Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KUNTA- JA PALVELURAKENNE UUDISTUU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KUNTA- JA PALVELURAKENNE UUDISTUU"— Esityksen transkriptio:

1 KUNTA- JA PALVELURAKENNE UUDISTUU
Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro STM/PARAS/

2 Palveluiden järjestä- mis- ja tuottamistapoja kokoavat ja tehostavat
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimenpidekehikko Alueellisista erityispiirteistä aiheutuvat lisätoimenpiteet Helsingin metropolialue Suurten kaupunkien alueet Pitkien etäisyyksien kunnat Ruotsinkieliset ja saamenkieliset alueet taloudellisten ongelmien kunnat Palveluiden järjestä- mis- ja tuottamistapoja tehostavat toimenpiteet Kuntaliitoksia Ylikunnallisia palveluita kokoavat ja tehostavat Hallintaa ja ohjausta 5 ja 6 § 4 ja 12 § 5 § 11 § STM/PARAS/

3 Uudistuksen lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollossa
Perusoikeuksien edistäminen ja yhdenvertaisuus palveluiden saamisessa Ytimenä lain tavoitteiden ja tarkoituksen toteuttaminen Puitelaki antaa lähtökohdat ja asettaa vähimmäistavoitteet; tukee ”Kansallisissa ohjelmissa” käynnistettyä työtä Tärkeää vahvistaa kuntarakennetta ja uudistaa palvelurakennetta tasapainoisesti Esityksen suositukset valmisteltu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa STM/PARAS/

4 Palvelujen laatu ja saatavuus turvataan koko maassa
peruspalvelut järjestetään nykyistä suuremmalla väestöpohjalla erityispalvelut ja erikoissairaanhoito järjestetään yhteisessä kuntayhtymässä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen turvataan uusissa rakenteissa STM/PARAS/

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus
Perusta = hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kivijalka = sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut Sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon erityispalvelut STM/PARAS/

6 Sosiaali- ja terveydenhuollossa tavoitteisiin päästään
vahvistamalla kuntarakennetta tiivistämällä kuntien yhteistyötä järkeistämällä palvelurakennetta varmistamalla palveluverkon kattavuus uudistamalla toimintatapoja vahvistamalla rahoituspohjaa STM/PARAS/

7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
on tehokas keino kaventaa terveyseroja ja ehkäistä syrjäytymistä - edistää parhaiten kaikkien kuntalaisten hyvinvointia on keskeinen keino hallita palvelutarpeen ja kustannusten kasvua edellyttää toimivaa ja hyvin johdettua kuntakokonaisuutta ja tiivistä yhteistyötä kunnan muiden hallintokuntien, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on säädetty myös kuntayhtymän erityiseksi tehtäväksi STM/PARAS/

8 Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen (5 §)
asukkaan väestöpohja perusterveydenhuollolle ja ainakin osalle sosiaalihuoltoa ehjät ja hyvin johdetut palvelukokonaisuudet sekä sosiaali- että terveydenhuollossa; yhteistyö turvattu perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi tasavertaiset kumppanit sosiaali- ja terveystoimen yhteys kunnan muihin sektoreihin (maankäyttö, asuminen, opetus, kulttuuri, nuoriso, liikenne…) asiakas/potilaslähtöisyys, lähipalvelut turvataan STM/PARAS/

9 Peruspalveluissakin tarvitaan suurempaa väestöpohjaa
väestörakenteen muutokset/alueellinen eriarvoisuus henkilöstön työnjako ja osaaminen henkilöstön rekrytointi kustannusten ja palvelutarpeen satunnaisvaihteluiden hallinta tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen tehokkaampi käyttöönotto STM/PARAS/

10 Kuntien ja terveyskeskusten lukumäärät asukasluvun (31.12.2005) mukaan
Kuntien ja terveyskeskusten lukumäärät asukasluvun ( ) mukaan Asukasluku Kuntien lkm Terveyskeskusten lkm 52 64 48 53 107 67 alle 5 000 208 65 Yhteensä 415 249 Lähde: Punnonen, Kuntaliitto STM/PARAS/

11 Terveyskeskukset Päijät-Hämeen shp-alueella
Terveyskeskus Asluku 1 Lahti 98413 2 Tiirismaan kansanterveystyön ky 28364 3 Heinola 20729 4 Orimattilan seudun kansanterveystyön ky 20211 5 Nastola 14790 6 Asikkala 8560 7 Iitti 7265 8 Sysmä 4655 9 Hartola 3671 10 Padasjoki 3639 Sosiaali- ja terveyspiirihanke menossa STM/PARAS/

12 Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut (6 §)
erityispalveluista vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen kuntayhtymä kuntayhtymäverkon pohjana sairaanhoitopiirit; poikkeaminen nykyisistä aluejaoista mahdollista kunnan kuuluttava yhteen kuntayhtymään; ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat lisäksi ruotsinkieliseen kuntayhtymään sosiaali- ja terveydenhuolto tasavertaisina mahdollisuus huolehtia paremmin sosiaalihuollon erityispalveluista /.. STM/PARAS/

13 ./.. kehitysvammahuollossa erityishuoltopiirit eivät enää pakkokuntayhtymiä – hyvin toimivia laajempia yksiköitä ei tarvitse purkaa; voivat jatkaa kuntayhtyminä tai liikelaitoksina sekä sosiaalipalveluissa että erikoissairaanhoidossa tarvitaan myös erityisvastuualueittain/kuntayhtymää laajemmalla väestöpohjalla alueellisesti ja valtakunnallisesti keskitettäviä palveluja ja työnjakoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö turvattava potilaslähtöisesti STM/PARAS/

14 Ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon järjestäminen
Toiminnassa tai perusteilla olevat, seudulliseen yhteistyöhön perustuvat ympäristöterveydenhuollon tai työterveyshuollon yksiköt voivat jatkaa. Kun uusia perustetaan, suositellaan samoja rajoja kuin yhteistoiminta-alueilla. Tavoitteena, että eri palveluilla on mahdollisimman yhtenäiset rajat. STM/PARAS/

15 Tehostaminen – tuottavuus
hyödynnetään paremmin tietoteknologiaa vähennetään palvelutarvetta (hyvinvoinnin edistäminen) hyvät käytännöt tunnetuiksi ja käyttöön hoito/palveluketjut: saumattomuus, pullonkaulat pois yhtenäistetään laskutusperusteet tehostetaan hankintatointa (tuotteistus) ja osataan kilpailuttaa johtaminen kuntoon yhteispalvelut käyttöön STM/PARAS/

16 Ohjaus Uusi ohjausasiakirja: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma tukemaan Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista Tarkentaa ja tukee hallitusohjelman toteuttamista sosiaali- ja terveydenhuollossa; sovitetaan yhteen peruspalveluohjelman kanssa Kehittämishankejärjestelmä tarkoitus uudistaa; rahoitusta suuriin hankekokonaisuuksiin STM/PARAS/

17 Keskeisintä toteuttaa lain tarkoitus:
uudistuksia tehdään tulevaisuutta ajatellen (20-30v) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaiken perusta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus ja yhteistyö kunniaan tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon isommat järjestämisalueet palveluja ei keskitetä, lähipalvelut turvataan STM/PARAS/


Lataa ppt "KUNTA- JA PALVELURAKENNE UUDISTUU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google