Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Prosessiteollisuuden perustutkinto ja sen toimeenpano

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Prosessiteollisuuden perustutkinto ja sen toimeenpano"— Esityksen transkriptio:

1 Prosessiteollisuuden perustutkinto ja sen toimeenpano
Pirkko Laurila

2 Perustutkinnon muodostuminen
Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 2. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 3. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Pirkko Laurila

3 Prosessiteollisuuden perustutkinto, 120 ov prosessinhoitaja
Tutkinto on muodostettu kolmesta aiemmasta tutkinnosta prosessiteollisuuden pt (massan valmistuksen ko, paperiprosessinhoitaja, paperin ja kartongin valmistuksen ko, paperiprosessinhoitaja ja paperin jalostuksen ko, paperinjalostaja) kemiantekniikan pt, prosessinhoitaja (kemiantekniikan ko ja biotekniikan ko puualan perustutkinto (levyteollisuuden ko, levyprosessinhoitaja sahateollisuuden ko, sahaprosessinhoitaja) Levyteollisuuden koulutusohjelma/osaamisala Sahateollisuuden koulutusohjelma/osaamisala Kemiantekniikan koulutusohjelma/osaamisala Biotekniikan koulutusohjelma/osaamisala Paperiteollisuuden koulutusohjelma/osaamisala Pirkko Laurila

4 Prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat
4.7.1 Bioenergian tuotanto 4.7.2 Energian tuotanto 4.7.3 Hyvien tuotantotapojen mukainen toiminta 4.7.4 Prosessinhoitajana kehitys- ja koeajotoiminnassa 4.7.5 Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta 4.7.6 Tuoteosaaminen ja pakkausautomaation hallinta 4.7.7 Älyteknologian soveltaminen 4.7.8 Ympäristöteknologian soveltaminen 4.7.9 Puun käsittely Puutuotteiden myynti Puutuotteiden valmistusprosessin hallinta Puuteollisuuden terähuolto Puun työstö Lastulevyn valmistusprosessin hallinta Lastulevyn jalostusprosessin hallinta Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely Vanerin valmistusprosessin hallinta Vanerin jalostusprosessin hallinta Viilun valmistusprosessin hallinta Metallin jalostuksen prosessin hallinta Vesien käsittely Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta Paperi- ja kartongin jalostusprosessien hallinta Selluteollisuuden prosessien hallinta Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Levyteollisuuden prosessin hallinta, 20 ov Käynnissäpito 20 ov Sahateollisuuden prosessin hallinta, 20 ov Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 30 ov Yksikköprosessin hallinta, 20 ov Ylläpito-tehtävissä toimiminen 20 ov Bioteknisten prosessien hallinta, 20 ov Paperiteollisuuden prosessin hallinta ja käynnissäpito, 20 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat

5 Kemiantekniikan koulutusohjelma/osaamisala
Esimerkkejä joustavista opintopoluista prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja Kemiantekniikan koulutusohjelma/osaamisala Atto-opinnot (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tutkinnon pakollinen tutkinnon osa Koulutusohjelman/ osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta VÄRI- ja MUOTOKOODIT: Tutkinnon pakollinen tutkinnon osa kuvattu oranssina ja suorakaiteen muotoisena Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa kuvattu keltaisena pyöreillä kulmilla Koulutusohjelman/osaamisalan pakollinen tutkinnon osa kuvattu sinisenä, 2 kulmaa pyöreänä Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta kuvattu harmaana pyöreillä kulmilla Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa vaalean siniharmaana pyöreillä kulmilla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (Atto-opinnot ) vaalean sininen soikio (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Vapaasti valittavat tutkinnon osat vaalean harmaa soikio (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Vapaasti valittavat tutkinnon osat(ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa

6 Opintopolku alan ammattilaiseksi vesihuollon piiriin
Käynnissäpito 20 ov Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 30 ov Vesien käsittely 10 ov Yksikköproses-sin hallinta 20 ov Jätevesihuollon järjestäminen 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov(ammatillisessa peruskoulutuksessa) Atto-opinnot 20 ov (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Opiskelijan tavoitteena on päästä vesihuoltotöihin ja hän suunnittelee opintopolkunsa seuraavasti: pakollisten tutkinnon osien ( Käynnissäpito ja Tuotantoprosessit ja prosessien ohjaus sekä Yksikköprosessien hallinta) lisäksi hän valitsee valinnaisista tutkinnon osista Vesien käsittelyn. Näiden turvin hän arvelee pääsevänsä vedenpuhdistuslaitokselle töihin. Hän valitsee toisen valinnaisen luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta Jätevesihuollon järjestäminen –tutkinnon osan, jolla hän haluaa vahvistaa ammatillista osaamistaan jätevesihuollossa. Suoritettava tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Koulutusohjelma/Osaamisala: Kemiantekniikan koulutusohjelma/osaamisala Koulutuksen järjestämismuoto: Ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona

