Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PIRAMKin opetussuunnitelmien muutosprosessi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PIRAMKin opetussuunnitelmien muutosprosessi"— Esityksen transkriptio:

1 PIRAMKin opetussuunnitelmien muutosprosessi
Päivi Karttunen Kehitysjohtaja, TtT

2 OPSien kehittäminen PIRAMKissa
Prosessista vastaa kehitysjohtaja PIRAMKin opetussuunnitelmatiimi toimii ohjaten prosessin etenemistä ja tekee koko ammattikorkeakoulua koskevia esityksiä sekä valmistelutyötä Jokaisessa yksikössä tiimi tai vastaava työryhmä, joka toimii yksiköissä, yksiköissä vastuu koulutusjohtajalla

3 Opetussuunnitematyön lähtökohdat PIRAMKissa
PIRAMKin strategia ja sitä täydentävänä pedagoginen strategia Ops –prosessi, jossa kuvataan opetussuunnitelmien uudistus ja kehittämistyön eteneminen pääperiaatteissaan Molemmat ovat osa PIRAMKin laatukäsikirjaa Pedagoginen strategia: Mm. Kirjattu keskeiset lähtökohdat Uudistumis ja uudistamiskyky tavoitteena, oppia luomaan käytännöllistä tietoa toimintatapa on tutkiva työote Työelämälähtöinen toiminta Moniammatillisuus ja monialaisuus Kansaivälisyys ja monikulttuurisuus on osa opetussuunnitelmaa Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys OPS prosessi

4 Opetussuunnitelmaprosessin kokonaisuus
1. Koulutuksen perustehtävän määrittely koulutuksen tarveanalyysi PIRAMKin ops prosessin mukaan tarveanalyysiä ja osaamistarpeita tarkennetaan ops-tarkistusten yhteydessä -Prosessin kuluessa ops tiimi myös määritteli etenemistä Prosessi eteni ja elettiin kahtakin vaihetta yhtä aikaa OPS tiimi pyrki olemaan tietoinen kustakin vaiheesta

5 2. Ydinosaamisen ja kompetenssien määrittely
a) minkälaista osaamista koulutuksen tulisi tuottaa, mikä on osaamisen ydinosaamista ja miten se kuvataan - Analyysi käynnistyi PIRAMKissa vuonna 2003

6 b) PIRAMKin yhteinen osaaminen määriteltiin vuonna 2004, tiimien ja yhteisen seminaarin työn tuloksena Tutkimusosaaminen (juonne) Vuorovaikutusosaaminen Oppimaan oppiminen ja taito hankkia tietoa Kansainvälistymisosaaminen Eettinen osaaminen Yrittäjyys Käytettiin erialisia osaamistasojen kuvauksia Mm Yhteisen tuning projektin tuotoksia hyödynnettiin

7 PIRAMKin yhteiset perusopinnot 10 op
Laadittiin yhdessä yhteisen osaamisen pohjalta ja luotiin perusopinnoille yhteiset tavoitteet, sisällöt ja laajuus Oppiminen ja ammattiin kasvu 5op Viestintätaidot 5op

8 3. Opetussuunnitelmamallin määrittely
Elokuussa 2004 koulutus, mitä on opetussuunnitelma ja sen eri muodot Eri koulutusohjelmissa erilaisia malleja Bench marking – ops tiimissä: esillä mm. hotelli ja ravintola-alan koulutusohjelman malli, jossa oli pohdittu vuositeemat ja moduulit

9 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 60 op. TAVOITE:
Opiskelija osaa havainnoida yritystoimintaan vaikuttavia ja sitä sääteleviä tekijöitä. Hän ajattelee palvelulähtöisesti ja ymmärtää kannattavuuden toiminnan perusedellytyksenä.

10 Projektiopinnot ja kansainvälinen vaihto
1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 60 op. Yrittäjyys ja yhteiskunta 10 op historia palvelu ammattina yrittäjyys liikeidea-ajattelu kansantalous kannattavuus hinnoittelu lainsäädäntö Perusopinnot 10 op oppiminen ja asian- tuntijuuteen kasvu 5 op vuorovaikutustaidot 5 op Projektiopinnot ja kansainvälinen vaihto Palvelun perusteet 30 op Tutkimusosaamisen perusteet 2 op Matkailu- ja majoituspalvelu 3 op Alkoholilainsäädäntö 1 op Tarjoilun perusteet 3 op Ruoanvalmistuksen perusteet 6 op Hygieniaosaaminen 1 op Ammattialan ruotsi 3 op Ammattialan englanti 3 op Palvelujen markkinointi 3 op Ammattityö 5 op Toimintaympäristön hallinta 10 op kirjoitelma 2 op toiminnallinen koe 6 op yritystoiminnan ideointi 2 op 2 vuosi: Palvelun hallinta 3. Vuosi: Esimiestyö 4. Vuosi Asiantuntijuus

11 5. Opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely
4. Osaamiskokonaisuuksien, opintojaksojen tavoitteiden, sisältöjen, työtapojen ja kuormittavuuden määrittely sisällöt ja työskentelytavat yhdessä tuottavat osaamisen, valittava työtapa on merkityksellinen ->eri metodein tuetaan erilaista osaamista 5. Opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely Opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely Sisältyy PIRAMKin arviointiohjelmaan Arvioidaan erilaisten koottujen palautteiden, työllistymisen jne. pohjalta Alumnikysely 3 vuoden välein Työnantajakysely 3 vuoden välein Opiskelijoiden lukuvuosipalaute Yksiköiden keväiset tulosanalyysit, joihin kootaan kunkin koulutusohjelman palautteet

12 Haasteita opetussuunnitelmatyössä
Opetussuunnitelmaosaaminen Prosessin ohjaaminen, aikataulut Oppiminen, osaaminen >< opetus ja ohjaaminen Oppimismenetelmät >< opetusmenetelmät Opiskelijan työ > opettajan työ Muutoksen aikaansaaminen vie aikaa!

13 Kivinen tie: Seppo Pajari


Lataa ppt "PIRAMKin opetussuunnitelmien muutosprosessi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google