Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2010 ja Terveyden edistämistoimijoiden yhteistyöseminaari 23.-24.3.2010 Kommenttipuheenvuoro ”Kumppanin kylijessä”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2010 ja Terveyden edistämistoimijoiden yhteistyöseminaari 23.-24.3.2010 Kommenttipuheenvuoro ”Kumppanin kylijessä”"— Esityksen transkriptio:

1

2 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2010 ja Terveyden edistämistoimijoiden yhteistyöseminaari 23.-24.3.2010 Kommenttipuheenvuoro ”Kumppanin kylijessä” Sodankylän kunta Raija Kumpula, sosiaalityöntekijä, päihdetyön yhdyshenkilö

3 Alkoholiohjelman 2008-2011 mukaiset kumppanuussopimukset Sodankylässä •Seita-säätiö (työvalmennussäätiö) ja Tekry 20.8.2008 •Lapin Sinisarastus ry (päihdetyön järjestö) ja Tekry 2008 •Sodankylän kunta ja STM 4.9.2008 •Muita päihdetyön toimijoita paikkakunnalla: Sininauhaliitto, aluetyö Ev.lut seurakunnan diakoniatyö Mielenterveystoimistossa alkoholiongelmaisten avohoito Asumispalveluja tarjoavat yksityiset yrittäjät •Päihdetyöryhmä kokoontuu 4 x vuodessa, kokoonpano päivähoidosta vanhustyöhön, vapaa-aikatoimi, poliisi, seurakunta, järjestöt

4 Kumppanuussopimuksen mukaiset toimenpiteet kunnassa (käsitelty lautakunnassa 18.6.2009) •Mielenterveys- ja päihdestrategian laatiminen osaksi kuntastrategiaa ? (Päihdestrategia 2007-2011) •Vanhustyöntekijöille koulutusta “Liika on aina liikaa”, 2-vaiheinen •Vanhustyöhön alkoholin käyttöön puuttumisen toimintamalli •Työterveyshuoltoon hoidon arvioinnin yhteistyömalli (työterv.huolto, mielenterv.tsto ja sosiaalityöntekijä) •Oppilashuolto: kouluterveyskyselyn tuloksista tiedottaminen, riskiryhmille Maestro-ryhmätoimintaa, Friends 4-5-luokkalaisille •Tupakointiin puuttuminen koulun alueella yhteistyössä poliisin kanssa

5 … jatkoa •Lasten päivähoitoon nimetty omat sosiaalityöntekijät, lastensuojeluilmoituksen tekeminen tutuksi •Lapin Sinisarastus ry:n kanssa kehitetään yhteistyötä: päiväkeskustoiminta kuntouttava työtoiminta rahoitusvastuu? kotona asumisen tukeminen? sivukylien palvelut? •Suunnitelmien toteutumisen seuranta päihdetyöryhmällä ja perusturvalautakunnalle tiedottaminen

6 Kumppanuussopimuksen mukaiset toimet Seita-säätiöllä •Kyseessä valmennus-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja tarjoava työvalmennussäätiö, rikos- ja riita-asioiden sovittelu Lapissa 10 kunnan alueella •Ennaltaehkäisynä käydään perehdytyksessä läpi jokaisen säätiölle tulevan asiakkaan kanssa säätiön päihdestrategia ja tehdään AUDIT- kysely •Jokaisessa riita- ja rikosasioiden sovittelutilanteessa, jossa päihteet ovat mukana, otetaan alkoholin käyttö puheeksi, kerrotaan haitoista ja mahdollisuuksista hakea apua •Tiiviissä yhteistyössä Sodankylän kunnan muiden toimijoiden kanssa tuetaan asiakkaita päihteettömyyteen, edustus päihdetyöryhmässä •www.seitasaatio.fi

7 Kumppanuussopimuksen mukaiset toimet Lapin Sinisarastus ry:llä •Tarjoaa päiväkeskuksessa arkipäivän tarttumapintoja päihdeongelmaisille yhteistyössä muiden asiaan vaikuttavien tahojen kanssa, Sininauhaliiton jäsenjärjestö •Häiriöiden ja väkivallan ehkäisy, perheväkivallan ehkäisy •Alkoholin käytön omatoiminen hallinta, keskusteluapu •Puheeksiotto, hoitoonohjaus tarvittaessa •Yhteistyömallien rakentaminen (esim. asiakkaiden liikkuvuus Seita- säätiön kanssa tavoitteena kuntouttavassa työtoiminnassa) •Edullinen lounas päivittäin, mahdollisuus pyykinpesuun •Vertaistuen ja yhteisöllisyyden tarjoaminen, myös omaisille •Virikkeellinen ajankäyttö, kuntouttava työtoiminta (tällä hetkellä 15 sopimusta) •Oma keittiö, kirpputori, avustavat kiinteistönhoitotyöt


Lataa ppt "Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2010 ja Terveyden edistämistoimijoiden yhteistyöseminaari 23.-24.3.2010 Kommenttipuheenvuoro ”Kumppanin kylijessä”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google