Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kysymys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kysymys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä"— Esityksen transkriptio:

1 Kysymys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä
Etiikka ja moraali Kysymys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä

2 Perinteinen jako Moraali = yhteisöjen ja yksilöiden toimintaa ohjaavat säännöt ja käytännöt Moraali sisältää konkreetteja arvoja ja normeja Etiikka = moraalin tutkimusta ja pohdintaa (filosofian alue, teoreettinen etiikka) Käytetään myös synonyymeinä

3 Etiikan pääsuuntaukset
Normatiivinen etiikka antaa suoria ohjeita Perustellaan rationaalisesti ja kriittisesti Katsotaan, että on olemassa kulttuurista riippumattomia sääntöjä Päämääräetiikka, velvollisuusetiikka, seurausetiikka Deskriptiivinen etiikka Ei voida yleispätevästi osoittaa, mikä on hyvää ja mikä pahaa Eettiset periaatteet vaihtelevat yhteiskunnasta toiseen Deskriptiivinen etiikka kuvailee, mitä ihmiset pitävät hyvänä ja mitä pahana

4 Etiikan pääsuuntaukset
Käytännöllinen, praktinen etiikka auttaa ihmisiä ratkaisemaan elävässä elämässä syntyviä ongelmia ja opastaa eettiseen ajatteluun Kriittinen tehtävä Käyttää hyväkseen teoreettisen etiikan käsitteitä Teoreettinen etiikka mm. Käsitteiden määrittely

5 Etiikan pääsuuntaukset
Pedagoginen etiikka Opetusta, oppimista, kasvua ja kasvatusta koskeva etiikka Kysymykset kasvatusoikeudesta ja –vastuusta Kuka asettaa kasvatustavoitteet? Millaisia järjestyksenpitomenetelmiä opettaja voi käyttää?

6 Opettajan ammattieettisiä kysymyksiä
Mikä on hyvää opetustoimintaa? Mihin opetan ja kasvatan opiskelijoita? Mitä ovat toimintojen seuraukset? Mikä on tavoittelemisen arvoista? Mitkä arvot ovat toiminnan taustalla? Kulttuuriin sosiaalistaminen vs. kulttuurin uudistaminen

7 Opettajan eettisten periaatteiden taustalla olevat arvot
Ihmisarvo Totuudellisuus Oikeudenmukaisuus Vapaus Huolenpito ja empatia (Oser, Noddings)

8 Opettajan ammattietiikka
Taustalla ei vain yhtä eettistä järjestelmää Yleisistä hyvistä arvoista lähdetty liikkeelle Jokainen oppilaitos sitoutunut joihinkin yhteisiin arvoihin Opetussuunnitelmat Jokaisella opettajalla ja oppilaalla on oma arvojärjestelmänsä

9 Ammattietiikka Millainen toiminta on tietyn ammatin näkökulmasta eettisesti hyväksyttävää ja suositeltavaa? Ammatti tuo mukanaan valtaa ja vastuuta, jota muutoin ei olisi Yksi työn tekemisen resurssi Ammattitaidon ylläpitäminen osa etiikkaa Sisältää suosituksia toiminnalle Suojaa ammatinharjoittajaa

10 Ammattietiikka Koulutuksen haasteena eettinen kasvatus:
Koulutuksen saanut henkilö pystyy tunnistamaan ammattieettisten ongelmien läsnäolon Henkilö on hankkinut valmiudet, jotka ohjaavat häntä toimimaan eettisesti


Lataa ppt "Kysymys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google