Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten uusi korvaushoitoasetus muuttaa käytäntöjä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten uusi korvaushoitoasetus muuttaa käytäntöjä"— Esityksen transkriptio:

1 Miten uusi korvaushoitoasetus muuttaa käytäntöjä
Jaana Kajander vs ayl TYKS addiktiopkl

2 Korvaushoito vähentää
sairastavuutta tartuntatauteja yliannostuksia rikollisuutta 1995 lähtien metadoni ja 1997 lähtien buprenorfiini (suboxone 2004) elämänlaatu paranee, mahdollisuus psyykkiseen ja fyysiseen kuntoutumiseen addiktiopkl:lla 54 potilasta (35), Kupittaalla 70 ja perusterveydenhuollossa 40

3 1.2.2008 lähtien erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon
lisätä hoitoja vastaamaan tarvetta hoidon porrastus saatavuuden mukaan polikliiniset aloitukset lääkkeiden kotiannostelu (apteekkitoimitukset)

4 Korvaushoitoon hakeutuminen ennen uutta asetusta
lähete addiktiopkl:lle EuropASI-arvio (sairaanhoitaja) lääkärin arvio opiaattiriippuvuus-dg muut päihteet psykiatrinen komorbiditeetti riittävän pitkä vieroittautumisyritys korvaushoitoraati korvaushoidon aloitus tai jonoon asettaminen

5 Perustelut 1§ Asetuksen soveltamisala 2§ Määritelmät
3§ Korvaushoidon edellytykset 4§ Hoidon järjestäminen ja toteuttaminen 5§ Hoitosuunnitelma 6§ Lääkehoito 7§ Lääkehoidon toteutta minen eräissä tapauksissa 8§ Seuranta 9§ Voimaantulo

6 1§ Asetuksen soveltamisala
ylläpitohoito poistuu vieroitus/korvaushoito hoitotakuulainsäädäntö hoidon tarpeen arvio tk:ssa (3 pv:n kuluessa) vastaanottokäynti hoidon aloitus (3 kk:n sisällä) sairaalassa hoidon tarpeen arvio 3 vk:ssa erikoissairaanhoidossa hoitoon päästävä 6 kk:ssa

7 2§ Määritelmät ensimmäisten hoitoviikkojen aikana vieroitus
vieroitus vai korvaushoito vieroitus tavoitteena päihteettömyys korvaushoito kiinnittyminen hoitoon kuntoutustavoitteet arvioidaan hoidon edetessä kuntoutuminen vs haittojen vähentäminen kesto yksilöllinen apteekkisopimukset

8 3§ Korvaushoidon edellytykset
henkilö ei ole vieroittautunut opioideista ei oteta kantaa vieroituksen sisältöön tavoitteena kuntouttaminen ja päihteettömyys tai haittojen vähentäminen tavoitteiden tarkistus kiireellisyysasteet esim. raskaana olevat endokardiittipotilaat

9 4§ Hoidon järjestäminen ja toteuttaminen
hoidon arvio keskussairaala JSS terveyskeskukset päihdehuollon yksiköt vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon yksiköt hoidon toteuttaja valitaan hoidon vaativuuden mukaan hoidon porrastus polikliiniset aloitukset vs laitosaloitukset toteutus mahdollisimman lähellä potilaan asuinpaikkaa

10 5§ Hoitosuunnitelma hoidon tavoite lääkehoito lääketieteellinen hoito
psykososiaalinen hoito kuntoutus seuranta

11 6§ Lääkehoito toimintayksikön valvonnassa ’sitoutuu hoitoon hyvin’
ei apteekista ’sitoutuu hoitoon hyvin’ 8 vuorokauden kotiannosmaksimi poikkeuksellisesti erityisestä syystä 15 vrk

12 7§ Lääkehoidon toteuttaminen eräissä tapauksissa
suboxonea lääkemääräyksellä apteekista korvattavuus päätös lääkkeen luovutuspaikasta tehdään hoitopaikassa lääketieteellisin ja hoidollisin perustein potilaskohtaiset arviot apteekkisopimus, lääkkeen toimitusväli psykososiaalinen hoito ja kuntoutus hoitoyksikön toimesta

13 8§ Seuranta ennallaan tietojen luovutus
tiedot hoitojen toteuttamisesta ja järjestämisestä lääninhallitukselle ja STM:lle hoitoon pääsyn keston seuranta tietojen luovutus suullinen vai kirjallinen lupa

14 9§ Voimaantulo

15 Suunnitelma arviot addiktiopkl:lla vieroittautumisyritys
korvaushoitoraati hoidon aloitus Kupittaan korvaushoitopkl:lla (3 kk) raskaana olevat (TYKS) siirtyminen perusterveydenhuoltoon oheiskäyttö apteekkijako korvattavuus


Lataa ppt "Miten uusi korvaushoitoasetus muuttaa käytäntöjä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google