Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mistä tunnistaa laadukkaat asumispalvelut?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mistä tunnistaa laadukkaat asumispalvelut?"— Esityksen transkriptio:

1 Mistä tunnistaa laadukkaat asumispalvelut?
Oma koti – oma elämä Asumisseminaari Kouvola Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

2 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Peruskysymys Kuinka toteutuu oikeus ihmisarvoiseen elämään Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

3 Määrittelijän näkökulma
Järjestelmän hyvä Asukkaan hyvä Ennakko-odotusten ohjaava vaikutus Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

4 Asumisen tuen määrittäminen
RUNSAS TUKI SUURI ITSENÄISYYS Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

5 Lääninhallituksen ohjauksen ja valvonnan tavoite
Turvata kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen Turvata yhdenvertainen, tarpeita vastaava sosiaalihuollon palvelujen saatavuus Turvata laadultaan ja määrältään riittävät ja turvalliset palvelut Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

6 Tupu Holma Kuntaliitto
Mistä löytää HYVÄN perheen, lähipiirin odotukset ydinasiakkaan/mielenter- veyskuntoutujan palve-lutarpeet ja odotukset rahoittajan vaa-teet ja taloudel-liset ehdot Hyvä palveluasuminen ottaa huomioon eri tahoilta tulevat odotukset tarpeet ja vaatimukset laadunhallinnan vaatimukset oman talon (järjestö, yhdis-tys, kunta ..) toimintalinjat lait ja asetukset, valtakunnalliset suositukset ammattialan etiikasta ja tietoperustasta nouseva käsitys ja tieto ’hyvästä’ kokemustieto (hiljainen tieto) onnistuneista ratkaisuista tutkimuksen vaatimus (esim. näyttöön perustuva toiminta, käypä hoito) Tupu Holma Kuntaliitto

7 Toiminta-ajatus, strateginen suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen
Kunnallinen toiminta Toiminta-ajatus, arvot ja suunnitelma on dokumentoitu ajankohta/pv Yhteys talousarvioon todettavissa, STM:n laatusuositus 2008:3 Yksityinen toiminta Yksityisellä toimintayksiköllä on määritelty toiminta-ajatus ja -suunnitelma Koskee kaikkia toimintayksiköitä Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

8 Valvontaprosessit laadun tekijöinä
Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

9 Asiakkaiden sijoittamisprosessi ” Profiloituminen”
Toimintayksikön tyyppi Hoidettava asiakasryhmä Hoitoisuusaste/-asteet Sijoittamispäätösprosessi Sijoitusten oikea-aikaisuus Palveluketjujen toimivuus Toimintayksikön muuntuvuuskyky Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

10 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Toiminnan johtaminen Vanhustyön johtaja/ vastaava johtaja nimetty/ päivämäärä Hänen tehtäväkuvansa on määritelty/ajankohta/pv Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

11 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Laadunhallinta Laatujärjestelmä on käytössä/mikä Toteutuu käytännössä Valtakunnalliset laatusuositukset tunnetaan Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

12 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Yhteistyö Hallintokuntien yhteistyö toimii Palvelun tuottajan ja ostajien välinen yhteistyö toimii Palvelun ostaja valvoo toimintaa Sijaintikunta valvoo toimintaa Yhteistyö asiakkaiden omaisten kanssa toimii Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

13 Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset
Henkilöstöllä lain 272/2005 mukainen kelpoisuus Henkilöstörakenne yksikköön sopiva Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

14 Henkilöstön täydennyskoulutus
Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutuu: SHL, 710/1982, 53§, STM, täydennyskoulutusopas 2006:6 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

15 Henkilöstömitoitus ja rakenne
STM:n laatusuositus 2008:3 Hoitohenkilöstömitoitus 0,5-0,8, lisäksi avustavaa henkilöstöä 0,1-0,15/as /henkilös-töselvitys Erityisasiantuntemuksen käyttö Henkilöstörakenne vastaa asiakkaiden tarpeita Henkilöstön työajat yövalvonta Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

