Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lupamenettelyt ja valvonta/ erityisryhmien asuminen Aluehallintoviraston toiminnan kannalta 26.11.20101Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lupamenettelyt ja valvonta/ erityisryhmien asuminen Aluehallintoviraston toiminnan kannalta 26.11.20101Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila."— Esityksen transkriptio:

1 Lupamenettelyt ja valvonta/ erityisryhmien asuminen Aluehallintoviraston toiminnan kannalta 26.11.20101Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila Peltoniemi

2 LUPAKÄSITTELY SÄÄDÖSTEN POHJALTA (1)  Taustalla perustuslaki  Hallintomenettelyä säätelee hallintolaki ja laki palvelujen tarjonnasta  Sosiaalihuoltolaissa säädetään sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen sisällöstä  Vammaispalvelulaissa oikeudesta palveluihin ja niiden järjestämisvelvollisuudesta  Yksityisten palvelujen valvontalaki määrittelee hakemukseen liitettävät asiakirjat ja säätää tiloille sekä henkilöstölle asetetuista vaatimuksista 26.11.20102Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila Peltoniemi

3 LUPAKÄSITTELY SÄÄDÖSTEN POHJALTA (2)  Lisäksi valvontalaissa edellytetään, että palvelu perustuu sopimukseen tai hallintopäätökseen  Asiakaslailla on yhteys perusoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen, yksityiselämän suojaan, hyvään kohteluun sosiaalihuollossa ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen  Asiakaslailla edellytetään myös palvelusuunnitelman laadintaa (sopimuksen tai hallintopäätöksen lisäksi)  Lakisääteinen tarkastus lupakäsittelyn yhteydessä: tarkastuskertomuspohja valtakunnallinen (myös valvonta- asioissa käytössä ja kuntienkin käytettävissä) 26.11.20103Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila Peltoniemi

4 Toimintaedellytykset (valvontaL 3 §)  Toimintayksikön terveydelliset ja muut olosuhteet;  Elintarvikevalvontaviranomaisen tarkastus, pelastusviranomaisen tarkastus, sosiaalitoimen lausunto ja mahdollisesti työsuojeluviranomaisen tarkastus (valvonta-asioissa useammin)  Riittävät, asianmukaiset toimitilat (pohjapiirros), toimintavälineet - myös piha-alue huomioiden - ja  toiminnan edellyttämä henkilöstö (vastaava kelpoisuus kuin kunnan palveluissa), lukumäärältään riittävä palvelujen tarpeeseen ja hoidettavien lukumäärään nähden 26.11.20104Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila Peltoniemi

5 Suositukset ja valvontaohjeet  ”Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus, Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut”  Valtakunnallisesti käyttöönotettu suositus palvelujen valvonnan ja lupakäsittelyn apuvälineeksi, yhtenäiseen toimintaedellytysten arviointiin ja valvontaohjelma  Valmisteilla on vastaava valtakunnallinen ohjelma vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisesta hoivasta ja palveluista  STM:n,YM:n ja Kuntaliiton kirje kunnille 16.11.2010: Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamisesta: Ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen järjestämiseksi 26.11.20105Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila Peltoniemi

6 Luonnos valtakunnalliseksi ohjelmaksi vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisesta hoivasta ja palveluista  Henkilöstön moniammatillisuus  Riittävä koulutuksen omaava henkilöstö kaikissa työvuoroissa  Palveluasumisyksikössä (ohjattu asuminen) vähintään 0,3 sote-koulutuksen omaavaa/kuntoutuja  Tehostetun palveluasumisen (autettu asuminen) yksikössä henkilöstöä vähintään 0,5 sote-koulutuksen omaavaa/asukas, usein kuitenkin tarvitaan enemmän, 1/3 vähintään opistotasoisen tutkinnon omaavia 26.11.20106Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila Peltoniemi

7 Luonnos ohjelmaksi: Toimitilat  Esteettömyys, joustava käyttö, muunneltavuus  Turvallisuus, kodinomaisuus, virikkeellinen elinympäristö  Mahdollisuus yksityisyyteen, itsemääräämisoikeuteen  Kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävä  Samaan toimintayksikköön ainoastaan palvelutarpeiltaan samankaltaiset asiakasryhmät  Uudet tai peruskorjatut yksiköt; joka huoneessa oma wc, suihku ja keittomahdollisuus + säilytystilaa (apuvälineet)  1 hh minimi 20 neliötä  2 hh minimi 40 neliötä, maksimissaan 10 %:lle asukkaista 26.11.2010Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila Peltoniemi7

8 Ennakoiva ja jälkikäteisvalvonta  Lupakäsittelyn yhteydessä tehtävä tarkastus (ja tarkastuskertomus) toimii ohjauksen ja ennakoivan valvonnan välineenä  Tarkastuskertomus sisältää toiminnan kokonaisvaltaisen kuvauksen ja arvioinnin  Samaa lomaketta käytetään mahdollisten epäkohtailmoitusten, valvontapyyntöjen tai oma- aloitteisen valvonnan välineenä  Valvontaviranomaisten (kunnan ja avin) välisen yhteistyön vuorovaikutteisuus, luottamuksellinen tietojen vaihto ja yhteistoiminta (yhteiset tarkastuskäynnit) tärkeää 26.11.20108Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila Peltoniemi


Lataa ppt "Lupamenettelyt ja valvonta/ erityisryhmien asuminen Aluehallintoviraston toiminnan kannalta 26.11.20101Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Aila."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google