Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kehitysvammahuollon näkymiä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kehitysvammahuollon näkymiä"— Esityksen transkriptio:

1 Kehitysvammahuollon näkymiä
Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja, YTT PSAVI, Maija Pelkonen, POL

2 Puheenvuoron runko Johdattelua ja taustoitusta
Palveluja ohjaavat lainsäädäntöuudistukset ja asiakirjat Kehitysvammaisten ihmisten asumista koskeva keskeinen muutos Valvonta Valtakunnallisen kehitysvammaisten ympärivuorokautisten palvelujen valvontaohjelman valmistelu Päätössanat PSAVI, Maija Pelkonen, POL

3 Johdattelua ja taustoitusta (1/3)
Kehitysvammahuollon eri vaiheet 1. Keskuslaitosverkoston luominen 1945 – 1970 - perustui sen aikaisiin tarpeisiin ja vallinneeseen hoito- ja kuntoutustietämykseen 2. Keskuslaitosverkoston rinnalle avohuollon kehittämistä 1970 – 1990 –luvuilla - kehitysvammakomitean mietintö ja kehitysvammalaki 1977 - yhtäaikaista laitoshuollon ja avohuollon palvelujen määrän ja sisällön kehittämistä PSAVI, Maija Pelkonen, POL

4 Johdattelua ja taustoitusta (2/3)
3. Kehitysvammahuollon palvelujen kunnallistuminen ja monimuotoistuminen alk luvulta - valtionosuusjärjestelmän muutos muutti kehitysvammapalvelut kuntakohtaisiksi - kustannustietoisuus lisääntyi ja palvelujen kilpailutus alkoi - kunnallisten palvelujen rinnalle yksityisiä kehitysvammahuollon asumispalveluja tuottavia yrityksiä luvun alusta kuntayhtymiä/yhteistoiminta-alueita tuottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja PSAVI, Maija Pelkonen, POL

5 Johdattelua ja taustoitusta (3/3)
4. Kehitysvammaisten ihmisten integraation vahvistuminen luvulla - Laitoshuollon vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen ja kehittäminen - Erityishuoltopiirien liittyminen sairaanhoitopiireihin 2010-luvulla - Valtakunnalliset linjaukset ja kehitystä ohjaavat asiakirjat PSAVI, Maija Pelkonen, POL

6 Palveluja ohjaavat lainsäädäntöhankkeet ja asiakirjat
”Jatketaan sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta” (Jyrki Kataisen hallitusohjelma) Sosiaalihuoltolain uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu Kehitysvamma- ja vammaispalvelulakien yhteensovittaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -työryhmä PSAVI, Maija Pelkonen, POL

7 Kehitysvammapalveluja ohjaavat asiakirjat
Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 – 2015 (STM: Julkaisuja 2010/4) Ohjelman toimenpiteet muodostavat kunnianhimoisen kokonaisuuden, jossa kaikkia politiikan lohkoja kehitetään vammaisten ihmisten oikeuksien, vapauksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta. PSAVI, Maija Pelkonen, POL

8 VAMPO, jatk. Ohjelma on jaettu 14 vammaispoliittisesti
merkittävään sisältöalueeseen. Sisältää yhteensä 122 konkreettista toimenpidettä, joilla epäkohtiin tartutaan PSAVI, Maija Pelkonen, POL

9 Kehitysvammaisten ihmisten asumista ohjaavat asiakirjat
Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asuminen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi ( ) Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttaminen: ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi ( ) Laatukriteerit kehitysvammaisten ihmisten asumiselle ja palveluille (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta) PSAVI, Maija Pelkonen, POL

10 Kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelut ja erilaiset asumisratkaisut
Laitoshuollon tilalle erilaisia asumispalveluja  tehostettua palveluasumista, tuettua/ohjattua asumista ja itsenäistä asumista etc. Lähtökohtana pienet asumisyksiköt (max 15 asukkaan ryhmäkodit) Kodinomaisuutta ja itsemääräämisoikeutta lisätään Asumisyksiköt normaaleille asuinalueille Keskitettyjä eri ryhmille tarkoitettuja asumispalveluja ei suosita valtakunnallisissa linjauksissa PSAVI, Maija Pelkonen, POL