16 Henkilöstön hyvinvointi
Työnohjaus järjestetty Vaihtuvuus mahdollisimman pieni Sairastavuus keskimäärin valtakunnallista tasoa Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

17 Yhteiset tilat ja tilojen esteettömyys
Yhteiset tilat mahdollistavat asukkaiden yhteisen toiminnan Yhteys ympäröivään yhteiskuntaan Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

18 Oma huone ja sen mitoitus
Invamitoitetut huoneet, wc:t Yhden hengen huoneet Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

19 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Turvallisuus Kuormitustilanne Pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset tehty, päivitetty ja pelastusviranomaisten hyväksymät Henkilöstö perehdytetään suunnitelmiin Pelastautumisharjoituksia järjestetään vuosittain Pelastuslaki 468/2003, Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta, 787:2003 Kulunvalvonta on asianmukaisesti järjestetty Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

20 Toimitilojen ilmanvaihto ja hygieniataso
Ilmanvaihto toimii Siivoustyö toteutetaan yksikössä ammatillisesti Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

21 Asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointi ja suunnittelu
Asiakkaille annettu kirjallinen päätös palvelun järjestämisestä Asiakkailla on palvelu- kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat (asiakaslaki 7 §) Asiakkaiden hoidon tarve arvioidaan jollakin mittarilla Suunnitelmat tarkistetaan hoidon tarpeen muuttuessa/ määräajoin Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

22 Asiakkaan aseman ja edun valvonta
Asiakkaiden edunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat yksikössä näkyvillä Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

23 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Asiakasmaksut Asiakkaalle jää riittävä käyttövara Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

24 Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa
Omaiset osallistuvat palvelutarveneuvotteluihin Yhteistyö omaisten kanssa toimii Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

25 Asiakkaan liikkumisen rajoittaminen
Päätökset asiakkaan turvallisuuden varmistamisesta ovat olemassa Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

26 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Yksikön päiväohjelma Herääminen ja aamutoimet Ruokailut vuorokauden aikana Lepotauot Viriketoiminta Liikuntatuokiot Nukkumaan käyminen Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

27 Kuntouttava työote, toimintakyvyn ylläpito ja kuntoutus
Kuntouttavan asumispalvelun käsitteen määrittely: ”ihmisen on oltava kotonaan” Yksikön käytössä on kuntoutushenkilöstöä Kuntouttava työote käytössä Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

28 Henkinen ja psykosos. toiminta
Kulttuuri- ja hengellinen toiminta mahdollistettu ja sisältyy viikko-ohjelmaan Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

29 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Ulkoilu Mahdollisuus ulkoiluun ympäri vuoden Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

30 Ravinto ja ruokahuolto
Ruokalistat on suunniteltu asiantuntemuksella Asiakkaiden ravitsemustilan säännöllinen seuranta Uudet ravitsemussuositukset tulossa Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

31 Terveyden- ja sairaanhoito
Lääkäripalvelujen toimivuus Yhteys terveyskeskuspalveluihin Yksityisten terveydenhuoltopalveluiden käyttö Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

32 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Lääkehoito Yksiköllä on lääkehoitosuunnitelma Lääkehoidon vastuuhenkilö on nimetty Kirjalliset lääkkeiden jako- ja antoluvat on ao. henkilöillä Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

33 Terveydensuojelu ja hygienia
Yksikön tilojen hygieniataso (aistinvaraisesti arvioiden) Asiakkaiden hygieniataso Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

34 Asiakirjahallinto ja kirjaaminen
Asiakkaan hoidon kannalta riittävät ja asianmukaiset kirjaukset Manuaalinen ja ATK-pohjainen asiakirjatuotanto Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

35 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Tietosuoja Tietosuojavastaava on nimetty Asiakirjojen säilytystilat asianmukaiset Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen

36 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen
Arkistointi Arkistointisuunnitelma ja rekisteriseloste on olemassa Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen


Lataa ppt "Mistä tunnistaa laadukkaat asumispalvelut?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google