Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPETUSSUUNNITELMATYÖN ETENEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kysely 09-10/2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPETUSSUUNNITELMATYÖN ETENEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kysely 09-10/2005."— Esityksen transkriptio:

1 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPETUSSUUNNITELMATYÖN ETENEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kysely 09-10/2005

2 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi  Opetussuunnitelmatyön eteneminen  Osaamistavoitteiden määrittely  Kuormittavuusanalyysi  Opetussuunnitelmatyöhön liittyvät hyvät käytännöt  Toiveet ECTS-projektin toiselle vaiheelle  Osallistuminen ECTS-projektin toimintoihin  Opetussuunnitelmatyön tärkeimmät osa-alueet ECTS- projektin kannalta KYSELYN PÄÄOSAT

3 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi ETENEMISEN ARVIOINNIN PÄÄTEEMAT  Opetussuunnitelmien uudistamisprosessin perusteet  Osallistuminen opetussuunnitelmien uudistusprosessiin  Oppimisprosessin perustekijät  Opintojaksojen ydinaines ja kuormittavuus  Opiskelijaohjaus, arviointi ja palaute  Opetussuunnitelman toteutuminen KYSELY OPETUSSUUNNITELMATYÖN ETENEMISESTÄ AMMATTIKORKEAKOULUISSA

4 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMISPROSESSIN PERUSTEET

5 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OSALLISTUMINEN OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMISPROSESSIIN

6 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPPIMISPROSESSIPERUSTAINEN OPETUKSEN SUUNNITTELU Opiskelijoiden lähtötilanne Aikaisempi tietämys, osaaminen ja asenteet suhteessa tavoitteena olevaan osaamiseen Tavoitteena oleva osaaminen  koulutus- ohjelmakoh- tainen erikois- osaaminen  yleiset työelämä- valmiudet  asiantunti- juuden kehit- tymistä tuke- vat valmiudet OPPIMISPROSESSI yksilö/yhteisö Koli & Siljander 2002; Ruohotie 2002 OHJAUSARVIOINTI OPPIMIS- TEHTÄVÄT OPPI- MATERIAALI T&K OPPIMIS- YMPÄRISTÖT PALAUTE OPETUS- TILANTEET

7 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPPIMISPROSESSIN PERUSTEKIJÄT

8 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPINTOJAKSOJEN YDINAINES JA KUORMITTAVUUS  Kuormittavuusarvioita on tehty useimmissa amk:issa, useimmiten ei kuitenkaan systemaattisesti ja kattavasti  Kuormittavuuden arvioinnissa käytetty soveltaen ”Oulun mallia” ja erilaisia laskurisovelluksia  Muutamassa amk:ssa analysoitua tietoa kuormittavuudesta

9 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPISKELIJAOHJAUS, ARVIOINTI JA PALAUTE

10 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN

11 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi YLEISVAIKUTELMIA OPETUSSUUNNITELMA- TYÖN ETENEMISESTÄ  Useimmissa amk:issa on toteutettu opetussuunnitelma- uudistus ECTS-järjestelmään siirtymisen yhteydessä  Uudistus painottui erityisesti nuorten koulutukseen, uudistus laajenemassa aikuiskoulutukseen joissakin amk:issa  Uudistuksen perusteellisuudessa suuria eroja eri koulutusohjelmien ja -alojen välillä  Monissa ammattikorkeakouluissa vastuu siirretty koulutusohjelmille/-aloille  Noin joka kolmannessa amk:ssa keskitetysti koordinoitu koko amk:n yhteinen muutosprosessi  Muutamissa amk:issa aktiivinen uudistamisprosessi on vielä käynnissä tai käynnistymässä

12 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OSAAMISTAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY  Useimmissa ammattikorkeakouluissa koulutusohjelmat ovat määritelleet osaamistavoitteet itsenäisesti  Muutamissa ammattikorkeakouluissa käytetty yhteistä tapaa jäsentää osaamisvaatimuksia  Parissa ammattikorkeakoulussa määritelty kaikille koulutusohjelmille yhteisiä osaamistavoitteita  Osaamistavoitteet on määritelty ensisijaisesti työelämän tarpeista ja kansalaisista lähtökohdista lähtien  Vain muutamissa ammattikorkeakouluissa hyödynnetty aktiivisesti kansainvälistä vertailutietoa (esim. Tuning)

13 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi TOIVEET ECTS-PROJEKTIN TOISEN VAIHEEN TOTEUTTAMISELLE

14 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi TOIVEET ECTS-PROJEKTIN TOISEN VAIHEEN TOTEUTTAMISELLE

15 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPETUSSUUNNITELMATYÖN TÄRKEIMMÄT OSA-ALUEET ECTS-PROJEKTIN KANNALTA Osaamistavoitteiden määrittely15 Opetussuunnitelman merkitys ammattikorkeakoulun päätehtävien integroinnissa 15 Opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen13 Pedagogiset ratkaisut11 Pedagoginen strategiatyö10 Oppimisen ohjaus10 Ammatillisen kasvun prosessin vaiheistus 9 Oppimisprosessiperustainen opetuksen suunnittelu 8 Opiskelijapalaute ja sen käsittely 8

16 24.8.2005matti.isokallio@samk.fi, pekka.auvinen@ncp.fi OPETUSSUUNNITELMATYÖN TÄRKEIMMÄT OSA-ALUEET ECTS-PROJEKTIN KANNALTA Opetussuunnitelmien uudistusprosessin organisointi ja toteutus (muutosprosessin johtaminen) 7 Opiskelijan työmäärään perustuva opintojen mitoitus 7 Oppimisen arviointi 6 Pedagoginen johtajuus 4 Opetussuunnitelmamallit ja -rakenteet 3 Opintojaksotason ydinaineksen määrittely 3 Opetussuunnitelman toteuttaminen 3 Opiskelijan lähtötason arviointi ja oppimistarpeiden ennakointi 3


Lataa ppt "OPETUSSUUNNITELMATYÖN ETENEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kysely 09-10/2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google