Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OHJAUSKESKUSTELU JA OHJAUKSEN TYÖVÄLINEET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OHJAUSKESKUSTELU JA OHJAUKSEN TYÖVÄLINEET"— Esityksen transkriptio:

1 OHJAUSKESKUSTELU JA OHJAUKSEN TYÖVÄLINEET
Teema 1. Ohjausprosessi ja ohjauksen työvälineet Oppilaanohjauksen kehittäminen Päivi-Katriina Juutilainen Marjatta Vanhalakka-Ruoho Joensuun yliopisto, Ohjauksen koulutus

2 OHJAUSKESKUSTELU PROSESSINA (NUMMENMAA 1992)
Ongelman / tilanteen selvittäminen Perspektiivin laajentaminen ja vaihtoehtoisten polkujen tutkiminen Tavoitteiden ja välitavoitteiden muotoileminen Suunnitelman ja sen toteuttaminen Arviointi ja seuranta

3 OHJAUSKESKUSTELU PROSESSINA
Egan Ohjaus käsittelyprosessina Vaihe 1: Mitä elämäntilanteessani on meneillään? Vaihe 2: Minkälaisissa mahdollisuuksissa ja ratkaisuissa on mieltä minulle? Vaihe 3: Mitä minun olisi tehtävä saadakseni tavoittelemani?

4 Ohjausprosessi Spangar (2000)

5 OHJAUKSEN ALOITUS valmistautuminen tervehtiminen
ensin ihminen, sitten asia –periaate käytä ymmärrettävää kieltä laatikaa 3-osainen ohjaussopimus yhteinen maaperä monipuolinen viestintä tietämättömyyden tärkeys

6 VALMISTAUTUMINEN OHJAUKSEEN
aika tila menetelmät ja materiaalit asiakkaan tilanteen kertaus, sis. tehtävät mielen tyhjennys - huomioivuus jakamaton huomio - arvostaminen

7 1. LÄHTÖKOHTANA ELÄMÄNTILANTEEN SELVITTÄMINEN
tarkoituksena on auttaa oppilasta a) kuvaamaan elämänkenttäänsä ja huoliaan sekä b) etsimään ratkaisuja käytännössä asioiden, ajatusten ja tunteiden tekemistä näkyväksi kartoitus eli mapping mahdollisena työvälineenä ohjaaja ohjaa kartoitusprosessia ja oppilas tuottaa sisällön

8 MAPPINGIN TEHTÄVÄT Keino saada minuus näkyväksi ja kokonaiskuvaa oppilaan elämästä, ongelman kontekstista ja dynamiikasta. Antaa ohjaajalle ja oppilaalle mahdollisuuden tehdä tapaamisen aikana yhdessä jotain molemmille merkityksellistä. Aktivoi molempia. Saa aikaan jotain konkreettista. Auttaa selventämään merkityksiä: oppilaan elämänkentässä ilmeneviä vuorovaikutussuhteita huolenaiheen keskeisiä piirteitä esteitä, vahvuuksia, tarpeita, minuuden erilaisia ääniä.

9 ELÄMÄNTILANTEEN SELVITTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
Erilaisia tapoja mapping (minäympyrä – visualisointi) tärkeät ihmiset elämässäni 10 tärkeintä asiaa elämässäni tietolista nykyinen huoli ja sen yhteys aikaan mennyt – nykyinen – tuleva tulmu (tulevaisuusmuistelu) luettelointi, esim. edut ja haitat numerot – tärkeysjärjestykseen asettaminen ja arviointi metaforat kirjeen kirjoittaminen tai tarinan tuottaminen tosiasioiden vastainen kokeilu, esim. taikasauvatehtävä

10 ELÄMÄNTILANTEEN SELVITTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
Erilaisia tapoja unelmointi pelit OH-kortit, muut kortit draamalliset menetelmät toiminnalliset menetelmät musiikki valokuvat

11 ELÄMÄNAVARUUS (Peavy 1996)

12 2. PERSPEKTIIVIEN LAAJENTAMINEN
tavoitteena tarkastella ohjattavan kokemaa ja kuvaamaa pulmaa monesta eri näkökulmasta dialogi kantaa kuunteleminen ja kysyminen keskiössä Mitä mahdollisuuksia ja tavoitteita sinulla on tämä asian suhteen? – mitä haluaisit tapahtuvan? Mitä vaikutuksia uskot tällä päätöksellä olevan itseesi? HUOM! voi hyödyntää ohjaajan työvälineitä (ks. elämäntilanteen kartoittamisen erilaiset tavat)

13 3. TAVOITTEIDEN JA VÄLITAVOITTEIDEN MUOTOILEMINEN
selkeys realistisuus saavutettavuus ohjattavan itsensä asettama arvioitavissa oleva esimerkkinä henkilökohtaisten projektien menetelmä

14 (JÄRKEVÄ) SUUNNITTELU
Jokainen suunnitelma on ainutlaatuinen. Monet objektiiviset, loogiset päätökset ja suunnitelmat eivät toteudu, koska ne eivät tunnu asiakkaasta hyvältä hän ei ole niihin emotionaalisesti sitoutunut suunnitelma on ristiriidassa jonkin asiakkaalle henkilökohtaisesti tärkeän tai kulttuurisesti omaksutun arvon kanssa.

15 Suunnitteluun vaikuttamassa:
tiedänkö minä miten tämä tehdään onko tämä minulle henkilökohtaisesti merkityksellistä miten suunnitelman toteuttaminen vaikuttaa elämänkenttään/muihin ihmisiin mitä voimavaroja ja resursseja tarvitsen mitä vaikuttaa elämääni, jos en toimi suunnitelman mukaan olenko valmis muuttamaan suunnitelmaa, jos se ei toimi kuka voi tarvittaessa auttaa kestämään vaikeuksia ja eteenpäin

16 4. TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TOTEUTTAMINEN
vaihtoehtoiset tavat saavuttaa tavoite erilaisten keinojen keskinäinen vertailu mitä on huomioitava? esimerkkejä kysymyksistä: Mikä sinulle on tällä hetkellä olennaisesti tärkeintä? Mikä on täysin mahdotonta jättää ulkopuolelle? Mihin ”kustannuksiin” ja riskeihin olet valmis? Mitä voimavaroja/mahdollisuuksia sinulla on?

17 Sosiodynaamiseen ohjauksen periaatteita (Peavy 2004):
Luo yhteistyöhön ja yhteiseen toimijuuteen perustuva suhde ohjaajan ja yksilön välille Pyri tunnistamaan, kuuntelemaan ja kuvaamaan ne yksilön elämänkenttään kuuluvat tekijät, jotka olennaisesti vaikuttavat ongelmaan/huoleen/mietinnässä olevaan elämäntilanteeseen/suunnitelmaan

18 Sosiodynaamiseen ohjauksen periaatteita (Peavy 2004):
Mieti, miten erilaiset päivittäiset toimet ja arkiset asiat vaikuttavat tai voisivat vaikuttaa ko. tilanteeseen Tunnista vaihtoehtoja, joita yksilö voisi harkita tai suunnitella Koeta liittää suunnittelu sellaisiin toimiin, joihin yksilö on halukas, jotka hän kokee mielekkäiksi ja jotka hän osaa.


Lataa ppt "OHJAUSKESKUSTELU JA OHJAUKSEN TYÖVÄLINEET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google