Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Minä oppijana 1 ov..

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Minä oppijana 1 ov.."— Esityksen transkriptio:

1 Minä oppijana 1 ov.

2 TAVOITTEET Opiskelija
ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä.

3 SISÄLTÖ Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio muisti
oppimistaidot erilaiset oppimistyylit oman oppimistyylin tunnistaminen Opiskelutekniikat Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle Ammatillisen kasvun käsite Itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote Ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet Yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot

4 ARVIOINTI Opintojakso arvioidaan suoritetuksi, kun opiskelija
osallistuu aktiivisesti opetukseen tekee oppimistehtävät ottaa vastuuta omasta oppimisestaan tunnistaa oman oppimistyylinsä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan ottaa vastaan palautetta ja pyrkii muuttamaan toimintaansa saamansa palautteen perusteella toimii ryhmän jäsenenä noudattaen sääntöjä hakee lisätietoa, ohjausta ja tukea.

5 Ryhmänohjaajan rooli Ryhmänohjaajan osuus kurssin onnistumisessa on tärkeä. Ohjaajan tulisi olla läsnä ja saatavilla kannustajana silloinkin, kun ryhmä tekee harjoituksiaan. Moni nuori kokee opettajan läsnäolon itsetuntoa vahvistavana arvostuksena. Samalla ohjaaja tutustuu ryhmäänsä ja opiskelijoiden yksilölliset piirteet tulevat tutuiksi. Varsinaisten ammatillisten aineiden opetus ja ohjaus on tällöin helpompaa. ( / Ytyä opiskeluun)

6 Opiskelijan ohjeet Jokainen voi osallistua keskusteluihin omien kykyjensä ja halujensa mukaan. Itsestään ja ajatuksistaan voi kertoa sen verran kuin itse haluaa. Kurssin aikana ryhmissä puhutut asiat jätetään mukana olleiden tietoon.


Lataa ppt "Minä oppijana 1 ov.."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google