Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seppo Pohjolainen & Sami Hautakangas Matematiikan laitos Hypermedialaboratorio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seppo Pohjolainen & Sami Hautakangas Matematiikan laitos Hypermedialaboratorio"— Esityksen transkriptio:

1 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Seppo Pohjolainen & Sami Hautakangas Matematiikan laitos Hypermedialaboratorio seppo.pohjolainen@tut.fi, sami.hautakangas@tut.fi

2 Kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia ITK 2001-Konferenssi 21.4.2001 eOppia ikä kaikki!

3 Avoin Oppimisympäristö (AO) -tavoitetutkimushanke http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Tekes - Teknologian kehittämiskeskus Uusi käyttäjäkeskeinen tietotekniikka USIX (1999 - 2002) -teknologiaohjelma http://www.espoo.com/usix/ http://matwww.ee.tut.fi/ao

4 Sijoittuminen tutkimuskenttään http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia AO-hanke Standardointi- työ (Tieke ry) Suomen virtuaali- yliopisto Verkko-oppimis- ympäristöjen tutkimus Akateeminen tutkimus Kv. Standardit (IMS, W3C ym.) Kv. Konferenssit ja julkaisut eEurooppa eTampere

5 Hankkeen tavoite http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Pedagogisesti tarkoituksenmukaisen ja teknisesti toiminnallisen Avoimen oppimisympäristön (A&O) kehittäminen Tietoverkkojen hyödyntäminen Riippumattomuus ajasta ja paikasta Erilaiset oppijat ala-asteelta aikuiskoulutukseen Kaupallistaminen Käyttöönottokustannuksiltaan edullisten teknisten ratkaisujen soveltaminen Ylläpitokustannusten alentaminen mm. helppokäyttöisyyttä parantamalla

6 Johtoryhmäyritykset http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia TEKES Aurinkolinna Oy CSC Tieteellinen laskenta Oy Decretum Solutions Oy Ltd Edutech Elisa Communications Fortum Service Oy Fysiikan tutkimuslaitos (FTL) Oy Media Tampere Ltd Satakunnan Puhelin Oy Stakes Tampereen kaupunki Tampereen Teknologiakeskus Oy

7 Seurantayritys http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu

8 AO-hankkeen tutkimuksellisia näkökulmia http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Oppimisympäristöalustan tekniseen ja toiminnalliseen kehittämiseen liittyvät tutkimuskohteet Tarkoituksenmukaiset pedagogiset ratkaisut erityyppisiin konteksteihin Yleissivistävä koulutus Ammatillinen- ja aikuiskoulutus Yrityskoulutus Tietoyhteiskuntaan osallistuminen Tutkimuskohteet

9 Miksi verkko-opetukseen? http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Siirtyminen verkkopohjaisia oppimisympäristöalustoja hyödyntävään opetukseen ei ole ainoastaan tekninen kysymys. Uudet toimintatavat ja välineet vaativat yksilöiltä uusia taitoja, mutta myös rakenteet ja kulttuuri vaikuttavat vahvasti uusien toimintatapojen muotoutumiseen. Verkko-opetusta on mahdollista hyödyntää monella tasolla. Käytännössä aluksi ei kannata ahnehtia liian montaa uutta asiaa, välinettä tai menetelmää.

10 Miksi verkko-opetukseen? http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Arkipäivän käytäntöihin vaikuttavassa muutoksessa täytyy konkretisoitua riittävän monta tekijää, jotka antavat perusteita yksinkertaisille kysymyksille: Miksi opettaja käyttäisi verkkoympäristöä työssään? Miksi opiskelija käyttäisi verkkoympäristöä opiskelussaan? Vastaukset näihin kysymyksiin ovat suhteessa toiminta- ympäristöön ja sen taustatekijöihin. Vrt. Miksi Pohjanmaalta muutettiin Amerikkaan?

11 Siirtyminen verkkoympäristöjen käyttöön opetuksessa http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Nykyiset toimintatavat ja kulttuuri - Vetävät tekijät yksilölliset rakenteelliset sosiaaliset tekniset pedagogiset taloudelliset -Työntävät tekijät yksilölliset rakenteelliset sosiaaliset... Tavoiteltavat toimintatavat ja kulttuuri - Vetävät tekijät yksilölliset rakenteelliset sosiaaliset tekniset pedagogiset taloudelliset -Työntävät tekijät yksilölliset rakenteelliset sosiaaliset...

