Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kolarissa leivomme kunnon kansalaisia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kolarissa leivomme kunnon kansalaisia"— Esityksen transkriptio:

1 Kolarissa leivomme kunnon kansalaisia

2 Käytösletti Käytösletti toimii kodin, koulun ja yhteisön yhteistyössä
Käytösletissä yhdistyvät hyvä käytös, toisten kunnioittaminen, työrauha ja yhteisöllisyys. Ajatuksen takana on, että kaikki nämä neljä seikkaa kietoutuvat toisiinsa. Ajatusmalli on myös tukena opettajille, joilla on kasvatusvelvollisuus kaikilla eri asteilla

3 hyvät tavat kaunistavat
Toimintakulttuurin kehittämisryhmässä olemme keränneet yhteisiä käyttäytymismalleja kaikille Kolarin kunnan kouluille. Tämä auttaa lapsia omaksumaan hyviä tapoja jo esikoulussa ja auttaa heidän siirtymistään eri kouluilta toisiin kouluihin sekä opettaa selviytymään elämän nivelvaiheissa. Käyttäytymisohjeistukset ovat yleisluontoisia ja laadittu nimenomaan ohjeiksi, ei niinkään kielloiksi tai käskyiksi. Jokainen kyläkoulu voi laatia omat seikkaperäisemmät säännökset jokapäiväisen koulutyön tueksi. Lasten ja nuorten on myös huomioitava, että ikä tuo mukanaan niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin. Näinollen eri ikäryhmille on laadittu omat ohjeistukset. Toiminta perustuu myös lakeihin: nämä lait olemme keränneet yhteen selvyyden vuoksi "jos on kärty niin yrittäs ees hillitä ittensä!"

4 Suomen laki kehyksenä Perusopetuslaki
24§ oppilaan työmäärä peruskoulussa, aikaa tulee jäädä myös lepoon. 26§ poissaoloja seurattava; koululla on ilmoitusvelvollisuus vanhemmille. 29§ lapsella on oikeus turvalliseen ympäristöön. 35§ oppilaan velvollisuudet

5 Lastensuojelulaki 2§ koulun tuettava vanhempia kasvatustyössä. 7§ lapsen kehitystä ja kasvuoloja on seurattava sekä poistettava esteitä. Nuorisolaki 8§ Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Perusopetusasetus * Lait on luettavissa

6 Toimintaympäristöt ja toimijat
Koti : yhdessä koulun kanssa tukee ja kannustaa lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsen oikeus on olla siisti ja ravittu ja tuntea olonsa turvalliseksi, koti on tästä vastuussa. Oppilas: opetukseen osallituvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Koulu: koulu on paikka jossa jokaisen on harjoiteltava hyviä tapoja. Näitä ovat tervehtiminen, toisen ihmisen huomaaminen, kiitos, anteeksipyyntö ja anteeksianto. Kielenkäytön tulee olla kunniaksi itselle ja muille. Opettaja ja avustajat: aikuisen tulee olla hyvä roolimalli lapselle ja nuorelle; puhetapa, käytös sekä positiivinen suhtautuminen. Keittiöhenkilöstö ja siistijät: ruokailukäyttäytymisessä ja ruuan ottamisessa opastaminen sekä siisteyteen ohjaaminen yhteisissä tiloissa. Kouluun kuljettajat: valvonta ja ohjausvelvollisuus liikennekäyttäytymisessä.

7 Toimintatilanteet Koulumatka on osa oppilaan koulupäivää
Noudata koulumatkalla hyviä tapoja ja liikennesääntöjä Tervehdi koulukavereitasi koulun henkilökuntaa ja vieraita Oppitunneilla on kaikilla yhteinen vastuu ylläpitää työrauhaa sekä kunnioittaa toisia Pyydetään puheenuoro viittaamalla Kuunnellaan toisia Hyväksytään toistemme erilaiset ominaisuudet ja taidot Jokaisen oikeus ja velvollisuus on harjoitella juttelua kaikkien kanssa Välitunneilla pysytään koulun alueella ja noudatetaan yhteisiä sääntöjä; ajoissa tunneilla ja ajoissa välitunneille. Ruokailussa muistetaan hyvä pöytätavat; kiittäminen, pyytäminen, siisteys, ruokarauha, ruokailuvälineiden käyttö ja kaikkien ruokien maistaminen Hygieniakasvatus; käsien pesu, siisteys, niistäminen ,servetin käyttö, yskiminen aivastiminen, nenän kaivaminen, wc:käynnit. Yhteisöllisyys : Pidämme huolta toisistamme ja kerromme aikuisille kiusaamisesta (0-toleranssi, KIVA koulu- hanke) Pidetään huolta yhteisestä omaisuudesta Vierailu ja vieraat: koulupäivän aikana tapahtuvien vierailujen ja opintokäyntien aikana noudatetaan koulun sääntöjä ja käyttäydytään hyvin . Vieraita tervehditään.

8 yhtenäiset käytänteet
Eskarit: Oman vuoron odottaminen/viittaaminen Tervehtiminen ja kiittäminen Hyvät pöytätavat ja hygienia 1.-2. luokat Omista tehtävistä ja tavaroista huolehtimnen Työrauhan antaminen toisille Kiusaamisen 0 -toleranssi ja sopiminen (KIVA koulu-hanke) 3.-5. luokat: Koulumatkojen käyttäytyminen ja liikennesäännöt Yhteisvastuu omista ja toisten tavaroista Asianmukainen käytös yhteisissä tilaisuuksissa 6.-7. luokat: Kohtelias ja kaunis puhetapa Vastuun ottaminen omasta toiminnasta Toisen omaisuuden kunnioittaminen Erilaisuuden ja erilaisten ihmisten hyväksyminen

9 8.-9. luokat: Asiallinen käytös kaikkialla Hyvä roolimalli nuoremmille Työelämä edellyttää täsmällisyyttä, työn hoitamista ja turhien poissaolojen välttämistä Huomio liikennesäännöt ja vastuullisuus liikenteessä

10 Lähteet ja kiitokset Suomen laki Säännöstöt Kolarin kunnan kouluilta: Sieppijärvi, Vaattojärvi, Äkäslompolo, Kolarin kirkonkylän alakoulun 1-2 luokat, Kolarin alakoulun pienryhmät, Kolarin yläkoulun 7-9 luokat, eskarit ja Kolarin yläkoulun oppilaskunta. Suurkiitokset kaikille kommenteista ja osallistumisesta!


Lataa ppt "Kolarissa leivomme kunnon kansalaisia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google