Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TVT ja SoMe Jonna ja Johanna.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TVT ja SoMe Jonna ja Johanna."— Esityksen transkriptio:

1 TVT ja SoMe Jonna ja Johanna

2 Mitä sosiaalinen media on?
- Sosiaalisella medialla tarkoitetaan sovelluksia, jotka perustuvat joko kokonaan käyttäjien tuottamaan sisältöön tai sisältöihin - Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto (OPH) - Sosiaaliseen mediaan kuuluu käyttäjien välinen kommunikaatio ja vuorovaikutus

3 Mitä opettaa alakoulussa SOMEsta?
- Sosiaalisen median käyttö koulussa on nykyään perusteltua jo sillä, että se on luonnollinen ja iso osa nuorten sukupolvien tapaa viestiä, rakentaa ymmärrystään ja kokemuksiaan. - Sosiaalisen median käyttö on perusteltu vaihtoehto opetuksen välineeksi, sillä lapsilla on sekä taitoa että mielenkiintoa sosiaalisen median sovelluksiin: käyttäväthän monet lapset sujuvasti sosiaalisen median tarjontoja vapaa-aikanaankin.

4 Mitä opettaa alakoulussa...
- Opettajan siirtyessä käyttämään sosiaalista mediaa osana opetusta, on hyvä aloittaa yhdestä sosiaalisen median sovelluksella, kuten luokan yhteisellä blogilla.

5 Miten opettaa alakoulussa SOMEsta
- Oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluita ja sovelluksia, kuten blogeja, wikejä, dokumenttipalveluja, kuvien, videoiden ja linkkien jakopalveluja, yhteisö- ja ryhmätyöskentelyalustoja (esim. Google Docs) - On huomattava, että monet sosiaalisen median palveluista on sallittu vasta 13-vuotiaille, jolloin se rajaa oppilaiden omaa käyttöä tai käyttäjätunnusten luomista - Sen sijaan esim. vanhemmille voi luoda suljettuja ryhmiä, joiden kautta jakaa informaatiota tai muuta materiaalia esim. videoita tai valokuvia

6 Miten käyttää SOMEa oppimisen apuna ja tukena?
- Luodaan eri oppiaineineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida eri menetelmin (teksti, kuva, liikkuva kuva) oma työskentelyään ja oppimistaan sekä rakentaa omaa oppimispolkuaan - Eri palveluiden hyödyntäminen eri oppimistilanteissa yhteistyöprojektien läpiviemisessä - Sosiaalisen median hyödyntäminen esim. kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa (Lähde: Opetushallitus)


Lataa ppt "TVT ja SoMe Jonna ja Johanna."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google