Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla"— Esityksen transkriptio:

1 Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla
Tavoitteena: Ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin tavoitteet Oppia tuntemaan erilaisia ohjaus- ja arviointimenetelmiä Soveltaminen  Ohjaus- ja arviointisuunnitelman tekeminen Miksi? Milloin? Miten? Orientaation luova aihion aloitussivu. Tekstillä esitellään aihion tavoitteet oppimisen kannalta. Vasemman reunan kysymykset vievät tietosisältöihin. Kuvat: Opiskelijan (vas .alh.) ja opettajan (oik. alh.) kuvat kuvastavat ohjauksen ja arvioinnin kahta tahoa, vuorovaikutteisuutta Ääni: Ääniklipissä on intro tähän aihioon. Tavoitteena orientoida aiheeseen ja herättää mielenkiinto, ja tarjota auditiivisesti oppivalle muistijälkiä. Video: Oikeassa alakulmassa (opettajan kuvan ”takana”). Videon saa käyntiin klikkaamalla kuvaa. Kuvassa opettaja työstää kurssia Moodlessa. Autenttinen esimerkki verkkokurssiin rakentamisesta, orientoi aiheeseen. Navigointipainike: Ohjeistusta, vie seuraavalle sivulle Aloita tutustumalla vasemman palkin Miksi, Milloin ja Miten –kysymyksiin Klikkaa tästä jos haluat nähdä videon Jatka

2 Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla
Orientoiva tehtävä: Pohdi mitä ja miten opiskelijat omalla verkkokurssillasi oppivat? Mitkä ovat keskeiset tavoitteet ja sisällöt? Miten opiskelija kurssillasi opiskelee – itsenäisesti, pareina, ryhmässä, opettajan ohjauksessa? Millaisia tehtäviä hän tekee? Kuinka ja milloin ohjaat häntä? Teksti: Aktivoivia kysymyksiä Kuvat: Luo kontekstia Navigointipainikkeet: Ohjeistusta, antaa mahdollisuuden mennä takaisin etusivulle tai jatkaa eteenpäin. Etusivulle Jatka

3 Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla
Tutustu kolmeen erilaiseen Moodle –oppimisalustalla toteutettuun lukion verkkokurssiin Case 1: BI2 Solu ja perinnöllisyys Case 2: RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Case 3: ÄI, soveltava Luovan kirjoittamisen kurssi Teksti: Ohjeistusta. Kuvat: Ohjaavat eteenpäin (sisältävät suorat linkit eri caseihin). Navigointipainikkeet: Mahdollistavat hypyn etusivulle tai eteenpäin. Käy läpi kurssien sisällöt ja vertaile kurssien ohjaus- ja arviointimenetelmiä. Vastaa esitettyihin kysymyksiin Moodlen keskustelualueella ”Pohdinnat kolmesta erilaisesta verkkokurssitoteutuksesta”. Huomaa, että Moodlessa Tehtävä-työkalulla toteutettujen tehtävien vastaukset näkyvät vain opettajalle! Vain keskustelut ja wikit näkyvät kaikille. Etusivulle Jatka

4 Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla
Case 1: BI2 Solu ja perinnöllisyys Case1 Kurssin aktiviteetit Kurssin ohjeet Tehtäviä Case 1: Pohdittavat kysymykset - Vastaa Moodlen keskustelualueella! Mitä opiskelija tekee? Mitä opettaja tekee? Onko vuorovaikutusta? Itsearviointia? Onko ohjeistus riittävää? ”Loppuarvosana muodostuu pääosin kurssikokeesta, mutta Moodlessa hyvin tehdyt tehtävät ja keskusteluaktiivisuus voivat nostaa arvosanaa yhden numeron kokeeseen verrattuna. Kurssin suorittamiseksi vaaditaan, että olet vastannut kaikkiin Moodlessa oleviin tehtäviin.” Tekstit: Luovat kontekstia (otsikko) ja ohjeistavat (pohdintakysymykset). Kuvat: Kuva Moodlesta luo autenttisuutta ja on animaation pohjana/taustana. Animaatio: Kuvaan linkitettyjä tekstikenttiä. Auttaa keskittämään huomion eri asioihin kurssilla. Äänet: Ääniklippi kertoo äänen avulla kurssin perusidean ja laajentaa kurssin toteutuksen kuvaamista. Syventää opittavaa tietoa ja tarjoaa auditiivisesti oppivalle muistijälkiä. Navigaatiopainikkeet: Mahdollistavat seuraavaan caseen tai etusivulle hyppäämisen. ”Oppitunti” Hot Potatoes -tehtäviä Etusivulle Seuraava case

