Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin."— Esityksen transkriptio:

1 Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin

2 2 Nurmijärvi 24.11.2011 Tupakkalakia ( 693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010)

3 3 Nurmijärvi 24.11.2011 11 § (20.8.2010/698)(20.8.2010/698) •Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. 12 § (20.8.2010/698)(20.8.2010/698) •Tupakointi on kielletty: 2) perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio- opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla;

4 4 Nurmijärvi 24.11.2011 13 a § (20.8.2010/698)(20.8.2010/698) •Jos joku tupakoi yleisessä kulkuneuvossa, sisätilassa tai ulkoalueella, jossa se on 12 tai 13 §:n säännösten perusteella kielletty, eikä kehotuksesta huolimatta lopeta tupakointia, saa yleisen kulkuneuvon haltija tai liikennehenkilökuntaan kuuluva, yleisen tilaisuuden järjestäjä taikka asianomaisen sisätilan tai ulkoalueen haltija taikka näiden edustaja poistaa hänet kulkuneuvosta, sisätilasta tai ulkoalueelta, jollei poistamista voida pitää kohtuuttomana. 32 § (21.7.2006/700)(21.7.2006/700) •Joka yleisen kulkuneuvon, sisätilan tai ulkoalueen haltijan tai hänen edustajansa taikka yleisen tilaisuuden järjestäjän tai siellä järjestysmiehenä toimivan taikka valvontaviranomaisen huomautuksesta huolimatta jatkaa tupakointia sisätilassa tai ulkoalueella, jossa tupakointi on 12 §:n mukaan kielletty, on tuomittava tupakointirikkomuksesta sakkoon.

5 5 Nurmijärvi 24.11.2011 Nurmijärvellä oppilaiden kouluaikana ja koulun alueella tapahtuvaan tupakointiin puututaan seuraavasti:

6 6 Nurmijärvi 24.11.2011 Lähtökohtana on, että jokainen koulun aikuinen on velvollinen puuttumaan oppilaan tupakointiin!

7 7 Nurmijärvi 24.11.2011 1. kerta 1.Oppilaan tupakoinnin havainnut koulun työntekijä ilmaisee havaintonsa oppilaalle ja kertoo ilmoittavansa tupakoinnista eteenpäin oppilaan luokanopettajalle (lo) tai luokanvalvojalle (lv) 2.Oppilas soittaa lo:n/lv:n läsnä ollessa kotiin ja kertoo tapahtuneesta 3.Lo/lv tiedottaa huoltajia ja rehtoria tapahtuneesta Helmi -viestillä. Viestissä on tieto tupakointiin puuttumisen vaiheista. 4.Lo/lv käy oppilaan kanssa kasvatuskeskustelun

8 8 Nurmijärvi 24.11.2011 2. kerta 1.Oppilaan tupakoinnin havainnut koulun työntekijä ilmaisee havaintonsa oppilaalle ja kertoo ilmoittavansa tupakoinnista eteenpäin oppilaan lo:lle tai lv:lle 2.Oppilas soittaa lo:n/lv:n läsnä ollessa kotiin ja kertoo tapahtuneesta. Lo/lv. välittää tiedon tupakoinnista rehtorille. 3.Rehtori käy oppilaan kanssa kasvatuskeskustelun ja tiedottaa tapahtuneesta huoltajia Helmi -viestillä. Rehtori antaa oppilaalle 1 tunnin jälki-istunnon. 4.Rehtori vie tiedon oppilaan tupakoinnista oppilashuoltoryhmään

9 9 Nurmijärvi 24.11.2011 3. kerta 1.Oppilaan tupakoinnin havainnut koulun työntekijä ilmaisee havaintonsa oppilaalle ja kertoo ilmoittavansa tupakoinnista eteenpäin oppilaan lo:lle tai lv:lle 2.Oppilas soittaa lo:n/lv:n läsnä ollessa kotiin ja kertoo tapahtuneesta. Tämän jälkeen lo/lv jatkaa keskustelua huoltajan kanssa ja kutsuu huoltajat sekä oppilaan moniammatilliseen palaveriin koululle keskustelemaan oppilaan tupakoinnin aiheuttamasta huolesta. Lisäksi tapahtuneesta tehdään merkintä Helmeen. 3.Lisäksi yli 15 -vuotiaan oppilaan osalta rehtori tekee lähipoliisille ilmoituksen tupakkalain rikkomuksesta. Alle 15 -vuotiaalle oppilaalle annetaan 1,5 tunnin jälki- istunto.

10 10 Nurmijärvi 24.11.2011 4. tai useampi kerta 1.Oppilaan tupakoinnin havainnut koulun työntekijä ilmaisee havaintonsa oppilaalle ja kertoo ilmoittavansa tupakoinnista eteenpäin oppilaan lo:lle tai lv:lle. Lo/lv tiedottaa huoltajia ja rehtoria tapahtuneesta Helmi -viestillä. 2.Moniammatillisen palaverin päättämän seurantasuunnitelman mukaisesti oppilashuoltoryhmä päättää jatkotoimista (kirjallista varoitusta voi harkita). 3.Lisäksi toistuva koulun alueella tapahtuva tupakointi vaikuttaa oppilaan käyttäytymisen arvosanaan alentavasti


Lataa ppt "Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google