Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hajautettu kurssien toteutus ja kehitys OSCu-hankkeessa ITK’03 Kirsti Ala-Mutka, Sanna Räisänen TTY/Ohjelmistotekniikka.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hajautettu kurssien toteutus ja kehitys OSCu-hankkeessa ITK’03 Kirsti Ala-Mutka, Sanna Räisänen TTY/Ohjelmistotekniikka."— Esityksen transkriptio:

1 Hajautettu kurssien toteutus ja kehitys OSCu-hankkeessa ITK’03 Kirsti Ala-Mutka, Sanna Räisänen TTY/Ohjelmistotekniikka

2 Open Source Courseware –hanke  Vuonna 2002 alkanut SVY:n verkostohanke (TTY, TAY, OY)  Vuoden 2003 alussa mukana: TTY, TAY, OY, TY, HY, TKK, (JAMK), ja uusia osallistujia otetaan edelleen  Hanketta koordinoi TTY sekä kaikkien yliopistojen edustajista koostuva johtoryhmä  Tavoitteena toimintamalli, joka vakiintuu osaksi yliopistojen normaaleja toimintoja

3 OSCun toiminta  Lähtökohtina ohjelmistotekniikan yliopisto- opetuksen ongelmat  Tavoitteena kehittää ohjelmistotekniikan opetusta yliopistojen yhteistyön avulla  Tietämyksen jakaminen yliopistojen välillä, toimintatapoina  yhteinen kurssimateriaalipankki  hajautettu kurssien toteutusmalli  Tavoitteena perusopetuksen ongelmien helpottaminen, ei erityinen verkko-opiskelu

4 Kurssimateriaalipankki  Varsinaisten opetusmateriaalien lisäksi tallennetaan ohjeita materiaalien käytöstä, opetusohjeita ja esimerkkejä  Materiaalien yhteyteen tallennetaan myös raportteja ja palautetta kursseista  Materiaaleihin liitetään metadatakuvauksia  Kurssimateriaalit ovat yhteisesti hyödynnettävissä GNU:n Free Documentation License:n mukaisilla ehdoilla

5 Hajautettujen kurssien toteutus  Hajautetussa mallissa muut yliopistot voivat liittyä yhden yliopiston järjestämälle kurssille  Vastuuyliopisto huolehtii kurssin vetämisestä, luennoista sekä kurssimateriaalin tuottamisesta  Jokaisessa yhteistyöyliopistossa vastuuhenkilö, joka huolehtii kurssin paikallisesta toteutuksesta, harjoituksista, opiskelijoiden ohjauksesta jne.  Kurssihenkilökunta pitää viikoittain yhteisiä palavereita kurssikokonaisuuden yhtenäisyyden säilyttämiseksi

6

7 OSCu vuosina 2002-2003  Vuonna 2002 toteutettiin 4 kurssia (TTY 2, TAY 1, OY 1)  Opiskelijoita 70-200 hlöä/kurssi, yhteensä 525  Vuonna 2003 toteutetaan 5 kurssia (TTY 2, TAY 2, OY 1)  Jatkuva toiminnan seuranta ja palautteen kerääminen sekä opiskelijoilta että opetushenkilökunnalta  Koordinointitehtävissä Kirsti Ala-Mutka & Sanna Räisänen  Kehityksessä aktiivisesti mukana hankkeen johtoryhmä sekä kurssien opetushenkilökunta

8 Kokemuksia vuodesta 2002  Kurssit saatiin vietyä läpi eli malli osoittautui toimivaksi käytännössä  Opiskelija- ja opetushenkilökuntapalautteessa on puollettu hankkeen ideaa, kritiikkiä lähinnä luentojen teknisistä häiriöistä  Kurssimateriaaleja on arkistoitu kaikilta kursseilta  Materiaalien laadun parantamiseen täytyy kiinnittää huomiota

9 Kokemuksia vuodesta 2002  Vastuuopettajan aika ei välttämättä riitä kurssimateriaalien huolelliseen dokumentointiin  Kurssihenkilökunnan motivaatio ja sitoutuminen hankkeeseen vaihtelevaa  Ohjauksen ja opetuksen laatu eri oppilaitoksissa voi vaihdella yhden kurssin sisällä  Huolellinen valmistelu ja yhteydenpito kursseilla parantaa opetuksen ja opiskelun laatua

10 Kehityksen painopisteet  Opetusjärjestelyjen sovittaminen erilaisten yliopistojen kesken  Opetuksen sujuvuuden ja laadun hallinta kaikissa kurssille osallistuvissa yliopistoissa  Kurssimateriaalien ja toteutuksen arkistoinnin ohjeistaminen kattavaksi muttei liian työlääksi

11 Kehityksen painopisteet  Kurssihenkilökunnan tehtävänkuvien selkeyttäminen ja jakaminen  Toimintatapojen huolellinen dokumentointi  Kurssihenkilökunnan motivointi ja koulutus tarvittaviin toimintatapoihin

12 Hankkeessa seuraavaksi  Hajautettujen kurssien toimintatapojen vakiinnuttaminen ja selkeyttäminen  keväällä 2003 mallikurssi, jolla toteutetaan ja arvioidaan kaikkia toimintaohjeita huolellisesti  Materiaalipankin tekninen toteutus  Koordinointi- ja organisointivastuiden selkeyttäminen yliopistoille  Uusien osapuolten toimintaan mukaan ottaminen  Jatkuva toiminnan seuraaminen ja kehittäminen

13 Kysymyksiä? Palautetta? Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja: http://www.cs.tut.fi/~oscu/ Kirsti Ala-Mutka (kirsti.ala-mutka@tut.fi) Sanna Räisänen (sanna.raisanen@uta.fi) Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos


Lataa ppt "Hajautettu kurssien toteutus ja kehitys OSCu-hankkeessa ITK’03 Kirsti Ala-Mutka, Sanna Räisänen TTY/Ohjelmistotekniikka."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google