN OPPILASHUOLTORYHMÄN KÄSITELTÄVÄKSI 4. LUOKANVALVOJA/-OPETTAJA, KURAATTORI, TERVEYDENHOITAJA SEURAAVAT poissaoloja ja pitävät yhteyttä huoltajaan PERIAATE: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT: AINA ILMOITUS POISSAOLOSTA

3 4. KOULUN HENKILÖKUNNALLA ON LASTENSUOJELULAIN
MIELENTERVEYS 1. VARHAINEN PUUTTUMINEN: - Opettaja tai joku muu havaitsee tai oppilas itse ottaa puheeksi huolestuttavan asian 2. ASIA OTETAAN PUHEEKSI Lapsen/nuoren kanssa Vanhempien kanssa Kollegan kanssa Terveydenhoitajan tai kuraattorin kanssa 3. TERVEYDENHOITAJA TAI KURAATTORI ottaa tarvittaessa yhteyttä lääkäriin tai perheneuvolaan, joiden kautta asiaa hoidetaan eteenpäin terveydenhoitaja tai kuraattori tuo asian tarvittaessa esille oppilashuoltoryhmässä - asiaa koskevat yhteydenpidot kirjataan ylös 4. KOULUN HENKILÖKUNNALLA ON LASTENSUOJELULAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS (40§) Lastensuojeluilmoitustapauksissa luokanvalvoja/-opettaja ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmän jäseneen, joka vie asian eteenpäin Ennen lastensuojeluilmoituksen tekemistä asiasta ilmoitetaan aina huoltajalle PERIAATE: tietoa annetaan vain sille henkilölle, joka sitä tarvitsee salassapitovelvollisuutta noudattaen

4 KIUSAAMINEN (akuutti/ei-akuutti)
OPETTAJA/AIKUINEN 1. NÄKEE KIUSAAMISEN (akuutti) - Puuttuu kiusaamiseen välittömästi lopettamalla tilanne - Tilanteen näkijä ottaa tilanteesta vastuun 2. KUULEE KIUSAAMISESTA (ei-akuutti) Ilmoittaa asiasta kuraattorille/oh-ryhmän jäsenelle OPPILAS 1. NÄKEE KIUSAAMISEN (akuutti) - Ilmoittaa opettajalle/aikuiselle kiusaamisesta välittömästi 2. KUULEE KIUSAAMISESTA (ei-akuutti) - Ilmoittaa asiasta koulun opettajalle/ aikuiselle KIUSAAMISTILANTEEN SELVITTELY 1. MITÄ ON TAPAHTUNUT? aikuinen ottaa selvittelyyn mukaan tarvittaessa luokanvalvojan/ opettajan, kuraattorin/oppilashuoltoryhmän jäsenen - selvitetään kiusaamistilanteen osapuolet 2. KESKUSTELU KIUSAAJAN/KIUSATUN KANSSA avoin ja rauhallinen keskustelu kaikkien osapuolten kanssa erikseen (osapuolten näkökannat esiin) - osapuolten kanssa keskustellaan vielä yhdessä, jotta tilanne rauhoittuu 3. SOVITTELU JA SEURAAMUKSET (vastuun portaat –mukaan, liitteenä) 4. SEURANTA sovitaan, kuka seuraa tilannetta jatkossa sovitaan, mitä seuraa, jos kiusaaminen jatkuu tarvittaessa otetaan yhteyttä huoltajaan selvittelyn kulku kirjataan ja asiasta tiedotetaan rehtorille, oh-ryhmälle ja luokanvalvojalle/ -opettajalle PERIAATE: VARHAINEN PUUTTUMINEN = KAIKKEEN PUUTUTAAN -jokainen kouluyhteisössä toimiva -pienimpäänkin painimiseen, suunsoittoon yms., koska ulko- puolinen ei voi tietää, onko kyseessä leikki vai totinen toiminta JOKAISELLA ON OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN KOULUSSA (29§)

5 TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI =
KOULURUOKAILU Hyvät tavat PERUSOPETUKSEN TURVAAMINEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT: Välituntivalvonta Hyvät tavat Työrauha KOULUN YHTEISHENKI OPETUKSEN ERITYINEN TUKI LUOKKAYHTEISÖ: Luokanvalvojat/-opettajat Tukarit Oppilaskunta PERINTEET LIONS QUEST TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI = KOULUN ARKI FYYSINEN KOULUYMPÄRISTÖ: Viihtyisä piha Asianmukaiset kalusteet ja välineet Siisteys TÄYDENNYS- ja LISÄKOULUTUS KOULUTERVEYDEN- HUOLTO ja KURAATTORI TEHY-/TYKY- TOIMINTA VERKOSTOYHTEISTYÖ: Srk, nuorisotoimi, lastensuojelu, poliisi, harr.järjestöt, muu ympäröivä yhteisö YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA TIEDONKULKU KEHITYSKESKUSTELUT ESIMIEHEN KANSSA


Lataa ppt "LUVALLISET POISSAOLOT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google