Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsen, oppilaan ja opiskelijan parhaaksi – tuen turvaamisen haaste Hanketyöseminaari 22.3. 2013 Kuusankoski-talo Irma Kärkkäinen, lukioiden erityisopettaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsen, oppilaan ja opiskelijan parhaaksi – tuen turvaamisen haaste Hanketyöseminaari 22.3. 2013 Kuusankoski-talo Irma Kärkkäinen, lukioiden erityisopettaja."— Esityksen transkriptio:

1 Lapsen, oppilaan ja opiskelijan parhaaksi – tuen turvaamisen haaste Hanketyöseminaari 22.3. 2013 Kuusankoski-talo Irma Kärkkäinen, lukioiden erityisopettaja

2 Hanketyön keskeiset tulokset * strategiat ja prosessit sekä lomakkeisto KOT-käsikirjassa KOT-käsikirjassa * VESO- päivien kokonaisuus ja muut koulutukset * opintomatkat, seminaarit * verkostoituminen, moniammatillisuus, käytänteiden yhdenmukaistuminen käytänteiden yhdenmukaistuminen

3 * keskeisenä haasteena perusopetuksen puolella vielä pula psykologeista * keskeisenä haasteena perusopetuksen puolella vielä pula psykologeista * ostopalvelut * psyykkarit eivät korvaa psykologeja, * psyykkarit eivät korvaa psykologeja, vaikka ovatkin kullanarvoisia vaikka ovatkin kullanarvoisia * koko koulun väen ohjauksellinen ja oppilashuollollinen asenne olennainen * koko koulun väen ohjauksellinen ja oppilashuollollinen asenne olennainen * oppilashuolto on muutakin kuin oppilashuollon palvelut * oppilashuolto on muutakin kuin oppilashuollon palvelut

4 Lukion opiskelijahuollon kehittämistyö • Lukioiden opiskelijahuoltosuunnitelma KOT- käsikirjassa (lomakkeineen) * suunnitelma kehitetty yhteistyössä mm. opiskeluterveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa * suunnitelma kehitetty yhteistyössä mm. opiskeluterveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa * kaikissa lukioissa on jo opiskelijahuoltoryhmä, * kaikissa lukioissa on jo opiskelijahuoltoryhmä, • tuleva laki (1.1.2014) takaa psykososiaalisen opiskelijahuollon palvelut koko toiselle asteelle

5

6 Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuollollinen toiminta Kouvolan varhaiskasvatuksessa Kun lapsen kasvuun, oppimiseen, kehitykseen tai kasvuympäristöön liittyvä huoli herää: - Yhteistyötä tiivistetään lapsen huoltajien kanssa ja keskustellaan heidän kanssaan lapsen tuen tarpeesta ja sen järjestämisestä (kolmiportainen tuki) - Tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtaja kokoaa moniammatillisen yhteistyöryhmän arvioimaan lapsen tuen tarvetta (opettaja/hoitaja, neuvolan terveydenhoitaja, vk:n erityisopettaja, perheneuvolapsykologi tai muu asiantuntija) - > eteenpäin ohjaukset, lähetteet (opettaja/hoitaja, neuvolan terveydenhoitaja, vk:n erityisopettaja, perheneuvolapsykologi tai muu asiantuntija) - > eteenpäin ohjaukset, lähetteet - Laaditaan yhteinen suunnitelma /sopimus lapsen tuen varmistamiseksi. - Tuen toteutumista arvioidaan säännöllisesti (pedagogiseen arvioon perustuva oppimissuunnitelma tai pedagogiseen selvitykseen perustuva erityisen tuen suunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Hojks). 30.6.2014


Lataa ppt "Lapsen, oppilaan ja opiskelijan parhaaksi – tuen turvaamisen haaste Hanketyöseminaari 22.3. 2013 Kuusankoski-talo Irma Kärkkäinen, lukioiden erityisopettaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google