Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mihin vie Sote-uudistus sosiaalipalvelut? Helsinki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mihin vie Sote-uudistus sosiaalipalvelut? Helsinki"— Esityksen transkriptio:

1 Mihin vie Sote-uudistus sosiaalipalvelut? Helsinki 28.9.2014
Jari Heinonen Mihin vie Sote-uudistus sosiaalipalvelut? Helsinki

2 SOTE- alueet Viisi sote-aluetta (yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitopiirit) Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu Noin miljoonan asukkaan alueet Puolet kuntien rahoista (kokonaispotti n. 25 miljardia euroa) Peruskysymykset: Mitä on järjestämisvastuu ja miten demokratia toimii?

3 Keinot uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi
Mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio (palvelukokonaisuus saman johdon alle) Vahva kansallinen ohjaus (STM) ”Asiakkaiden ja henkilöstön osallistuminen.” Mutta miten?

4 Järjestämisvastuu/tuottamisvastuu
Järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella; kukin laatii joka neljäs vuosi palvelujen tuottamisesta järjestämispäätöksen Sote-alue päättää tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät (tuottamisvastuualueet) ; STM hyväksyy Tuottaminen omana toimintana, ostopalveluina, palveluseteleinä tai yhteistoiminnassa

5 Uhkakuvia (1) Demokratia kaventuu: sotejärjestämislaki kaventaa perustuslain mukaista itsehallintoa, oikeutta verotuloihin ja ylipäätään kansanvaltaisuutta; samalla se lisää valtakunnallista ohjausta (STM) Eriytyminen: sote-palvelut ovat kiinteä osa kuntien tuottamaa perustason paikallista hyvinvoinnin kokonaisuutta (hyvinvointipalvelut: elinympäristö, kulttuuri- ja vapaa-aika ja sivistyspalvelut) - entä tulevaisuudessa? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta työnjako on epäselvä (järjestäminen/tuotantovastuu)

6 Uhkakuvia (2) Reuna-alueiden kuihtuminen; Miten käy lähipalveluiden?
Tuottamisvastuualueet ovat tässä tärkeitä Esimerkkinä Pirkanmaa: maakunnallinen ratkaisu (1), aluerakenteeseen pohjautuva ratkaisu (4), liikkumissuunnat (6), Tampereen kaupunki ja muu maakunta (2)

7 Uhkakuvia (3) Leikkaukset, kilpailutus, ulkoistaminen: Sote-alueet ovat itse asiassa suuria tiltu-alueita (isot volyymit kiinnostavat yksityisiä palvelujen tuottajia) Kuntien omaisuus (moniko sosiaaliasema ja terveyskeskus suljetaan?) Pohjoismaisen hyvinvointimallin oheneminen, uusliberalismin vahvistuminen, palveluyritysten valta

8 Esimerkki lähipalveluista
”Olennaista ei ole fyysinen toimipisteen sijainti. Lähipalvelut ovat saavutettavissa esimerkiksi … sähköisinä palveluina ja liikkuvina palveluina”.

9 Tärkeää! Sote-alueen järjestämispäätös (joka neljäs vuosi)
Päätetään tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät: tuottamisvastuualueet Jos suunniteltu sote-malli toteutuu, nämä kaksi päätöstä ovat tärkeimmät sote-palveluiden näkökulmasta (kuka tuottaa, miten tuotetaan?)

10 Syytä hylätä, koska… Lähipalvelut heikkenevät ja eriarvoisuus kasvaa
Demokratia kaventuu (yhtymäkokous-hallitus-toimiva johto: valta keskittyy muutamille virkamieslääkäreille!) Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ei toimi (mennään terveyspalvelut edellä): sosiaalipalvelut lähipalveluja ja edellyttävät vahvaa paikallistuntemusta ja paikallisia sovellutuksia Johtaa kilpailuttamisen, ulkoistamisen ja yksityistämisen lisääntymiseen: uusliberalismi Kuntatyöntekijöiden asema heikkenee Rahoitus epäselvää – Kunnat joutuvat maksamaan laskut, joista muut tekevät päätökset

11 Mitä tilalle - kaksi porrasta?
Aluekunta: ”suurempi”: maakuntavaltuusto (erikoissairaanhoito, jotkut erityispalvelut, pelastustoimi, seutuliikenne jne.) Peruskunta (kuntatasoinen palvelupolitiikka) Demokraattisuus, selkeä työnjako ja reuna-alueiden sekä lähipalveluiden huomioiminen

12 Vai kolme porrasta? Eurooppalainen kolmiportainen paikallishallinnon malli (aluekunta, peruskunta, aluelautakunnat/kaupunginosavaltuustot) Osallistuva budjetointi/suora demokratia (kansanäänestykset, kuntalaisaloitteet jne…) Kuntien avoin data ja tuki vaihtoehtojen tekoon (kuntalaisdemokratia)

13 Osallistuva budjetointi
Avain kuntalaisten päätösvallan lisäämiseen Alkoi Porto Alegresta (käytössä yli 1500 kaupungissa) Osa kunnan budjetista päätetään alueellisesti ja teemakohtaisesti Kuntalaiset tekevät esityksiä ja panevat asiat tärkeysjärjestykseen (budjettiesitys, yleiskokous sovittaa esitykset yhteen, kunnanvaltuusto hyväksyy lopullisen esityksen)

14 On aika vaikuttaa Sote-uudistuksessa kysymys on pohjoismaisesta hyvinvointimallista (julkiset palvelut, kuntademokratia) Kuntatyöpaikat Voimien kokoaminen Kunta on pohjoismaisen hyvinvointimallin ydin! Sitä on syytä kehittää ja puolustaa!

15 Lopuksi! Kiitos hyvät kuulijat!


Lataa ppt "Mihin vie Sote-uudistus sosiaalipalvelut? Helsinki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google