5 case2 Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla
Case 2: RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa case2 Kurssin aktiviteetit Kurssin ohjeet Tenttejä Case 2: Pohdittavat kysymykset - Vastaa Moodlen keskustelu-alueella! Mitä opiskelija tekee? Mitä opettaja tekee? Onko oppijoiden välistä vuorovaikutusta? Itsearviointia? Onko ohjeistus riittävää? Keskustelufoorumit ”Arvioinnissa huomioitavat kurssin tehtävät ovat: -loppukoe 60% -kirjoitelmat 10% arvosanasta -sanakokeet ja laatikoiden 4-6 kielioppitestit 20% -oppimispäiväkirja 10% arvosanasta. Lisäksi aktiivisuus keskustelufoorumilla voi korottaa arvosanaa 0.5:lla” Tekstit: Luovat kontekstia (otsikko) ja ohjeistavat (pohdintakysymykset). Kuvat: Kuva Moodlesta luo autenttisuutta ja on animaation pohjana/taustana. Animaatio: Kuvaan linkitettyjä tekstikenttiä. Auttaa keskittämään huomion eri asioihin kurssilla. Äänet: Ääniklippi kertoo äänen avulla kurssin perusidean ja laajentaa kurssin toteutuksen kuvaamista. Syventää opittavaa tietoa ja tarjoaa auditiivisesti oppivalle muistijälkiä. Navigaatiopainikkeet: Mahdollistavat seuraavaan caseen tai etusivulle hyppäämisen. Tehtäviä Etusivulle Edellinen case Seuraava case

6 Case3 Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla
Case 3: ÄI9 Luovan kirjoittamisen kurssi Kurssin aktiviteetit Kurssin ohjeet Case 3: Pohdittavat kysymykset - Vastaa Moodlen keskustelualueella! Mitä opiskelija tekee? Mitä opettaja tekee? Onko oppijoiden välistä vuorovaikutusta? Itsearviointia? Onko ohjeistus riittävää? Wiki -yhteiskirjoitusväline Tekstit: Luovat kontekstia (otsikko) ja ohjeistavat (pohdintakysymykset). Kuvat: Kuva Moodlesta luo autenttisuutta ja on animaation pohjana/taustana. Animaatio: Kuvaan linkitettyjä tekstikenttiä. Auttaa keskittämään huomion eri asioihin kurssilla. Äänet: Ääniklippi kertoo äänen avulla kurssin perusidean ja laajentaa kurssin toteutuksen kuvaamista. Syventää opittavaa tietoa ja tarjoaa auditiivisesti oppivalle muistijälkiä. Navigaatiopainikkeet: Mahdollistavat edellisen caseen tai etusivulle hyppäämisen. ”Tämä kurssi on soveltava, ja se arvostellaan siis suoritusmerkinnällä (ei numeroarvostelua). Kurssisuorituksen saadaksesi sinun täytyy kirjoittaa kaikki kirjoitelmat ja antaa aina palautetta vähintään kahdelle muulle kurssilaiselle määräpäivään mennessä. Lopuksi muokkaat yhden tekstin julkaistavaan muotoon mennessä ja toimitat opettajalle kurssipalautteen.” Keskustelufoorumi (useita) Etusivulle Edellinen case Jatka

7 Tehtävä: Kirjoita omalle kurssillesi ohjaus- ja arviointisuunnitelma
Kirjoita ohjaus- ja arviointisuunnitelma (1-2 A4-sivua) omalle kurssillesi Mieti ja kirjaa ainakin seuraavat asiat: Kohderyhmä ja kurssin laajuus Tavoitteet ja sisällöt lyhyesti Millaista ohjausta? Milloin? Kenen toimesta? Millaisia arviointimenetelmiä? Mitkä tehtävistä ovat pakollisia? Milloin ja kuka arvioi? Arvioinnin tavoitteet? Arviointikriteerit? Loppuarvioinnin perusteet? Tekstit: Ohjeistusta, tiedonrakenteluun tähtäävä tehtävänanto Kuva: Kontekstin luominen Navigaatiopainike: Vie etusivulle Palauta suunnitelmasi tiedostona Moodlen palautuskansioon ”Ohjaus- ja arviointisuunnitelmat” Etusivulle

8 Miksi ohjausta ja arviointia?
Tavoitteena: Oppimisen tukeminen Motivointi ja kannustaminen Opetuksen kehittäminen Kontrolli Tekstit: Tiedonrakentelua Kuvat: Kontekstin luomista, assosiaatiot Navigaatiopainikkeet: Mahdollistaa (pakottaa) siirtymisen etusivulle Mieti mitkä ovat omat tavoitteesi ohjauksen ja arvioinnin suhteen verkkokurssillasi! Etusivulle

9 Milloin? Missä vaiheessa kurssia ohjausta ja arviointia?
Mieti mitkä ovat kriittiset kohdat verkkokurssilla ohjauksen suhteen Muista, että laadukas ja nopea palaute edistää oppimista Missä vaiheessa arviointi auttaa eniten opiskelijaa? Nykykäsityksen mukaan jatkuvan arvioinnin periaatteella saavutetaan parhaat oppimistulokset Tekstit: Aktivoivia kysymyksiä, tiedonrakentelua Kuvat: Kontekstin luomista Navigaatiopainikkeet: Mahdollistaa (pakottaa) siirtymisen takaisin etusivulle Etusivulle

