Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvoinnin edistäminen uudessa hallitusohjelmassa TerPs -hankkeen loppuseminaari Oulu 29.09.2011 Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä Sosiaali- ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvoinnin edistäminen uudessa hallitusohjelmassa TerPs -hankkeen loppuseminaari Oulu 29.09.2011 Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä Sosiaali- ja."— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvoinnin edistäminen uudessa hallitusohjelmassa TerPs -hankkeen loppuseminaari Oulu 29.09.2011 Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Hyvinvoinnin edistäminen hallitusohjelmassa 1.Eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja terveyserojen vähentäminen 2.Työ on parasta sosiaaliturvaa 3.Sosiaali- ja terveyspalveluissa painottuu peruspalvelut ja ennaltaehkäisevä työ 4.Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 5.Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Kaste II –ohjelma (2012 – 2015) 29.9.2011 Kerttu Perttilä

3 1.Eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja terveyserojen vähentäminen •Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan. •Käynnistetään poikkihallinnollinen syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma. •Sosiaaliturva vahvistaa osaltaan yhteisöllisyyttä sekä rohkaisee edistämään omaa hyvinvointia ja ottamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisistä. •Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu

4 29.9.2011 Kerttu Perttilä 2.Työ on parasta sosiaaliturvaa •Työhyvinvointia parantamalla kasvatetaan työuria •Työkyvyttömyyden ehkäiseminen ja osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantaminen - työterveyshuolto, kuntoutus ja työelämän kehittäminen •Työttömien terveydenhuoltopalvelujen kehittäminen ja lisääminen •Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja viivytyksetön toteutuminen, varhaisvaiheen ennakoivan kuntoutustarpeen tunnistaminen

5 29.9.2011 Kerttu Perttilä 3.Sosiaali- ja terveyspalveluissa painottuu peruspalvelut ja ennaltaehkäisevä työ •Keskeinen tavoite väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen •Terveydenhuoltolain toimeenpanoa jatketaan •Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään, perhekeskustoimintaa laajennetaan •Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyspalveluihin ja opiskelijahuoltoon, oppilashuoltoa kehitetään •Lastensuojelussa painopistettä ennaltaehkäisyyn ja varhaisiin tukipalveluihin •Mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja matalan kynnyksen palveluja kehitetään •Ikäihmisten toimintakykyä tuetaan, lailla turvataan oikeus laadukkaaseen ja tarpeen mukaiseen hoivaan

6 29.9.2011 Kerttu Perttilä 4.Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen •Vahvistetaan järjestöjen mahdollisuuksia luoda ja parantaa hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia •Käynnistetään romaanipoliittinen ohjelma (ROMPO), parannetaan saamenkielisten palveluja ja otetaan huomioon maahanmuuttajien erityistarpeet palveluja suunniteltaessa. •Kansalaisia kannustetaan vastuulliseen terveyskäyttäytymiseen

7 29.9.2011 Kerttu Perttilä 5.Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen •Kuntauudistuksen tavoitteena vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne •Valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta parannetaan •Laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta

8 29.9.2011 Kerttu Perttilä Käynnistetään Kaste II -ohjelma (2012 - 2015) • Tavoitteena: • edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä • vahvistaa ihmisten osallisuutta ja • turvata asiakaskeskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut • Tavoitteiden saavuttaminen ja keinojen toteuttaminen edellyttävät monialaista yhteistyötä eri hallinnonalojen, kuntien, järjestöjen, yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. • Ohjelman toimeenpanoon ja hankkeisiin on käytettävissä 17,5 miljoonaa euroa vuosittain.

9 Kaste 2012 - 2015, valmisteluaikataulu Hallitus- ohjelma 22.6. Kes ä 2011 Neuvottelukunnan ja aluejohtoryhmien asettamispäätökset Valtakunnallinen toimeenpano- suunnitelma ja alueelliset toimeenpano- suunnitelmat HeinäJoul u EloMarra s LokaSyysTammiHelmi 2012 Kaste-johtoryhmä, ohjelman rakenne ja osaohjelmien esittely 30.9.2011 Järjestöjen kuuleminen, luonnoksia osaohjelmista 19.9.2011 Peruspalveluministerin linjaukset 19.8.2011 HTO/ STO -jory STM-jory Min-jory Kaste-jory Kaste-neuvottelukunta Kuthanek Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerivaliokunta xx.11.2011 Kaste- neuvottelukunta, ohjelman rakenne ja osaohjelmien esittely 4.10.2011 Valtioneuvosto 8/15.12.2011 Aluekierros 2-3/2012 STM:n johtoryhmä 29.8.2011 Aluejohtoryhmien kommentit osaohjelmiin lokakuu

10 Kiitos! 29.9.2011 Kerttu Perttilä


Lataa ppt "Hyvinvoinnin edistäminen uudessa hallitusohjelmassa TerPs -hankkeen loppuseminaari Oulu 29.09.2011 Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä Sosiaali- ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google