Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopistojen 26. työsuojelupäivät 9. –

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopistojen 26. työsuojelupäivät 9. –"— Esityksen transkriptio:

1 Yliopistojen 26. työsuojelupäivät 9. – 10.9.2010
PÄIHTEET PUHEEKSI Yliopistojen 26. työsuojelupäivät 9. – Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm

2 Päihdeyhdyshenkilön rooli Helsingin yliopistossa
Neuvonta, ohjaus, ”kuunteleminen”, asioiden valmistelu Yhteydenottojen selvittely ja yhteistyötahot: esimiehet, päihteiden liikakäyttäjät, työterveyshuolto, päihdeongelmaisen työtoverit, työsuojeluvaltuutetut Varmistaa asian käsittelyssä tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu Mahdollisten kurinpidollisten toimenpiteiden Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm

3 5 000 henkilön työpaikka 10 % = 500 ongelmakäyttäjää 30 % = Työtehon menetys ongelmaisella € = Työntekijän kustannus vuodessa 500 x x € / v 100 Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm

4 Työturvallisuuslaki – esimiehen vastuut
Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite (8 §) tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä: alkoholi c. riskit. Työnantajan tarkkailuvelvollisuus (8 §) tarkkailla työyhteisön tilaa ja toimintatapojen tuvallisuutta sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen (käytännössä esimiehen tulee olla tietoinen työpaikan fyysistä ja henkisistä haitta- ja vaaratekijöistä): alkoholin riskikäyttö aiheuttaa vaaratekijöitä ja haittaa työyhteisölle. Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm

5 Työturvallisuuslaki – esimiehen vastuut
Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen (22 §) Mihin tahansa kuormitustekijään on puututtava heti saatuaan asiasta tiedon tai havaittuaan itse: päihdeongelmainen sairastuttaa työyhteisön . Häirintä (28 §) Epäasiallinen kohtelu työpaikalla: päihteiden riskikäyttö muuttaa henkilön käytöstä, epäasiallinen käytös päihtyneenä. Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm

6 Miten puutun työyhteisössä alkoholin tuomaan ongelmaan?
Puutun varhaisessa vaiheessa: toistuvat ensioireet ja omat vaistoni (mm. aistinvaraisesti havaittu) Valmistaudun huolellisesti Puutun työn pohjalta: riskialttius, vaikutus työkykyyn En syyttele, vaan kuuntelen ja etsin ratkaisuja Kerron hoitoonohjauksen mahdollisuuksista Sovin yhteiset pelisäännöt Sitoutan henkilön yhteisiin ratkaisuihin Sovin seurantakeskustelun Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm

7 Vastuukysymykset työyhteisössä: varhainen puuttuminen
Työntekijän vastuu Pysyä työkykyisenä ja oman juomatavan tunnistaminen; ongelma → halu parantua siitä Alkoholin riskikäyttö: uhka palvelussuhteelle Esimiehen vastuu Varhainen puuttuminen, kahdenkeskinen keskustelu, ohjaus työterveyshuoltoon (arvio työkyvystä) Puuttumattomuus: työturvallisuusriski Työyhteisön tai työtoverin vastuu Työtoverista välittäminen (varhainen tuki); keskustelu ao:n kanssa tai edes tieto esimiehelle Puuttumattomuus: kyräily → työilmapiirin heikkeneminen Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm

8 Erilaisia puheeksi ottoja
Varhainen puheeksi otto välittäminen, huomaaminen, lupa puhumiselle Havahduttava puheeksi otto luottamuksellisuus: havainnot ja niistä kertominen avun tarjoaminen ja odotukset Väliin tuleva puheeksi otto jämerä keskustelu: viittaus edelliset keskustelut jatkuvat haitat hoitosopimus Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm

9 Mikä puuttumisessa vaikeaa / mihin puuttumattomuus vaikuttaa?
Henkilökohtainen ongelma koetaan ja ymmärretään jokaisen yksityisasiaksi. Mitä haittaa puuttumi- sella olisi? Sekoitetaanko puuttumisella työ- ja vapaa-aika? Hidastellaan ongelman hoitamista Vaikutus työyhteisöön Ajatellaan: työntekijä / työtoveri voi pahastua Vapaa-ajan runsas alkoholin käyttö vaikuttaa työelämään Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm


Lataa ppt "Yliopistojen 26. työsuojelupäivät 9. –"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google