Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on"— Esityksen transkriptio:

1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on
varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön POL 29 § 1 mom. huolehtia siitä, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti POL 35 § 2 mom. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä opiskelun esteetöntä sujumista kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä POL 29 § 4 mom.

2 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöillä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä asianmukaisesta käyttäytymisestä tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä koulun omaisuuden käsittelystä koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella POL 29 § 5 mom.

3 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tai muuhun opetukseen tai toimintaan, joka on perusopetuslain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaista. POL 29 § 6 mom.

4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöt ja niihin tehtävät merkittävät muutokset tulee koulukohtaisesti valmistella yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa. POL 3 § 3 mom. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. POL 47 a § 1 mom. Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä. POL 47 a § 3 mom. Järjestyssäännöt eivät saa olla perusopetus-lain tai minkään muun säädöksen (laki, asetus tms.) vastaisia, eikä niillä voida kaventaa oppilaan perusoikeuksia. perustuslaki 2 luku/perusoikeudet

5 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LYHYESTI
Tavoitteina: varmistaa kaikille opetukseen osallistuville turvalliset olot, opettaa tekemään työnsä asiallisesti ja elämään sujuvasti toisten kanssa. Laaditaan/päivitetään: yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa osaksi oppilashuoltosuunnitelmaa. Voimassa: oppilaan osallistuessa ops:n tai muun ao. suunnitelman mukaiseen toimintaan. Sisältö: ei saa olla muiden lakien tms. vastainen

6 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nyt:
Kouluille pohja, johon alaotsikoittain täydennetään yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa laaditut/päivitetyt 1. järjestyssäännöt ja 2. suositukset/ohjeet. Hyväksytään osana koulukohtaisen ops:n oppilashuolto-suunnitelmaa (jaostot). alaotsikko

7 Positiivisesti parempi lopputulos? Säilyykö ymmärrettävyys?
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Hyvän säännön edellytyksiä: laillinen ei kavenna perusoikeuksia tarkoituksenmukainen ymmärrettävä oikeaan ohjaava positiivinen Suosituksista/ohjeista: ohjaava eivät sääntöjä tai määräyksiä rikkomisesta ei seuraa kurinpito- tai ojentamistoimia aiemmin olleet ”järjestyssääntöjä”: esim. pyöräily kouluun pukeutuminen Positiivisesti parempi lopputulos? Säilyykö ymmärrettävyys?

8 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntö vai ei?
Toisesta luokasta alkaen voit tulla kouluun pyörällä. Koulumatkat ovat osa oppilaan koulupäivää ja koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulumatkalla. En häiritse oppituntia enkä käyttäydy sopimattomasti. En pilkkaa, kiusaa enkä kiroile. Häiritsevä meikkaaminen on kielletty. Sään viiletessä koulussa julistetaan talvipäähinepakko, jota kaikkien on noudatettava.

9 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä järjestyssäännöt tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

10

11


Lataa ppt "JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google