Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AJ 2006 Huoli puheeksi –koulutusten koetut vaikutukset Arja Jääskeläinen 2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AJ 2006 Huoli puheeksi –koulutusten koetut vaikutukset Arja Jääskeläinen 2006."— Esityksen transkriptio:

1 AJ 2006 Huoli puheeksi –koulutusten koetut vaikutukset Arja Jääskeläinen 2006

2 AJ 2006 KYSELYN TOTEUTTAMISESTA Kysely lähetettiin n. 150 koulutukseen osallistuneelle internet—kyselynä Rovaniemellä ja Ranualla teknisiä ongelmia vastaamisessa päiväkoteihin päiväkodinjohtajien välityksellä Arvioinnit asteikolla 1—5 74% oli tietoisesti käyttänyt menetelmää työssään

3 AJ 2006 MENETELMÄN KÄYTTÄMINEN TIETOISESTI X KOULUTUKSEN VAIKUTUKSET

4 AJ 2006 VASTANNEIDEN TOIMIPAIKAT

5 AJ 2006 VAIKUTUS ROHKEUTEEN

6 AJ 2006 MITEN? ”Harjoittelemalla etukäteen sanoittamista ja tekemällä ennakointeja. Rohkeus kasvanut ja pystyn keskittymään asiakkaan kuuntelemiseen paremmin, kun en mieti mitä seuraavaksi sanoisin” (5) ”pienikin huoli on tarpeeksi tärkeä otettavaksi puheeksi! Tähän ajatukseen sain vahvistusta.”(32)

7 AJ 2006 VAIKUTUS TOIMINTATAPAAN

8 AJ 2006 MITEN? ”Mietin aina etukäteen mitä sanon. Tämä lomake varmentaa vielä omaa valmistautumista. Tulee kunnolla mietittyä kaikki etukäteen” (9) ”Esitystapaa mietin paljon enemmän etukäteen. Suunnittelen miten tuon sen esille.” (12)

9 AJ 2006 VAIKUTUS ASENTEESEEN

10 AJ 2006 MITEN? ”Helpompi ottaa avun pyytäjän rooli kuin avun tarjoajan tai kyselijän rooli alkuasetelmaksi” (6) ” koulutuksen myötä tietää, että systeemiä käytetään laajalti eri instansseissa. Se motivoi.” (20) ”tunnen velvollisuudekseni ottaa asia puheeksi jos huolta ilmenee” (8)

11 AJ 2006 YHTEISTYÖHÖN VANHEMPIEN KANSSA

12 AJ 2006 MITEN? ”Otin erään vaikean asian esille tätä tapaa käyttäen ja sain selvän luottamuslauseen heiltä. He ovat tuoneet minulle muita hyvin arkaluontoisia asioita puheeksi luottamuksellisesti” (31) ” Keskustelussa avun pyytäjän rooli tukee vanhempien tunnetta asiantuntijuudesta oman lapsensa asioissa. Antaa myös vanhemmille luvan olla neuvottomia ilman syyllisyyttä” (6)

13 AJ 2006 YHTEISTYÖHÖN TYÖYHTEISÖSSÄ

14 AJ 2006 MITEN? ”oppilashuoltoryhmän kanssa tiiviimpää keskustelua ja työskentelyä” (25) ”auttaa lähestymään ristiriitatilanteita yhteistyökykyisemmin” (6) ”huolesta keskustellaan avoimesti työyhteisössä ja pohditaan miten asiaa hoidetaan eteenpäin” (8) ” usein kollega on pohtinut samoja asioita. Näin asiat etenevät ja niille voidaan tehdä jotain ennen kuin on liian myöhäistä” (36) ” En tarvitsekaan kollegojen hyväksyntää huolen puheeksi ottamiselle” (32)

15 AJ 2006 YHTEISTYÖHÖN MUIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA

16 AJ 2006 MITEN? ” uusia tuttavuuksia koulutuksesta, madalsi yhteistyökynnystä” (13) ”vahvisti yhteistyön merkitystä”(28) ” sosiaalitoimen toive entistä tiiviimmästä yhteistyöstä rohkaisi soittamaan ja kysymään…” (36) ”rohkeutta esittää oma näkemys asiasta” (12)

17 AJ 2006 VARHAISEEN PUUTTUMISEEN

18 AJ 2006 MITEN? ”varhainen puuttuminen on tuottanut tulosta. Vahvisti uskoa siihen, että on ”kannattavaa” työtä” (13) ” Vanhemmat ovat kokeneet positiivisesti, kun asioista puhutaan heti” (9)

19 AJ 2006 VAIKUTUSTEN KESKIARVOT asteikolla 1-5 arvioituna

20 AJ 2006 KOKONAISVAIKUTUS (summamuuttuja kysymyksistä 4—10)

21 AJ 2006 MENETELMÄN OMINAISUUKSIA

22 AJ 2006 ONNISTUMISEN KOKEMUKSET

23 AJ 2006 ENITEN VAIKUTTANEET AJATUKSET ennakointi subjektiivinen huoli ja lupa puuttua siihen velvollisuus puuttua kuuntelemisen tärkeys

24 AJ 2006 AJATUKSIA JA EHDOTUKSIA koulutus koko työyhteisölle syventävä jatkokoulutus vanhemmille suunnattu koulutus päällekkäisyyttä vavun kanssa lomake sitova ja työläs, hieman keinotekoinen yksin työskenteleville (pph) omia keinoja


Lataa ppt "AJ 2006 Huoli puheeksi –koulutusten koetut vaikutukset Arja Jääskeläinen 2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google