12 Tutkimuksellisia näkökulmia http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Konteksti opiskelijat opettajat toiminta- tavat fyysinen ympäristö verkko- ympäristö opiskeltava sisältö Tavoitteet Menetelmät Toteutettu opetus Arviointi Oppimisympäristöalusta ops/ strategia Kulttuuri

13 Kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Oppimisympäristöalustat ja niihin liittyvä tekniikka voivat Estää uuden tavan toimia Mahdollistaa uuden tavan toimia Tukea uutta tapaa toimia Alustojen teknisen tutkimuksen paradoksi Mitä paremmin tekniset työvälineet toimivat, sitä vähemmän niistä yleensä saadaan palautetta. Tekniikka on vain yksi osatekijä uuden toiminta- tavan käyttöönotossa, mutta häiriön sattuessa se on kaikkein näkyvin. Tekniikan rooli

14 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Koska yhtä ainoaa oikeaa tapaa opiskella verkossa ei ole, oppimisympäristöalustan tulee ominaisuuksillaan tukea monenlaisia pedagogisia ratkaisuja. Tarkoituksenmukaisten verkko-opiskelutapojen löytäminen vaatii suunnittelu- ja arviointityötä. Esimerkiksi projektityötä verkko-opiskelun mallina on kokeiltu eri kohderyhmille ja sisällöille vaihtelevin tuloksin. Projektityön toteuttaminen vaatii aikaa. Projektityökurssin ja ohjauksen suunnitteleminen vaatii aikaa sekä malliesimerkkejä. Oikeat menetelmät oikeaan kontekstiin Kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä

15 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Verkko-opiskelu ei itsestäänselvästi suosi itseohjautuvia ja lahjakkaita opiskelijoita. Etäopiskeluna suoritetussa TTKK:n Matriisilaskennan opetuskokeilussa opiskelijoiden kokemukset jakautuivat lähtötason perusteella. Keskitason ja sen alle lähtötasotestissä menesty- neet käyttivät eniten oppimisympäristön yhteis- toiminnallisia välineitä. He katsoivat myös hyötyneensä eniten verkko- opiskelusta. Oikeat menetelmät oikeaan kontekstiin Kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä

16 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Säännöllistä osallistumista edellyttävä, aktiivisesti ohjat- tu sekä yksityiskohtaisesti ohjeistettu opiskelutapa näytti tarjoavan tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Suunnittelun osuus korostuu mitä enemmän puhdasta verkko-opiskelua kokonaisuuteen sisältyy. Opettaja tarvitsee työtä tukevia ja helpottavia suunnittelun ja arvioinnin työvälineitä. Oikeat menetelmät oikeaan kontekstiin Kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä

17 Tutkimuksellisia näkökulmia http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus vaatii opettajille riittävästi resursseja ja tukea. Verkko-opetuksessa tärkeä työväline on kurssi- suunnitelma, jossa opetuksen tavoitteet, aikataulut sekä kurssin toiminnot ovat selkeästi kuvattuina. Suunnittelun ja toteutuksen työmäärä vähenee kokemuksen ja osaamisen kasvun myötä. Avoin oppimisympäristö mahdollistaa kokemusten jakamisen opettajien kesken. Avoin oppimisympäristö tukee oppimisprosesseista ajan myötä karttuvan tiedon keräämistä. Oikeat menetelmät oikeaan kontekstiin

18 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Oppiminen niveltyy yhä kiinteämmin työhön sekä toimimiseen tietoyhteiskunnassa. Tässä niveltämisessä on eräs selkeimmistä oppimis- ympäristöjen hyödyntämisen lisäarvoista. Useassa verkko-opiskelua sisältävässä kokeilussa opiske- lijoiden mielipiteet ovat jakautuneet selkeästi ilta- ja päiväopiskelijoiden kesken. Iltaopiskelijat suhtautuneet selkeän myönteisesti. Päiväopiskelijat kokeneet vähemmän hyödyllisenä. Oikeat menetelmät oikeaan kontekstiin Kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä

19 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Avoimet oppimisympäristöt tukevat arviointia sekä itsearviointia tekemällä oppimisprosessia näkyvämmäksi. Avointen oppimisympäristöjen työvälineet mahdollistavat oppimisprosesseista ajan myötä karttuvan tiedon keräämisen ja käsittelemisen. Avointen oppimisympäristöjen työvälineillä on mahdollista helpottaa opettajan rutiininomaista työtä ja jättää resursseja vaativiin tehtäviin. Oikeat menetelmät oikeaan kontekstiin Kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä

20 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Avoimien oppimisympäristöjen kehityksen yhtenä haas- teena on saada aikaan erityisiin tarpeisiin entistä paremmin räätälöityviä välineitä. Oikeat menetelmät oikeaan kontekstiin Kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä

21 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Seppo Pohjolainen & Sami Hautakangas Matematiikan laitos Hypermedialaboratorio seppo.pohjolainen@tut.fi, sami.hautakangas@tut.fi


Lataa ppt "Seppo Pohjolainen & Sami Hautakangas Matematiikan laitos Hypermedialaboratorio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google