Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖN OHJATTU HARJOITTELU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖN OHJATTU HARJOITTELU"— Esityksen transkriptio:

1 LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖN OHJATTU HARJOITTELU
Harjoittelun suunnittelu Orientoituminen harjoitteluun Harjoittelun toteutus Harjoittelun arviointi Harjoittelun ohjauksen kehittäminen 1. Opetussuunnitelman ja lukusuunnitelman tekeminen yhdessä työelämän kanssa 2. Harjoittelun suunnitelman tekeminen (yhdysopettaja) Toiveet Vuosisuunnitelma Tarkisteet Vakuutukset Harjoittelupaikan valinta 3. Sopimuksen tarkastaminen (yhdysopettaja) / laatiminen (tulosaluejohtaja ja ylihoitaja) 4. Lukukauden suunnittelu (opettajat, klinikka opettaja) 1. Harjoittelun suunnittelu ja järjestäminen (vastuuopettaja) Opintojaksolle ilmoittautuminen Ohjaavienopettajien nimeäminen ja harjoittelu- paikkojen jakaminen Ohjaajien kouluttaminen ja tukeminen (1x/lukukausi) Opiskelijan orientaatio: harjoittelupaikkasijoitus, opsin ja omat tavoitteet, lähtötason kuvaus, vaate- tilaus, ruokakortit, avaimet, kulkuluvat, työturvallisuus, opiskelun ja ohjauksen toteuttaminen ja oppimisen arviointi 1. Opiskelijan oppiminen sisältöalueet (kts. opiskelu- suunnitelma) : Eettinen ja arvo-osaaminen Terveyden edistämisen osaaminen Teoreettinen osaaminen Kliininen osaaminen Opetus- ja ohjausosaaminen Yhteistyöosaaminen Monikulttuurisen hoitotyön osaaminen 2. Oppimisen ohjaus Opiskelukäytännöistä sopiminen: lähtötasoanalyysi, oppimis- ja ohjaustyylit, tavoitteet , työajat, oppimistapahtumat , palautteet (ohjaaja ja opiskelija) 3. Oppimisen seuranta: keskustelut ja väliarviointi (opettaja, opiskelija, ohjaaja) jatkuvat palautteet (vihko) 4. Oppimistilanteet (opettaja/ klinikkaopettaja): kliininen seminaari os. tunnit (merkittävät tapahtumat) vertausohjaus osallistuminen klinikan tapahtumiin 1. Loppuarviointi (opettaja, opiskelija ja ohjaaja): Opiskelijan ammatillinen kehittyminen Harjoittelun ja ohjauksen toteutuminen Ohjaajan ohjausvalmiudet 2. Ylihoitajan tapaaminen 3. Opiskelijoiden toteutuneiden työvuorojen tarkistus (ohjaaja) + laskutus (vastuu ohjaajat) alkuperäiset työvuorot opettajalle, kopio vastuu ohjaajalle 1. Yhteistyön arviointi ja harjoittelun kehittäminen (opettajat, vastuu ohjaajat, klinikkaopettaja ja hoitotyön kehittämisryhmä) 2. Ohjaajien tuki- ja vertaisryhmä: tapaamiset (opettaja, klinikkaopettaja ja ohjaajat) (merkitykselliset tapahtumat) ja Verkkosalkku 2. Harjoittelupaikkojen oma orientoituminen: työyksikön vastuu ohjaajille harjoittelujakson dokumentit henkilökohtaisen ohjaajien valinta (tarvittaessa yhteistyössä tutoropettajan kanssa) ohjaajien informointi (työyksikön vastuu ohjaajat) 3. Klinikkaopettajan perehdytys opiskelijoille: Kys:n ja lasten- yksiköiden esittely, ”pelisäännöt”, oppimismahdollisuudet, vastuu- henkilöt ja toimenkuvat, oppimistyyli testaus 4. Yhteistyötapaaminen huhti -toukokuussa (yhdysopettaja, klinikkaopettaja ja työyksiköiden vastuu ohjaajat) 3 . Opintojakson arviointi Opipal (opiskelijat) Dokumentit Oppimisen arviointilomake Ohjauksen arviointilomake Ohjaajan palautelomake Tavoitteet, sisällöt ja osaamisalueet HOPS Lähtötasoarviointi Oppimistehtävät Työvuorotaulukko Harjoittelun/ohjauksen laatukriteerit Dokumentit Toimipaikkakohtainen muistio sovituista kehittämistoimenpiteistä Palautelomake Dokumentit Harjoittelun suunnitelma: tavoitteet ja sisällöt, ajankohta, kesto viikoissa ja tunneissa, harjoittelun ja ohjauksen laatukriteerit, oppimistehtävät, Arviointilomakeet opiskelijoiden viikko-ohjelma oppimistyylimittari Dokumentit: Opiskelijan opiskelusuunnitelma Lähtötasoarviointi Työvuorotaulukko Palautevihko Harjoittelun ja ohjauksen laatukriteerit Dokumentit Lasten ja nuorten hoitotyö opintojakson suunnitelma Lukusuunnitelma Ryhmäkoodit Ohjatun harjoitteun vuosisuunnitelma/tarkisteet Vakuutukset


Lataa ppt "LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖN OHJATTU HARJOITTELU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google