Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaikuttamistaidot A&O -oppimisympäristössä - vaikuttamisen keinot haltuun yhteisöllisesti opiskellen ITK’02 17.4.2002.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaikuttamistaidot A&O -oppimisympäristössä - vaikuttamisen keinot haltuun yhteisöllisesti opiskellen ITK’02 17.4.2002."— Esityksen transkriptio:

1 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Vaikuttamistaidot A&O -oppimisympäristössä - vaikuttamisen keinot haltuun yhteisöllisesti opiskellen ITK’02 17.4.2002 Workshop Katja Yritys

2 Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Äänestysaktiivisuuden lasku herättänyt päättäjät Kansalaiset herätettävä! OPM:n Kasvu kriittiseen kansalaisuuteen -hanke; Kulttuuriministerin Vaikuttajaklubi; Valtikka.net jne Liverpool: äänestäminen kännykällä Steven Clift, Minnesota, USA : e-citizenship http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia

3 Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Internetin mahdollisuudet kansalaisaktiivisuuden herättämiseen ovat merkittävät! kynnys lähestyä vaikuttajia madaltuu helppo tapa lähettää palautetta EI TAPAHDU ITSESTÄÄN! Verkossa vaikuttamista on harjoiteltava - verkossa! http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia

4 Verkko-opiskelun lisäarvot http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Verkko-opetuksesta haetaan lisä-arvoja, mm.: ajan ja paikan rajoitukset vähenevät materiaalin jakelu helpottuu ja materiaali on helpommin päivitettävissä palautteen antaminen ja saaminen helpottuu opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön helpottuu vuorovaikutustaidot ja ryhmätyötaidot kehittyvät oppimisympäristön laajentuu ympäröivään maailmaan > varsinkin kolme viimeistä kohtaa aiheen puolesta tärkeitä!!

5 Yhteisöllinen oppiminen Oppimiskäsityksen muuttuminen konstruktivistinen oppimiskäsitys humanistinen oppimiskäsitys Yhteisöllinen oppiminen: jokin yhteisö yrittää yhdessä tietoisesti ymmärtää ja selittää jotain ilmiötä tärkeää oppimisprosessi! ei niinkään lopputulos mahdollisuutena päästä merkityksellisen oppimisen http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia

6 Itseohjautuvuus - opiskeluprosessiin sitoutuminen - omien oppimistavoitteiden määritteleminen - vastuun kantaminen omasta oppimisesta … sidoksissa yhteisölliseen oppimiseen opiskeluprosessiin sitoutunut opiskelija oppimisyhteisön jäsenenä itseohjautuva opiskelija on yhteistoiminnallinen, yhteistoiminnallinen opiskelija on itseohjautuva Yhteisöllinen oppiminen

7 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Yhteisöllinen oppiminen Edellytykset: jäsenten kesken positiivinen riippuvuus vuorovaikutuksen tukeminen yksilöllinen vastuu sosiaalisten taitojen ja ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen ryhmän toiminnan itsearviointi Verkkokeskustelu tyypillinen yhteisöllisen työskentelyn muoto

8 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Yhteisöllinen oppiminen Ohjaajan rooli: oppimisen ohjaaja, neuvonantaja, tietoresurssi ohjaamisen merkitys ei pienene!

9 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Vaikuttamistaidot - oppimisympäristö Toteutettu yhteistyössä TTKK/DMI/Hypermedialaboratorion ja Decretum Solutions Oy Ltd:n kanssa Avoin oppimisympäristö -hankkeen osapilotti Oppisisällön on tuottanut Ari Tammi Decretumista Käsikirjoitus tuotettu verkkomateriaaliksi Hypermedialaboratoriossa Oppimisympäristöalusta A&O ao.tut.fi/vaikuttamistaidot

10 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Vaikuttamistaitojen kolme osiota: media demokratialobbaaminen jokaisen kansalaisen perustaitoja tarvitaan kanssakäymisessä, työelämässä, yhteiskunnassa… Vaikuttamistaidot - ei pelkkää politiikkaa!

11 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Demokratia: perustiedot yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista Media: media vaikuttamisen välineenä Lobbaus: vaikuttaminen ihmiseltä ihmiselle Vaikuttamistaidot - ei pelkkää politiikkaa!

