Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt, joilla ei kuitenkaan saa rajoittaa jokaiselle perustuslaissa taattuja oikeuksia. Järjestyssäännöt eivät.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt, joilla ei kuitenkaan saa rajoittaa jokaiselle perustuslaissa taattuja oikeuksia. Järjestyssäännöt eivät."— Esityksen transkriptio:

1 Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt, joilla ei kuitenkaan saa rajoittaa jokaiselle perustuslaissa taattuja oikeuksia. Järjestyssäännöt eivät ulotu koulun toiminnan ulkopuolelle.

2 1.Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti.
2.Noudatan hyviä tapoja. 3.En kiusaa ja autan kiusattua. 4.Annan kaikille työ- ja ruokarauhan. 5.Olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan tarvittavat kouluvälineet mukanani. 6.Kunnioitan koulun omaisuutta ja pidän työpaikkani siistinä. En roskaa. 7.Poistun koulun alueelta vain erityisellä luvalla. 8.Tulen kouluun siistinä ja asiallisesti pukeutuneena. 9.Poissaoloni selvitetään koululle välittömästi. 10.Noudatan koulussamme Suomen lakia ja käytän tervettä järkeä.

3 Opetuksen järjestän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

4 Oppilaitoksissa sovelletaan normeja aivan kuten yhteiskunnassa muutenkin. Tämä on hyvä muistaa niin sanomisten kuin erilaisten viestienkin osalta.

5 Koulussamme noudatetaan Suomen lakia. Tämän takia esimerkiksi
Järjestyssäännöt turvaavat hyvinvointimme Normaalikoulussa. Lain mukaan kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Toisten ihmisten kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Perusajatuksena on, että käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme kohtaan. Sen tähden annan toisille työrauhan saavun ajoissa oppitunneille ja koulun kaikkiin tilaisuuksiin puhun vuorollani kohteliaasti ja asiallisesti pidän huolta omien tavaroitteni lisäksi toisten ja koulun tarvikkeista käyttäydyn rauhallisesti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, koulun tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella kouluaikana ruokailen vain välituntien aikana elektroniikkalaitteiden (matkapuhelimien, musiikkisoittimien) käyttö on sallittua vain välitunneilla; opettajalla on oikeus takavarikoida laite oppitunnin ajaksi, jos laitteiden käyttö häiritsee opetusta ja oppimista jätän ulkovaatteet oppituntien, yhteisten tilaisuuksien ja ruokailun ajaksi käytävään naulakoihin polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja autot pysäköidään koulupäivän ajaksi niille varatuille alueille. Koulussamme noudatetaan Suomen lakia. Tämän takia esimerkiksi tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulualueella ja koulun tapahtumissa tupakkatuotteiden hallussapito myös koulualueella ja koulun tapahtumissa on kielletty alle 18-vuotiailta huumeiden ja päihteiden käyttö, hallussapito ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koko koulualueella ja koulun tapahtumissa perusopetuksen oppilaat saavat poistua koulun alueelta väli- ja ruokatuntien aikana ainoastaan huoltajiensa luvalla koulualueella ja koulualueen ulkopuolella liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä häiritsevästi käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta. Johtokunta on päättänyt järjestyssäännöt kokouksessaan

6 Koulun kurinpitokeinot voidaan jakaa ojentamiskeinoihin ja kurinpitorangaistuksiin.
Ojentamiskeinoja ovat kotitehtävien suorittaminen koulun jälkeen (vain peruskoulu), jälki-istunto (vain peruskoulu), oppilaan poistaminen luokasta lopputunnin ajaksi ja opiskeluoikeuden evääminen loppupäiväksi. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Kotitehtävät laiminlyönyt peruskoulun oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Peruskoulun oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi.

7 PSYL


Lataa ppt "Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt, joilla ei kuitenkaan saa rajoittaa jokaiselle perustuslaissa taattuja oikeuksia. Järjestyssäännöt eivät."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google