Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nummenpakan koulun aurajoen yksikön järjestyssäännöt

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nummenpakan koulun aurajoen yksikön järjestyssäännöt"— Esityksen transkriptio:

1 Nummenpakan koulun aurajoen yksikön järjestyssäännöt
Hyväksytty johtokunnassa

2 Oppilaan velvollisuudet
Perusopetuslain 35 §:n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä.” ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti .” ”Oppilaan on käyttäydyttävä asiallisesti."

3 Miksi säännöt? ”Järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.”

4 Koulun toimintakulttuuri ja arvot pohjana koulun säännöille
Nummenpakan koulun toiminta-ajatus ja arvot Nummenpakan koulusta - Hyvät tiedot, taidot ja tavat! -turvallisessa, kannustavassa, välittävässä ja viihtyisässä oppimisympäristössä -avoimella yhteistyöllä kotien kanssa -ohjaamalla ja tukemalla oppilaita kasvamaan vastuuntuntoisiksi ja tasapainoisiksi nuoriksi -kunnioittaen ja suvaiten toinen toistamme riippumatta kielestä, kulttuurista, taidoista tai elämäntilanteesta

5 1. Hyvät tavat ja muiden kunnioittaminen
Koulussa kaikilla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn, oppilailla on oikeus oppia ja opettajilla on oikeus opettaa. Huomaavaisuus, avuliaisuus ja kohteliaisuus kuuluvat hyviin tapoihin, samoin tervehtiminen ja asiallinen kielenkäyttö . Koulun juhlissa ja tilaisuuksissa käyttäydytään asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

6 2. Koulualue Koulualuetta ovat koulurakennus ja koulun aidan rajaama alue sekä muutkin sisä- ja ulkotilat, joissa opetusta järjestetään Polkupyörät ja mopot jätetään niille varatuille paikoille niin, että ajotie pihalle pysyy vapaana Pysäköintialueilla ei saa oleskella Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa koulualueen ja – tilojen siisteydestä Teräaseiden, ilotulitteiden ja muiden vaarallisten esineiden ja aineiden hallussapito on kielletty koulualueella ja koulun tilaisuuksissa

7 3. Kouluaika Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen työpäivä. Kouluaikaa ovat myös koulun järjestämät tilaisuudet, kerhot, juhlat ja retket sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Kouluaikana liikuttaessa pitää noudattaa liikennesääntöjä.

8   4. Koulun omaisuus Kaikkea koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön omaisuutta, on hän korvausvelvollinen. Koululta saaduista oppikirjoista ja opiskeluvälineistä huolehditaan hyvin, ja ne palautetaan ohjeiden mukaan.

9 5. Oppitunnit Oppitunneille pitää saapua ajoissa. Päivänavauksesta myöhästynyt oppilas odottaa luokan ulkopuolella häiritsemättä . Oppitunnilla ei pidetä päällysvaatteita. Puhelimet ja muut laitteet ovat ehdottomasti repussa ja äänettöminä oppitunneilla! Oppitunneilla noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja annetaan työskentelyrauha toisille oppilaille.

10 6. Välitunnit Ulkovälitunneilla mennään ulos viivyttelemättä, muilla välitunneilla oppilaat voivat olla ulkona tai ala- aulassa. Koulualueelta ei saa poistua muuta kuin siirryttäessä muihin koulurakennuksiin tai koulun tilaisuuksiin. Lumipallojen heittäminen on kielletty .

11 7. Ruokailu Ruokailuun mennään ilman päällysvaatteita ja reppuja.
Ruokajonossa ei etuilla. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja sekä annetaan muille ruokarauha. Käytetyt astiat viedään niille varatuille paikoille.

12 8. Poissaolot Koulusta ei saa poistua kesken koulupäivän ilman lupaa. Luvan voivat antaa terveydenhoitaja, opettaja tai rehtori .

13 9. Tupakka ja päihteet Tupakointi, nuuskaaminen, päihteiden ja huumeiden käyttö sekä hallussapito on kielletty kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Tulentekovälineiden käyttö sekä hallussapito on kielletty kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

14 KURINPITOTOIMET Jos oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä, opettaja keskustelee hänen kanssaan ja ottaa yhteyttä oppilaan kotiin Muita mahdollisia seurauksia järjestyssääntöjen rikkomisesta ovat: poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta kotitehtävän laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään jälki-istunto enintään kaksi tuntia poistaminen koulusta loppupäiväksi kirjallinen varoitus määräaikainen erottaminen

15 Nämä kun muistaa, niin koulunkäynti luistaa!


Lataa ppt "Nummenpakan koulun aurajoen yksikön järjestyssäännöt"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google