7 Kahden koulutusohjelman/osaamisalan opintopolku.
Käynnissäpito 20 ov Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 30 ov Bioteknisten prosessien hallinta 20 ov Yksikköproses-sin hallinta 20 ov Atto-opinnot 20 ov (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Opiskelija suunnittelee opintopolkunsa niin, että paikkakunnan työtilanteen mukaisesti hänellä olisi osaamista sekä kemian- että biotekniikan alueelta. Hän valitsee ammatillisiin valinnaisiin toisen koulutusohjelman/osaamisalan pakollisen tutkinnon osan. Näin hän suorittaa pakolliset tutkinnon osat Käynnissäpito ja Tuotantoprosessit ja prosessien ohjaus sekä Yksikköprosessien hallinta ja valinnaisena tutkinnon osana Bioteknisten prosessien hallinta. Ammatillista osaamistaan opiskelija voi vielä vahvistaa valitsemalla vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 ov) ammatillisen tutkinnon osan. Suoritettava tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Koulutusohjelma/Osaamisala: Kemiantekniikan koulutusohjelma/osaamisala ja Biotekniikan koulutusohjelma/osaamisala Koulutuksen järjestämismuoto: Ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona

8 Opintopolku yrittäjäksi.
Vesien käsittely 10 ov Käynnissäpito 20 ov Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 30 ov Yksikköproses-sin hallinta 20 ov Vesirakentaminen 10 ov Yritystoiminta 10 ov (Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa) Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yrittäjyys 10 ov Atto-opinnot 20 ov (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Opiskelija on mökkipaikkakunnallaan nähnyt mökkien kaivojen kunnostusta ja veden puhdistusta. Hän haaveillee samanlaisesta työstä ja suunnittelee opintopolkunsa niin, että voisi itse toimia kaivojen huoltotöissä . Hänen opintopolkunsa muodostuu seuraavasti: pakollisten tutkinnon osien (Käynnissäpito ja Tuotantoprosessit ja prosessien ohjaus sekä Yksikköprosessien hallinta) lisäksi hän valitsee valinnaisista tutkinnon osista Vesien käsittelyn ja rakennusalan perustutkinnosta Vesirakentaminen 10 ov. Hän haluaa vahvistaa vielä mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja valitsee yksilöllisesti syventävän tutkinnon osan: Yritystoiminta. Suoritettava tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Koulutusohjelma/Osaamisala: Kemiantekniikan koulutusohjelma/osaamisala Koulutuksen järjestämismuoto: Ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona

9 Valtionavustus prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tukeen
kohdennetaan hankkeisiin, joissa muodostetaan Länsi-Suomen, Etelä-Suomen ja Itä-ja Pohjois-Suomen alueelliset yhteistyöverkostot Tehdään yhteistyötä opetussuunnitelmatyön toteuttamisessa yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa (yhteisiä käytänteitä ja toisilta oppimista) Toteutetaan yhteistyöverkostossa alan vetovoimaisuuskampanja sekä tutkinnosta ja sen mahdollisuuksista tiedottaminen (pitkäkestoisia menetelmiä vetovoimaisuuden lisäämiseksi) Toteutetaan selvitys alueellisesta alan työvoiman saatavuudesta Pirkko Laurila

10 Avustus myönnettiin seuraavasti Länsi-Suomi: Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä, alueellinen ja valtakunnallinen koordinaattori Etelä-Suomi: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, alueellinen koordinaattori Itä-ja Pohjois-Suomi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä, alueellinen koordinaattori Pirkko Laurila

11 Avustuksen saanut oppilaitos toimii alueellisen verkostonsa koordinaatio-oppilaitoksena. Alueellisen koordinaattorin tehtävänä on huolehtia hankkeen toteutumisesta yhteistyössä verkostonsa kanssa ja huolehtia siitä, että kaikki prosessiteollisuuden perustutkinnon koulutusohjelmat/osaamisalat ovat tasapuolisesti hankkeessa mukana. Jos toimeenpanon toteuttamisessa on tehtäviä, jotka kukin koulutuksen järjestäjä sovitusti toteuttaa erikseen tietyllä yhteissummasta maksettavalla rahamäärällä, tulee kunkin koulutuksen järjestäjien varautua 30 % omaosuuteen. Pirkko Laurila

12 Valtakunnallisena koordinaattorina toimivan koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna valtakunnalliset neuvottelupäivät, laatia yhteenveto hankkeen selvityksistä ja koota kaikki tuotokset seurantaraporttiin sekä prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tukimateriaaliksi. Alueellisena koordinaattorina toimivien koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että valtakunnallisella koordinaattorilla on tarvittavaa tietoa saatavissa. Pirkko Laurila


Lataa ppt "Prosessiteollisuuden perustutkinto ja sen toimeenpano"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google