12 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Tukee monenlaista oppimista eri konteksteissa Sisältää monipuoliset työkalut opiskelun tueksi Kommunikointityökalut Ryhmätyökalut Työvälineet oman oppimisen jäsentämiseen Tiedostojenhallinta Mahdollisuus tuottaa omaa verkkomateriaalia A&O -oppimisympäristöalusta

13 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia A&O -oppimisympäristöalusta A&O etusivu

14 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia A&O -oppimisympäristöalusta A&O:n id-kortti ja sähköposti

15 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia A&O -oppimisympäristöalusta A&O:n keskusteluryhmä

16 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Opetuskokeilu 29.11.2001 - 7.2.2002 Kokeiluun osallistuivat Hervannan lukio ja Hervannan ammattioppilaitos Tavoitteet: - herättää opiskelijat huomaamaan omat vaikuttamisen mahdollisuudet - todelliset vaikuttamisen teot - verkon mahdollisuuksien kartoittaminen vaikuttamisen taitojen opiskelussa Kokeilun aikana opiskelijat - opiskelivat vaikuttamisen teoriaa - kävivät verkkokeskustelua toisten opiskelijoiden, tutoreiden ja asiantuntijoiden kanssa - toteuttivat projekteja omista aiheistaan Vaikuttamistaidot -kokeilu

17 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Vaikuttamistaidot -kokeilu Konkreettisina tuloksina: tyytyväisiä opiskelijoita! oikeita vaikuttamisen tekoja: useita julkaistuja mielipidekirjoituksia aloitteita eduskuntaan muutos oppilaitoksen opetussuunnitelmaan... laaja julkisuus lehdistössä: Aamulehti 25.1.2002 Demari 13.2.2002 Hervannan sanomat Opettaja 10/2002

18 - opiskelijoiden kokemuksia http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Vaikuttamistaidot -opetuskokeilu Opiskelijoiden tavoitteet ja toiveet: - oppia uusia tapoja vaikuttaa - tehdä todellisia tekoja - osa toivoi lisäksi oppivansa tietokoneen ja tietoverkon käyttämistä Toiveet verkko-opiskelusta (lisäarvot): - opiskelu aiempaa vähemmän sidoksissa aikaan ja paikkaan - materiaaliin liittyvät odotukset - opiskelutaitojen kehittyminen

19 - opiskelijoiden kokemukset http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Vaikuttamistaidot -opetuskokeilu Tavoitteiden saavuttaminen: - miltei kaikki kokivat saavuttaneensa tavoitteensa “Saimme päättää ja tehdä itsemme näköisiä ja koskevia asioita” Verkko-opiskeluun liittyen: - vastuu omasta oppimisesta kasvoi (74%) - oppimateriaalia enemmän ja monipuolisempaa (42%) - keskustelu muiden kanssa helpotti oppimista (37% kaikista, 58% lukiolaisista)

20 - opiskelijoiden kokemukset http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Vaikuttamistaidot -opetuskokeilu Tärkeimmät opitut asiat: - mielipidekirjoitus - aloitteen tekeminen - muutos asenteissa ”Se että mitään ei tapahdu ellei tee asioitte mitään. On turha ruikuttaa jos ei tee asioille mitään.” ”Ettei pidä lannistua ja ajatella että en mä voi tehä mitään ja että ei ne mua kuuntele.”

21 - opettajien kokemuksia http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Aihe innosti kaikkia toimijoita! Oikeat tulokset palkitsivat myös opettajia Verkkokeskustelun vilkkaus yllätti keskustelupalstan avulla pohjamateriaalia projektitöille Verkon mahdollisuuksia ei osattu täysin hyödyntää Parasta se, että opiskelijat saivat kokemuksia vaikuttamisesta laillisin keinoin Vaikuttamistaidot -opetuskokeilu

22 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Jatkosuunnitelmat: - päivittää ja laajentaa materiaalia esimerkit harjoitukset - A&O:n uusien opettajan työkalujen käytön suunnittelu - integroida Decretumin Ideahautomo A&O:hon - kehittää edelleen pedagogisia malleja Vaikuttamistaidot - kurssien suunnitteluun - ideoida uusia kursseja materiaalin pohjalta Vaikuttamistaidot työelämässä Verkkodemokratia Tehokasta argumentointia… Vaikuttamistaidot -kurssi tulevaisuudessa

23 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia - laajentaa käyttäjäkuntaa myös aikuiset tarvitsevat näitä taitoja! Vaikuttamistaidot osana valtakunnallista opetussuunnitelmaa? Vaikuttamistaidot -kurssi tulevaisuudessa

24 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia Enkenberg, J. 1998. Uutta pedagogiikkaa etsimässä. Teoksessa Julkunen, M. (toim.) Opetus, oppiminen, vuorovaikutus. Juva:WSOY. Silkelä, R. 2000. Persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset. Teoksessa J. Enkenberg, P. Väisänen & E. Savolainen (toim.) Opettajatiedon kipinöitä. Joensuun yliopisto. Suutarinen, S. (toim.) 2000. Nuoresta pätevä kansalainen. Jyväskylä:Jyväskylän yliopistopaino. Takala. P. Demokratian opiskelusta. Teoksessa Blom, H. (toim.) Kansalainen ja demokratia - kohden aktiivista ja osallistuvaa yhteiskuntaopin opiskelua. Hakapaino Oy: Helsinki. Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere:Kirjayhtymä Oy. Lähteitä:

25 http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia KIITOS! Katja Yritys katja.yritys@tut.fi


Lataa ppt "Vaikuttamistaidot A&O -oppimisympäristössä - vaikuttamisen keinot haltuun yhteisöllisesti opiskellen ITK’02 17.4.2002."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google