Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Eurooppalainen kielitaidon arviointi- ja testausjärjestö www.ealta.eu.org.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Eurooppalainen kielitaidon arviointi- ja testausjärjestö www.ealta.eu.org."— Esityksen transkriptio:

1 1 Eurooppalainen kielitaidon arviointi- ja testausjärjestö www.ealta.eu.org

2 2 EALTA:n missio EALTA:n tehtävänä on edistää kielitaidon testauksen ja arvioinnin teoreettisten periaatteiden ymmärtämistä sekä edesauttaa yhteisten testaus- ja arviointi- käytänteiden omaksumista koko Euroopassa.

3 3 EALTA:n ohjeisto hyviksi käytänteiksi on tarkoitettu pääasiassa kolmelle eri käyttäjäkunnalle: Henkilöille, jotka ovat mukana •opettajien testaus- ja arviontikoulutuksessa •testauksessa ja arvioinnissa luokkahuoneessa •testien kehittämisessä kansallisissa tai institutionaalisissa testausyksiköissä tai keskuksissa

4 4 Seuraavat yleiset periaatteet koskevat kaikkia edellä mainittuja ryhmiä: Kunnioitus oppilaita/testattavia kohtaan Vastuullisuus Tasapuolisuus Toistettavuus ja yhdenmukaisuus Luotettavuus Yhteistyö eri osapuolien kesken

5 5 EALTA:n ohjeisto hyviksi kielitaidon testauksen ja arvioinnin käytänteiksi

6 6 EALTA:n jäsenten, jotka ovat mukana opettajien testaus- ja arviointikoulutuksessa, tulee selvittää itselleen ja asianosaisille (koulutettavat / opiskelijat, työssä olevat opettajat, opetussuunnitelmien laatijat):

7 7 Esimerkiksi •Kuinka relevanttia koulutus on koulutettavien arviointikonteksteja ajatellen? •Missä määrin testauksen ja arvioinnin peri- aatteet (esim. validius, reliaabelius, tasapuoli- suus, arvioinnin vaikutukset) liittyvät koulutettavan työkontekstiin? •Miten hyvin teoria ja käytäntö ovat tasapainossa koulutuksessa? •Missä määrin koulutettavat osallistuvat arviointi- käytänteiden kehittämiseen, esitestaamiseen ja evaluointiin?

8 8 EALTA: jäsenten, jotka ovat mukana luokkahuonetestauksessa ja – arvioinnissa, tulee selvittää itselleen ja asianosaisille (erityisesti oppilaat/ opiskelijat ja mahdollisuuksien mukaan vanhemmat):

9 9 Esimerkiksi •Mikä on arvioinnin tarkoitus? •Kuinka hyvin arviointitavat soveltuvat oppilaille? •Miten varmistetaan arviointitulosten paikkansa- pitävyys ja oikeudenmukaisuus? •Miten oppilaiden näkemykset arviointitavoista on otettu huomioon? •Millaisiin toimiin ryhdytään oppimisen edistämiseksi? •Millaista palautetta oppilaat saavat?

10 10 EALTA:n jäsenten, jotka ovat mukana testien kehittämisessä, tulee selvittää itselleen ja asianosaisille (opettajat, opiskelijat/oppilaat, suuri yleisö) seuraavassa listatut kysymykset ja vastaukset niihin

11 11 Tämän lisäksi testien kehittäjiä rohkaistaan osallistumaan keskusteluun päätöksentekijöiden kanssa omissa instituutioissaan ja ministeriöissä varmistuakseen siitä, että nämä ovat tietoisia arvioinnin hyvistä ja huonoista käytänteistä. Tällä tavoin arviointi- järjestelmien ja –käytänteiden laatua voidaan parantaa.

12 12 Esimerkiksi •Onko testispesifikaatioita olemassa? •Onko testin suunnittelijoilla ja tehtävien laatijoilla kokemusta opettamisesta niillä taitotasoilla, joille testi on tarkoitettu? •Millainen koulutus testin suunnittelijoilla ja tehtävien laatijoilla on? •Esitestataanko testit? •Koulutetaanko arvioijat jokaista testikertaa varten?

13 13 Esimerkiksi •Kaksoisarvioidaanko subjektiivisesti arvioitavat testit? •Millaisia vaikutuksia testillä on? •Millä toimenpiteillä varmistetaan, että testi seuraa opetussuunnitelmassa tapahtuvia muutoksia? •Onko testin taso rinnastettu eurooppalaiseen viitekehykseen? •Millaista näyttöä on tarjolla rinnastuksesta?

14 14 • armenia • bulgaria • eesti • englanti (UK) • espanja • georgia • hollanti • italia • katalaani • kreikka • latvia • liettua • luxenburg • norja (bokmål+ nynorsk • puola • ranska • romania • ruotsi • saksa • slovenia • suomi • tanska • tsekki • turkki • unkari • venäjä Ohjeistosta saatavilla olevat erikieliset versiot tammikuussa 2007

15 15 Täydellinen EALTA:n ohjeisto hyviksi kielitaidon testauksen ja arvioinnin käytänteiksi ja sen erikieliset versiot löytyvät osoitteesta www.ealta.eu.org


Lataa ppt "1 Eurooppalainen kielitaidon arviointi- ja testausjärjestö www.ealta.eu.org."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google