Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ä OHJAUSKESKUSTELU JA OHJAUKSEN TY Ö V Ä LINEET Teema 1. Ohjausprosessi ja ohjauksen ty ö v ä lineet Oppilaanohjauksen kehitt ä minen 22.09.2008 P ä ivi-Katriina.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ä OHJAUSKESKUSTELU JA OHJAUKSEN TY Ö V Ä LINEET Teema 1. Ohjausprosessi ja ohjauksen ty ö v ä lineet Oppilaanohjauksen kehitt ä minen 22.09.2008 P ä ivi-Katriina."— Esityksen transkriptio:

1 Ä OHJAUSKESKUSTELU JA OHJAUKSEN TY Ö V Ä LINEET Teema 1. Ohjausprosessi ja ohjauksen ty ö v ä lineet Oppilaanohjauksen kehitt ä minen 22.09.2008 P ä ivi-Katriina Juutilainen (p ä ivi-katriina.juutilainen@joensuu.fi)p ä ivi-katriina.juutilainen@joensuu.fi Marjatta Vanhalakka-Ruoho (marjatta.vanhalakka-ruoho@joensuu.fi)marjatta.vanhalakka-ruoho@joensuu.fi Joensuun yliopisto, Ohjauksen koulutus

2 OHJAUS, NEUVONTA JA TIEDOTUS (ONNISMAA 2007) ammatillisina k ä yt ä nt ö in ä ja ohjattavan kohtaamisen tapoina tai erilaisina keskustelun toimintoina erilainen a) teht ä v ä, b) suhde tietoon, c) ohjattavan rooli, d) ammattilaisen rooli ja e) keskustelun kulku

3 OHJAUS (TY Ö MINISTERI Ö 2002) TEHT Ä V Ä Edist ää keskustelun keinoin ohjattavan kyky ä parantaa el ä m ää ns ä h ä nen haluamallaan tavalla. SUHDE TIETOON Korostetaan asioiden tulkinnanvaraisuutta ja monia toimintamahdollisuuksia. OHJATTAVAN ROOLI Ohjattava osallistuu aktiivisesti esitt ä miens ä pulmien ratkaisemiseen. H ä nen tavoitteensa ja tulkintansa ovat ty ö skentelyn l ä ht ö kohtana. Ohjattava on oman el ä m ä ns ä asiantuntija. AMMATTILAISEN ROOLI Ty ö ntekij ä pyrkii keskusteluissa vahvistamaan ohjattavan toimintakyky ä ja v ä ltt ää valmiiden ratkaisumallien tarjoamista. KESKUSTELUN KULKU Ohjauskeskustelu on yleens ä monivaiheinen ja rakenteeltaan l ö yh ä. Keskustelun kulkuun vaikuttavat ohjattavan tekem ä t aloitteet ja toisaalta ty ö ntekij ä n k ä ytt ä m ä l ä hestymistapa. Ohjausteht ä v ä n l ä pik ä yminen voi edellytt ää useita kertoja.

4 NEUVONTA (TY Ö MINISTERI Ö 2002) TEHT Ä V Ä Neuvoa asiakkaalle sopiva toimintatapa. SUHDE TIETOON Neuvot perustuvat asiantuntijatietoon. OHJATTAVAN ROOLI Asiakas odottaa saavansa ongelmaansa neuvoja asiantuntijalta. H ä n on neuvon pyyt ä j ä ja vastaanottaja. Asiakas p ää tt ää neuvon noudattamisesta. AMMATTILAISEN ROOLI Ty ö ntekij ä on asiantuntija eri toimintavaihtoehtojen arvioinnissa. H ä n tiet ää puheena olevasta asiasta enemm ä n kuin asiakas. Ty ö ntekij ä n on varmistettava, ett ä neuvot ovat asiantuntevia ja ymm ä rrett ä vi ä. KESKUSTELUN KULKU Keskustelun perusrakenne on neuvon pyyt ä minen ja sen antaminen. Neuvontakeskustelu voi olla melko lyhyt tai se voi laajentua monivaiheiseksi teht ä v ä ksi.

5 TIEDOTTAMINEN (TY Ö MINISTERI Ö 2002) TEHT Ä V Ä Antaa asiakkaalle h ä nen tarvitsemiaan tietoja. SUHDE TIETOON Tarvittava tieto koostuu tosiasioista. OHJATTAVAN ROOLI Asiakas hakee itselleen puuttuvaa tietoa. H ä n on tiedon vastaanottaja. Asiakas k ä ytt ää tiedon hyv ä kseen. AMMATTILAISEN ROOLI Ty ö ntekij ä antaa asiakkaalle h ä nen haluamansa tiedon. Ty ö ntekij ä huolehtii tietojen oikeellisuudesta ja riitt ä vyydest ä. KESKUSTELUN KULKU Keskustelu rakentuu asiakkaan kysymyksist ä ja ty ö ntekij ä n vastauksesta. Yleens ä keskustelu on lyhyt. Voi edellytt ää tarkentamista.


Lataa ppt "Ä OHJAUSKESKUSTELU JA OHJAUKSEN TY Ö V Ä LINEET Teema 1. Ohjausprosessi ja ohjauksen ty ö v ä lineet Oppilaanohjauksen kehitt ä minen 22.09.2008 P ä ivi-Katriina."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google