Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakien uudistaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakien uudistaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakien uudistaminen
Pekka Järvinen

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä uudistetaan laajasti
Terveydenhuoltolaki Sosiaalihuoltolaki Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintolaki Työnjakouudistukset Palvelusetelilaki Vammaispalvelulaki Yksityinen sosiaalihuolto Yksityinen terveydenhuolto

3 Yksityisten palvelujen lainsäädäntöä koskevat uudistustarpeet
Sekä yksityisiä sosiaalipalveluja että yksityistä ter- veydenhuoltoa koskevat lait on tarpeen ajantasaistaa Nykyiset lait ovat melko vanhoja - yhteiskunnan ja palvelujen kehitys tuo muutostarpeita Yksityisten palvelujen merkityksen kasvu - myös osana julkisen sektorin vastuuta Monimuotoistuvat palvelut

4 Nykyiset lait kootaan yhteen
Sosiaalipalveluilla ja terveyspalveluilla paljon liittymäkohtia Monet yksityiset palvelujen tuottajat toimivat sekä sosiaalipalvelujen että terveyspalvelujen alueella Valtionhallinnossa yksityisiä palveluja koskevat tehtävät jatkossa samoissa viranomaisissa, aluehallintoviranomaiset ja Valvira Tarve yhtenäistää lupahallinnon ja valvonnan periaatteita ja käytäntöjä

5 Uudistuksen toteutus Valmistelu virkatyönä STM:ssä
Tiivis yhteistyö alan toimijoiden kanssa toistaiseksi valmisteltu pääosin yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon nvk:n alaisuudessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon jaostojen puheenjohtajien kanssa (Ismo Partanen, LPY ja Aino Närkki, sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitto) Aikataulu kytkeytyy muihin lainsäädännön uudistuksiin

6 Yksityinen terveydenhuolto
Selvitettäviä asioita lain soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä ’reppufirmat’ sähköiset palvelut yritysten oma työterveyshuolto sairaankuljetus ammatinharjoittajien yhteisvastaanotto

7 Toimintaan vaikuttavia asioita
Luvan yksityiskohtaisuus Potilasasiamiestoiminta Asiakirjojen säilytys

8 Yksityinen sosiaalihuolto
Selvitettäviä asioita soveltamisala esimerkiksi perhepäivähoitajat? määritelmäongelmia esimerkiksi tukipalvelut ympärivuorokautinen palvelu, henkilöstön läsnäolo palvelujen laatukriteerit tarvitaanko joissain palveluissa seuraamukset puutteista ja laiminlyönneistä tulisi määritellä nykyistä selkeämmin

9 Valtionhallinnon muutosten vaikutukset lupahallintoon
Vireillä olevat valtion hallintorakenteiden uudistukset tulevat vaikuttamaan muun ohella lupahallintoon Hallintouudistus ei kuitenkaan aiheuttane merkittäviä muutoksia yksityisten palvelujen lupahallintoon kuitenkin th-valtakunnallinen lupa toteutuu jo 2009 ja sh-valtakunnallinen lupa 2010 muutoin luvat käsitellään edelleenkin aluehallintoviranomai- sessa

10 Th-valtakunnallinen lupa
HE 10/2009 Jos palvelun tuottaja toimii 2 tai useamman läänin alueella, lupa on valtakunnallinen Valtakunnallisen luvan myöntää Valvira Omavalvontasuunnitelma silloin kun 2 tai useampia toimintayksiköitä Valvira antaa määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä Eduskunta on hyväksynyt lain sisällön Vahvistetaan huhtikuussa Voimaantuloajankohta vielä auki Muutoksia myös asetukseen ja maksuasetuksiin

11 Potilasasiakirjojen säilytys
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001 Henkilötietolaki 523/1999

12 Kiitos


Lataa ppt "Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakien uudistaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google