11 Valvonta Lainsäädäntö
Sosiaalihuoltolain 3 §: aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa ja valvoo alueellista sosiaalihuoltoa Kehitysvammaisten erityishuoltolaki 3 §: aluehallintovirasto suunnittelee ohjaa ja valvoo toimialueellaan keh.vammaisten erityishuoltoa Sosiaalihuoltolain 55 §: tarkastusoikeus Valviralla ja avilla Sosiaalihuoltolain 56 §: määräys puutteiden korjaamisesta ja 57 § huomautuksen antaminen PSAVI, Maija Pelkonen, POL

12 Valvonta, jatk. Laatusuositukset
- Mielenterveyspalvelujen laatusuositukset - Päihdepalvelujen laatusuositukset - Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit - Vammaisten asumispalvelujen laatusuositukset - Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset - Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset - Varhaiskasvatuksen laatusuositukset - Ikäihmisten hoitoa ja palveluita koskeva laatusuositus - Vammaisten ympärivuorokautisten palvelujen valvontaohjelma (kesken) PSAVI, Maija Pelkonen, POL

13 Valtakunnallisen valvontaohjelman valmistelu
Valviran johdolla – avit mukana Valvontaohjelman runko - Asumispalvelujärjestelmä ja sitä koskevat säädökset - Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden valvonnan painopisteet -- Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne -- Henkilöstö -- Toimitilat -- Asiakkaiden asema ja oikeudet -- Asiakkaiden hoito, huolenpito ja kuntoutus PSAVI, Maija Pelkonen, POL

14 Kehitysvammahuollon valvonnassa esiin tulleita ”pulmakohtia”
- Kodinomaisten ryhmäkotien tilalle tullut laitosmaisia asumispalveluyksikköjä - Uudenlaisia ”Kunnalliskoti-kampuksia” tullut ja on tulossa vastoin valtakunnallisia linjauksia - Kotien ja yksikköjen turvallisuus jatkuvaa työtä Asumisen ja työtoiminnan yhdistäminen kilpailuttamisessa  onko integraation kannalta myönteinen kehitys? PSAVI, Maija Pelkonen, POL

15 Kehitysvammahuollon ” pulmakohtia”
Henkilökuntarakenne painottuu terveydenhoidon ammattilaisiin Sosiaalinen kuntoutus, omatoimisuuden edistäminen ja itsemääräämisoikeus jäämässä taka-alalle Asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja avun tarpeen huomioiminen vaarassa jäädä kollektiivisten työkäytäntöjen ja päätösten taustalle PSAVI, Maija Pelkonen, POL

16 - harrastustoiminnan tukeminen
Asukkaiden osallisuus ja yhteiskuntaan integrointi ja syrjäytymisen ehkäisyn tehostaminen - yhteistyötä eri toimijoiden kanssa esim. koulutusorganisaatioiden, asuntoviranomaisten kanssa - yhteistyötä omaisten ja järjestöjen kanssa työ- ja päivätoiminnan merkitys - harrastustoiminnan tukeminen - runsaasti tukea ja hoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten ihmisten palvelut - pienten kehitysvammaisten lasten palvelujen järjestäminen PSAVI, Maija Pelkonen, POL

17 Me Itse ry:n julkaisemaan vammaispoliittinen ohjelma (v. 1999)
Hyvän elämän edellytykset: oikeus elämään oikeus itsemääräämiseen oikeus täysivaltaiseen kansalaisuuteen oikeus omaan elämäntapaan oikeus yhteiseen maailmaan oikeus yksilölliseen tukeen PSAVI, Maija Pelkonen, POL

18 ”Mitä perustavammanlaatuiset inhimilliset tarpeet ovat uhattuina ja mitä heikoimmat ovat yksilön omat voimavarat selvitä, sitä vahvemmat ovat yksilön oikeudet ja sitä selkeämpi on julkisen vallan velvollisuus järjestää toimeentulo ja sosiaali- ja terveyspalvelut.” (Lähde: Oikeus ja kohtuus. Arvioita ja ehdotuksia yksityisestä ja julkisesta hyvinvointivastuusta. Stakes. 2006)

19 Kiitos! PSAVI, Maija Pelkonen


Lataa ppt "Kehitysvammahuollon näkymiä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google