Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 JORMA KILPELÄINEN KJ, JÄMSÄNKOSKI MAAKUNNALLINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE- SEMINAARI 6.6.2007 JYVÄSKYLÄ PAVILJONGISSA SEMINAARIN TEEMA: Perusterveydenhoitoon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 JORMA KILPELÄINEN KJ, JÄMSÄNKOSKI MAAKUNNALLINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE- SEMINAARI 6.6.2007 JYVÄSKYLÄ PAVILJONGISSA SEMINAARIN TEEMA: Perusterveydenhoitoon."— Esityksen transkriptio:

1 1 JORMA KILPELÄINEN KJ, JÄMSÄNKOSKI MAAKUNNALLINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE- SEMINAARI 6.6.2007 JYVÄSKYLÄ PAVILJONGISSA SEMINAARIN TEEMA: Perusterveydenhoitoon ja siihen liittyvään sosiaalitoimeen sekä ammatilliseen koulutukseen muodostettavat / muodostumassa olevat yhteistoiminta-alueet sekä PARAS- hankkeeseen liittyvät kuntaliitokset ALUSTAJA:

2 2 Mitä kuntia yhteistoiminta- alueeseen sisältyy •JÄMSÄ •JÄMSÄNKOSKI •KUHMOINEN •Yhteensä 26500 asukasta

3 3 Mitä palveluita yhteistoiminta-alueilla järjestetään (vrt. esimerkiksi asetuksen mukaiset ympäristö- ja työterveys) •Nykyinen yhteistyö kattaa kaikki toimialat: elinkeinoyhtiöt, jätehuoltoyhtiö, vanhustenhuolto,terveydenhuoltoky, ammatillinen koulutus ym. •Ympäristöterveydenhuolto siirretään ympäristönsuojelun yhteyteen, nykyisin terveydenhuollon kuntayhtymässä •Haetaan silti laajempaa aluetta ympäristötervey- denhuollolle lähikuntien kanssa

4 4 Onko yhteistoiminta-alueen sisällä eroja kuntien välillä liittyen palvelukonseptiin •Yhteisesti suuunniteltu tilaaja-tuottaja malleihin siirtymistä sekä ihmisen ikävaiheisiin perustuvaa konseptia sosiaali-ja terveydenhuoltoon •Hallinnossa, sivistystoimessa ja teknisessä toimessa myös uudistuksia palveluiden tuotanto-ja hallintorakenteissa •Jämsän ja Jämsänkosken todennäköinen yhdistyminen selventää uudistusten toteuttamistapoja näissä kunnissa, mutta aiheuttaa monimutkaisia erityisjärjestelyjä Kuhmoisten osalta palveluprosessien järjestämisessä, johtamisessa ja hallinnossa

5 5 Millä mallilla (isäntäkunta, kuntayhtymä, osake- yhtiö..) yhteiset palvelut tullaan järjestämään ja tekemään päätökset •Jämsä ja Jämsänkoski todennäköisesti yhdistyvät, edustuksellinen demokratia päättää pääosan näiden kuntien palveluita koskevista päätöksistä •Kuhmoisten osalta sosiaali-ja terveydenhuollossa mahdollisesti isäntäkuntamalli, muissa yhtiöitä ja sopimuksia, joita on jo runsaasti kaikkien kolmen välillä olemassa •Tilaaja-tuottaja-malli käyttöön, sosiaali-ja terveydenhuolto pilottina •Tarkoituksenmukaisiksi koetut rakenteet jäävät nykyiselleen, esim. jätehuoltoyhtiö, yrityspalveluyhtiöt

6 6 Rajat ylittävä palveluiden käyttö •Jämsän ja Jämsänkosken osalta kaikki palvelut •Kuhmoinen tulee mahdollisesti olemaan mukana elinkeinoyhtiössä, jätehuoltoyhtiössä, erityisjärjestelyin sosiaali-ja terveydenhuollossa, seutulukiossa, yhteisessä tieto-ja toimistopalveluiden organisaatiossa, ympäristöterveydenhuollossa…

7 7 Mitä huomioitavaa yhteistoiminta-alueen ratkai- suista seuraa erikoissairaanhoidon ja maakunnan yhteisen palvelutarjonnan järjestämiseen •Jämsän seudun terveydenhuollon ky puretaan •Jämsän ja Jämsänkosken sosiaali-ja terveydenhuollot yhdistetään •Yhteistyö jäsentyy sairaanhoitopiirin kanssa nykyistä paremmin •Mahdollisesti yksityinen kumppani Jämsän seudun terveydenhuoltoon •Palveluprosesseja, tuotantorakenteita ja hallintoa tehostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä

8 8 Miten henkilöstö on huomioitu valmistelus- sa ja tullaan huomioimaan jatkossa •Hankkeen ohjausryhmässä henkilöstön edustus jokaisesta kunnasta edustaen kaikkia kolmea pääsopijajärjestöä •Kunnat informoivat henkilöstöä työn eri vaiheissa (kierroksia työpaikoilla, luentoja yhteistyöelimissä) •Paras-raportissa erityinen strateginen osio henkilöstön kehittämisestä muutosprosessien aikana ja jälkeen

9 9 Miten ammatillinen koulutus järjestetään ottaen huomioon 50 000 asukkaan raja •Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen ky yhdistynee Jyväskylän koulutusky:n kanssa •Myös aikuiskoulutus mukana •Turvataan seudullinen vaikuttaminen •Tärkeänä lähtökohtana seudullinen kehittäminen •Yhteistyö tai hallinnollinen yhdistyminen myös lukioiden osalta mahdollista •Omistuksen suhteen kirjanpitoarvoilla •Omistusosuudet määrällisesti nykyisellään

10 10 PARAS-hankkeeseen liittyvät kuntaliitokset aikatauluineen •Jämsä ja Jämsänkoski (Lopullinen päätös 12/07) •Hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen laadinta 1.8.-30.11.2007 •Päätös mahdollisesta kansanäänestyksestä 9/07 •Esitys valtioneuvostolle 12/07 •Valmistelutoimikunnan nimeäminen (kunnat) 12/07 •Järjestelytoimikunnan nimeäminen (lh) 06/08 •Yhdistymisen yksityiskohtainen valmistelu 2008 •Uuden kaupungin perustaminen 1.1.2009


Lataa ppt "1 JORMA KILPELÄINEN KJ, JÄMSÄNKOSKI MAAKUNNALLINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE- SEMINAARI 6.6.2007 JYVÄSKYLÄ PAVILJONGISSA SEMINAARIN TEEMA: Perusterveydenhoitoon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google