Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppivelvollisuus Perusopetus on maksutonta yleissivistävää opetusta, jota annetaan kaikille Suomessa vakinaisesti asuville lapsille. Kaikki lapset ovat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppivelvollisuus Perusopetus on maksutonta yleissivistävää opetusta, jota annetaan kaikille Suomessa vakinaisesti asuville lapsille. Kaikki lapset ovat."— Esityksen transkriptio:

1 Oppivelvollisuus Perusopetus on maksutonta yleissivistävää opetusta, jota annetaan kaikille Suomessa vakinaisesti asuville lapsille. Kaikki lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää 7-vuotta. Oppivelvollisuus kestää 17 ikävuoteen, jollei oppilas ole sitä ennen saanut päättötodistusta.

2 Opetussuunnitelma Jokaisella Turun koululla on opetussuunnitelma. Siitä selviää, mitkä ovat koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet, mitä koulussa opiskellaan ja miten opiskelua voidaan tukea. Tarkemmat tiedot opetuksesta saa - koulujen opetussuunnitelmista - Turun kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta - Valtakunnallisista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Perusopetus antaa kelpoisuuden hakea toisen asteen koulutukseen (lukioon tai ammatilliseen koulutukseen). Oppilaan oma koulu määräytyy asuinosoitteen mukaan. Koulu tarjoaa opetusta pääsääntöisesti oman oppilasalueensa oppilaille.

3 Ammatillinen koulutus
Ammatti-korkeakoulu Korkeakoulu Lukio Ammatillinen koulutus Toinen aste Yhteishaku Päättötodistus Perusopetus yläkoulu, luokat 7-9 alakoulu, luokat 1-6 Esiopetus

4 Maahanmuuttajaoppilaan tuki turkulaisessa perusopetuksessa
Kaikille tarkoitettu tuki: esim. osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus Valmistava opetus Suomi toisena kielenä -opetus Omakielinen opetus Maahanmuuttajien äidinkielen opetus Tuettu opetus Maahanmuuttajan tukiopetus Omakieliset koulunkäyntiavustajat

5 Valmistava opetus Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten. Turun kaupungissa järjestetään valmistavaa opetusta peruskouluikäisille vasta Suomeen muuttaneille oppilaille, joiden kielitaito ei riitä perusopetuksessa opiskelemiseen. Valmistavaa opetusta järjestetään keskitetysti muutamissa kouluissa. Alakouluina toimivat Varissuon koulu ja Pansion koulu. Yläkouluna on Puropellon koulu.

6 Suomi toisena kielenä -opetus
Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisille vieraskielisille oppilaille. Suomi toisena kielenä-opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle järjestelmällistä suomen kielen opetusta kielen eri osa-alueilla ja auttaa oppilasta saavuttamaan sellainen kielitaito, että hän pystyy seuraamaan opetusta ja ymmärtämään oppiaineiden keskeisiä sisältöjä sekä toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

7 Omakielinen opetus Omakielisen opetuksen tavoitteena on yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien kanssa tukea omalla äidinkielellä perusopetuksen oppisisältöjen oppimista ja kasvatustavoitteiden saavuttamista. Opetusta antavat omakieliset opettajat.

8 Tuettu opetus Tuetun opetuksen tavoitteena on antaa suomen kielellä lisätukea oppilaalle, jolle perusopetuksen muut tukitoimet eivät riitä. Oppilas on yleisopetuksen oppilas, joka saa erityistukea oppimissuunnitelman mukaan. Tämä suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien, opettajien ja mahdollisesti oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Tuettua opetusta järjestetään muutamissa kouluissa.

9 Maahanmuuttajien äidinkielen opetus
Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan oman äidinkielen käyttötaitojen kehittymistä ja kulttuurin tuntemusta.

10 Muut tukitoimet Omakielisten koulunkäyntiavustajien tavoitteena on tukea maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäyntiä. alle 4 vuotta Suomessa olleille, on oma tukiopetuskiintiö, jota koulu käyttää oppilaiden tarpeiden mukaan.

11 Turun iltalukio Turun iltalukio tarjoaa maahanmuuttajille neljä eri mahdollisuutta: 1. Suomen kielen opetusta Finnish for foreigners aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät saa opetusta muuta kautta. 2. Vieraskielisille nuorille tarjotaan vuoden kestävää peruskoulun jälkeistä jatko-opintoihin tähtäävää koulutusta. 3. aikuisille maahanmuuttajille peruskoulun suoritusmahdollisuutta 4. non-stop-periaatteella avointa suomen kielen opetusta kaikille, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa.  

12 Hyödyllisiä linkkejä johanna.e.jarvinen@turku.fi
-> Opetus ja koulutus Kuntakohtainen opetussuunnitelma - Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu. Yhdeksällä kielellä: (suomi, albania, arabia, bosnia, kurdi somali, venäjä, vietnam, viro.) tulostettava Kouluun-esite, jossa on kerrottu opiskelusta perusopetuksessa - Ohjaamo tukee ja auttaa vuotiaita nuoria, jotka ovat peruskoulun jälkeen jääneet ilman opiskelupaikkaa. -Turun suomenkielinen työväenopisto


Lataa ppt "Oppivelvollisuus Perusopetus on maksutonta yleissivistävää opetusta, jota annetaan kaikille Suomessa vakinaisesti asuville lapsille. Kaikki lapset ovat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google