Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KIUSAAMISEN TOVERIARVIOINTI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KIUSAAMISEN TOVERIARVIOINTI"— Esityksen transkriptio:

1 KIUSAAMISEN TOVERIARVIOINTI
KIRKONKULMAN KOULU KEVÄT 2009

2 MITÄ ON KIUSAAMINEN? Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, kun yksi ja sama lapsi joutuu toistuvasti jonkun muun oppilaan tai oppilasryhmän epämiellyttävän toiminnan kohteeksi. Yhdelle lapselle siis aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä. Lisäksi kiusaamiseen liittyy yleensä epätasaväkisyys: kiusattu on heikompi ja jollain tavalla puolustuskyvytön. Aivan kaikki lasten välinen tappelu ja kinastelu ei ole kiusaamista. Esimerkiksi rajuotteinen leikki, takaa-ajo ja paini, jota ei ole tarkoitettu toisen vahingoittamiseksi, ei ole kiusaamista. Kiusaaminen on lyömistä, tönimistä, haukkumista, nimittelyä, pilkkaamista, toisen omaisuuden vahingoittamista yksin jättämistä, juoruilua, asiattomien viestien lähettämistä ja puheluiden soittamista toiseen matkapuhelimeen kiusaajalla on yleensä mukanaan ryhmä, joka hyväksyy kiusaamisen puuttumatta siihen

3 KIUSAAMISEN TOVERIARVIOINNIN KYSYMYKSET OPPILAILLE
1. Kirjoita niiden luokkatoverien nimet, joita mielestäsi kiusataan. 2. Mikäli, sinua itseäsi kiusataan, voit kirjoittaa oman nimesi. 3. Kuka tai ketkä kiusaavat? 4. Millaisissa tilanteissa kiusaamista tapahtuu? 5. Mitä muuta haluat sanoa?

4 MITEN KIUSAAMISTA ARVIOITIIN?
Merkittävänä kiusaamisena toveriarvioinnissa pidetään, jos luokkatoverit ovat maininneet oppilaan nimen kiusattuna tai kiusaajana kolme kertaa tai useammin (Kristiina Salmivallin tutkimukset koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta). Luokanopettaja on lähettänyt opetusryhmänsä tilanteesta huoltajille koonnin, josta näkyy luokkatoverien arvioit kiusatuista ja kiusaajista. Jos oppilas on kokenut itseään kiusattavan, on se mainittu erikseen Koontiin ei ole otettu mukaan niitä oppilaita, jotka on mainittu vähemmän kuin kolme kertaa. Yhden tai kaksi kertaa mainittuja oppilaita oli joka luokalla. Koulumme opetusryhmät ovat kooltaan erisuuruisia. Tämä kannattaa ottaa huomioon tuloksia tarkastellessa.

5 KIUSAAMISTILANTEET & -PAIKAT
Mainituista yleisimmät - välitunneilla jalkapallo-pelissä ennen opettajan tuloa luokkaan - naulakoilla tai portaissa, siirtymätilanteet koulussa - koulumatkalla Miten? - haukkumalla ja nimittelemällä - tönitään, kampataan, kaadetaan tai lyödään - kerrotaan noloja juttuja tai valheita jostain oppilaasta puututaan oppilaan ulkonäköön tai hajuun ottamalla toisen tavaroita tai koskemalla toisen tavaroihin

6 KIUSAAMISTILANTEET & -PAIKAT
Muita mainintoja: - leikkitappelu muuttuu oikeaksi tappeluksi - arvostellaan, jos on jonkun tietyn kaveri - leikeissä (tai ei oteta mukaan leikkiin) - sitä oppilasta joka on yksin - kiusaaja on usein kateellinen jostain asiasta - katsotaan arvostelevasti tai pahansuovasti - vastauksille luokassa nauretaan

7 KIUSAAMISEN LOPETTAMISEKSI
JATKOTOIMENPITEET KIUSAAMISEN LOPETTAMISEKSI Kiusaamiseen puututaan välittömästi Koulussamme aloitetaan huhtikuussa 2009 vertaissovittelu. Kaksi sovittelijaoppilasta auttaa riidan osapuolia sopimaan riitansa Vaihtoehtoisesti ja tilanteen mukaan, järjestetään palaveri kiusaajien, kiusatun ja opettajan läsnä ollessa Jos koulussa tulee tietoon vakava kiusaamistapaus, järjestetään kriisipalaveri (rehtori, kiusaamiseen osallistuneiden opettajat, mahdollisesti erityisopettaja, terveydenhoitaja ja/tai koulupsykologi) Keskustelusta laaditaan muistio, josta selviää tapahtumien kulku ja seurantapalaverien päivämäärät. Muistion allekirjoittavat kaikki palaveriin osallistuneet. Kopio muistiosta lähetetään osapuolten koteihin allekirjoitettaviksi.

8 Seuraamuksia kiusaamisesta voi olla
puhuttelu vertaissovittelu, mikä sisältää seurannan ratkaisukeskeinen keskustelu kiusaajan, kiusatun ja opettajan välillä oppilaan siirtäminen oppitunnilta toiseen tilaan tai luokkaan oppilaan sijoittaminen välitunneilla valvovan opettajan läheisyyteen oppilaan lähettäminen rehtorin puhutteluun jälki-istunto kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen seuraamukset voivat olla kurinpitotoimien sijasta tai lisäksi myös jotain myönteisiä asioita kuten esim. toisen auttaminen, esitelmän pitäminen, samassa joukkueessa toimiminen, pienten palvelusten tekeminen lapset voivat myös itse ehdottaa sovittelukeinoja vanhemmilla lapsilla voidaan sopia ”lähestymiskiellosta”

9 Kiusaamisen ennaltaehkäisy
Sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoittelu luokissa (esim. Lions Quest) hyvän toveruuden ja välittämisen merkitys ja hyvän yhteishengen luominen Kiusaamista ja siihen liittyviä ryhmärooleja käsitellään luokissa Oppilaita rohkaistaan olla menemättä kiusaajien puolelle ja kertomaan aikuiselle kiusaamisesta Oppilaskunta laatii yhdessä opettajien kanssa kiusaamisen vastaiset säännöt Oppilaita kiitetään hyvästä käytöksestä Koska suuri osa kiusaamisesta tapahtuu välitunneilla, kiinnitetään huomiota riittävään välituntivalvontaan Tunneilla käytetään vaihtuvia ryhmiä ja istumajärjestyksiä Opettajien tehtävänä on suojella kiusaamisen uhria ja tukea hänen sosiaalistumistaan Kiusaamisen Vastainen koulu (KiVa-koulu) koulutuksen annin soveltaminen koulumme kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen

10 OHJEITA KOTIIN JA KOULUUN
Ohjeita oppilaalle Kerro opettajalle tai muulle aikuiselle, jos huomaat kiusaamista tapahtuvan. Yritä auttaa kiusattua, rohkaise häntä kertomaan asiasta aikuiselle. Ota syrjään jätetytkin mukaan leikkeihin ja kaveriporukoihin. Sano toisillekin, että mielestäsi kiusaaminen on tyhmää. Älä hyväksy kiusaamista olemalla hiljaa. Ohjeita vanhemmille Ota aina yhteys kouluun, jos epäilet kiusaamista. Jos lastasi on kiusattu, kannusta häntä kertomaan. Ota yhteyttä kouluun, vaikka lapsesi kieltäisikin. Jos lapsesi on kiusaava osapuoli, tee selväksi, ettet hyväksy minkäänlaista kiusaamista ja että kiusaamisen on loputtava.


Lataa ppt "KIUSAAMISEN TOVERIARVIOINTI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google