10 Miten? Millainen ohjaus ja arviointi tukee parhaiten oppimista?
Ohjaamisen työkalut: Verkkokurssin rakenne itsessään on tärkein ohjaava elementti verkkokurssilla Oppimistehtäviin voi sisällyttää myös automaattista palautetta Henkilökohtainen ohjaus on toissijainen ohjauksen muoto (verkkokeskustelut, chat, videoneuvottelu) Oppimisen arvioinnin työkalut: Esim. verkkokeskustelut/chat, esseet, laskutehtävät, ePortfolio, ePäiväkirja, mielle- ja käsitekartat, ristisanatehtävät, sähköiset tentit Tekstit: Aktivoivia kysymyksiä, tiedonrakentelua Kuva: Kontekstin luominen, havainnollistaminen Navigaatiopainikkeet: Mahdollistaa (pakottaa) etusivulle siirtymisen Linkit: Tarjoavat syventää tietoa asiasta Ohjaus ja arviointi kulkevat käsi kädessä - pyri monologin sijasta dialogiin! Tutustu simulaation avulla kuinka erilaiset ratkaisut verkkokurssilla vaikuttavat opiskelijan ja opettajan toimintaan Etusivulle

11 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Testaa millaiset seuraukset tietyillä verkkokurssin ominaisuuksilla on opiskelijalle ja opettajalle Ohje: Klikkaa ”Jatka” ja valitse sitten ominaisuus vasemmalta ja näkökulma alhaalta. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Jatka

12 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Opiskelija tuntee olevansa yksin ja hyljätty verkkokurssilla. Hän ei saa tukea oppimiseensa opettajalta eikä muilta kurssilaisilta. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

13 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Opiskelija saa jatkuvasti palautetta toiminnastaan opettajalta ja vertaisoppijoilta. Hän oppii ulkoistamaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja oppii toisten kokemuksista. Vertaiskommentointi lisää opiskelijan arviointitaitoja. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

14 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Opiskelija ärtyy kun ei tiedä miten toimia. Pahimmillaan hän turhautuu, motivaatio koko kurssiin sammuu ja hän keskeyttää kurssin. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

15 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Opiskelija pystyy keskittymään sisältöön, eikä tekniseen suorittamiseen. Hyvät ohjeet lisäävät suorittaneiden määrää. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

16 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Mikäli arviointi keskittyy verkkokurssin loppuun, myös opiskelijan opiskelu keskittyy sinne. Pahimmillaan hän aloittaa tutustumisen materiaaliin vasta loppuarviointia edeltävänä iltana  Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

17 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Verkkokurssilla, jolla sovelletaan jatkuvan arvioinnin periaatetta opiskelijan oppimisprosessista tulee vaiheittainen. Oppimistehtäviä on pitkin kurssia ja opiskelija saa jatkuvasti ohjaavaa palautetta opettajaltaan tai vertaisoppijoilta. Opiskelijalle jatkuva arviointi voi olla työläämpi tapa opiskella, mutta oppimistulos paranee. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

18 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Verkkokurssi, jossa ei ole vuorovaikutusta on opettajalle helppo. Hän tekee kurssin, ja voi unohtaa opiskelijan sitten sinne  Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

19 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Paljon vuorovaikutusta sisältävä verkkokurssi tuottaa laadukasta oppimista, mutta on opettajalle aikaa vievä, varsinkin jos kurssilla on paljon henkilökohtaista palautteenantoa. Kannattaakin miettiä myös vertaiskommentoinnin mahdollisuutta. Vuorovaikutus mahdollistaa opiskelijan ohjauksen ja ongelmakohdat ilmenevät jo kurssin aikana. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

20 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Verkkokurssilla, jossa on liian vähän, epäselvät tai ristiriitaiset ohjeet opettajan aikaa kuluu teknisiin kysymyksiin vastaamisessa. Kannattaa aina perustaa yleinen keskustelufoorumi kysymyksille! Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

21 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Mikäli ohjeistus verkkokurssilla on selkeää ja riittävän rautalangasta taivutettua opettajalle jää enemmän aikaa sisällölliseen ohjaamiseen. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

22 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Ainoastaan lopussa tapahtuva arviointi on opettajalle sikäli helppo vaihtoehto, että tällöin kurssin aikana ei tarvitse kuluttaa aikaa palautteenantoon. Toisaalta loppukokeen vastaukset voivat olla heikkoja ja loppukokeen palautteisiin saattaa mennä tuplaten aikaa. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon

23 Verkkokurssin ominaisuuksien vaikutukset opiskelijan ja opettajan kannalta
Vähän vuorovaikutusta Jatkuvan arvioinnin etuna on, että opiskelijasta jää koko ajan ”jälkiä”, joiden avulla opettaja voi ohjata oppijaa. Jatkuva arviointi vaatii opettajalta enemmän aikaa kurssin aikana. Tutkimusten mukaan oppimistulos on parempi jatkuvan arvioinnin kursseissa. Paljon vuorovaikutusta Huonot ohjeet Hyvät ohjeet Arviointi vain lopussa Opiskelijan kannalta Opettajan kannalta Arviointi jatkuvaa Palaa aihioon


Lataa ppt "Oppimisen ohjaus ja arviointi verkkokurssilla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google