Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa terveydenhuoltolaissa ja kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteistyössä – sisäistetäänkö salutogeneettinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa terveydenhuoltolaissa ja kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteistyössä – sisäistetäänkö salutogeneettinen."— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa terveydenhuoltolaissa ja kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteistyössä – sisäistetäänkö salutogeneettinen lähestymistapa? Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri, dos., MBA

2 Terveyden edistäminen th-laissa
2 Terveyden edistäminen th-laissa Yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen mielenterveyden vahvistaminen väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla Juha Korpelainen

3 Terveyden edistäminen th-laissa
3 Terveyden edistäminen th-laissa Toimintaedellytykset Kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä terveydenhuollon palvelujen tarvetta Moniammatillinen asiantuntemus Asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet Juha Korpelainen

4 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 2.luku
4 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 2.luku Terveys- ja hyvinvointivaikutuksen huomioonottaminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa Terveysneuvonta ja terveystarkastukset Seulonta Neuvolapalvelut Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Työterveyshuolto Merenkulkijoiden terveydenhuolto Iäkkäiden neuvontapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Todistukset Juha Korpelainen

5 Terveys- ja hyvinvointivaikutuksen huomioonottaminen
5 Terveys- ja hyvinvointivaikutuksen huomioonottaminen Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin Kova haaste Positiiviset ja negatiiviset vaikutukset Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset Miten toteutuu / toteutetaan käytännössä? Mitä välineitä? Mitä toimintamalleja? Ohjausmahdollisuudet? Juha Korpelainen

6 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
6 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus Juha Korpelainen

7 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
7 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia Juha Korpelainen

8 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
8 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa Yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa Juha Korpelainen

9 9 Terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen alueellisesti Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset strategiat ja suunnitelmat on valmisteltava yhteistyössä kuntien kanssa ottaen huomioon kunnan eri toimialojen toiminta  PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖT Juha Korpelainen

10 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
10 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken Juha Korpelainen

11 Perusterveydenhuollon yksikkö
11 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista Perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta Juha Korpelainen

12 Sisäistetäänkö salutogeneettinen lähestymistapa?
12 Sisäistetäänkö salutogeneettinen lähestymistapa? Terveydenhuoltolaki mahdollistaa salutogeneettisen lähestymistavan, mutta edellyttääkö se sitä? Käytäntö tulee osoittamaan, miten kunnat ja kuntayhtymät pystyvät noudattamaan lain henkeä Tarvitaan laadukkaita välineitä ja hyvien käytäntöjen kehittämistä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi hyvinvointi- ja terveysindikaattorit Juha Korpelainen

13 Kiitos


Lataa ppt "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa terveydenhuoltolaissa ja kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteistyössä – sisäistetäänkö salutogeneettinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google