Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kyläfoorumi Valtimolla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kyläfoorumi Valtimolla"— Esityksen transkriptio:

1 Kyläfoorumi Valtimolla 3.4.2014
Tellervo Mutanen

2

3 Vanhuspalvelulaissa velvoitetaan kunta laatimaan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.

4 Lain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

5 4 § Yhteistyö Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

6 ”Pienistä puroista syntyy isoja virtoja” Yhteistyö: - ikäihminen itse, voimavaralähtöisyys, terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävät toimet - omaiset, ikäihmisen lähipiiri - srk (vapaaehtoisten kouluttaminen, hengellinen työ) - vanhusneuvosto - yritykset - järjestöt - kuntien eri hallintokuntien välinen yhteistyö

7 Yhteisö ja yhteisölliset voimavarat: - Muotoutuvat elämän aikana vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. - Edellyttävät ihmisen omaa jatkuvaa aktiivisuutta. - Iän myötä perheen ja suvun merkitys korostuu. - Tämän päivän vanhus arvostaa vielä perinteistä perhemallia ja sukua. - Suurimmat muutokset liittyvät työelämästä eläkkeelle siirtymiseen sekä ikätovereiden menetykseen. - Tuen ja avun tarpeen lisääntyessä vuorovaikutus perheen ja ammattiauttajien kanssa tulee välttämättömäksi. - Vanhus tarvitsee apua ja tukea muilta ihmisiltä voidakseen aktiivisesti ylläpitää sosiaalista verkostoaan ja tuntea sen voimavarakseen Vanhusten suurimpia ongelmia on yksinäisyys. On kuitenkin muistettava, että yksinäisyyden kokeminen on aina hyvin henkilökohtaista. Ikänsä vapaaehtoisesti yksin elänyt vanhus ei ole kokenut koskaan yksinäisyyden tunnetta. Yksin jäämiseen ei automaattisesti liity yksinäisyyden kokemista.

8 Antoisaa kyläfoorumia kaikille. Onnellinen vanhus puhelee itsekseen
Antoisaa kyläfoorumia kaikille! Onnellinen vanhus puhelee itsekseen. Eläkkeellä oleva psykologi Pirkko Lahti neuvoo yksin asuvia ikäihmisiä puhelemaan itsekseen… Tarkoitus ei ole hankkia mielikuvituskavereita vaan yksinkertaisesti pitää suun lihakset toimintakunnossa


Lataa ppt "Kyläfoorumi Valtimolla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google