Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YHTEISET AINEET YHTEISTOIMIN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YHTEISET AINEET YHTEISTOIMIN"— Esityksen transkriptio:

1 YHTEISET AINEET YHTEISTOIMIN
Pintakäsittelyala Y 1 ja Y 2- jaksot Koulutuskeskus Tavastia

2 Miksi näin? Huoli ryhmän opiskelijoiden selviytymisestä Y-jaksossa
heterogeeninen ryhmä, oppilasta Kaksi mukautetun peruskoulun käynyttä Erilaisten oppijoiden huomioiminen Koulutuskeskus Tavastia

3 Tavoite Mahdollisimman monen opiskelijan opintojen jatkuminen
Y 1 –jakson jälkeen Ammattiaineiden ja Y –aineiden integroiminen Uusien toimintatapojen löytäminen ja kokeileminen Y –aineiden opettamisessa Opettajien yhteistyön lisääminen Opiskelijoiden ryhmähengen lujittaminen Koulutuskeskus Tavastia

4 Keinot ”punaisen langan” löytäminen Opiskelijoiden yhteinen projekti
Opetus tapahtui ammattiosastolla, apuna ammatillinen ohjaaja tarvittaessa Opettajien lukumäärä 4 + 1 Vaihtelevia työskentelytapoja Tekemällä oppiminen – ”Learning by doing” Oppiaineiden rajojen häivyttäminen Koulutuskeskus Tavastia

5 Jaksojen sisältö Äidinkieli 2 ov Taide- ja kulttuurikasvatus 1 ov
Englanti 2 ov Ruotsi 1 ov Matematiikka 2 ov Fy/ke 1 ov Liikunta ja terveystieto 2 ov Koulutuskeskus Tavastia

6 Nuorten oma talo Tarkoituksena mahdollisimman monen Y –aineen opetus talon suunnittelun, rakentamisen ja viimeistelyn yhteydessä Omien tilojen sisustus, yksin tai parin kanssa Yhteisten tilojen yhteinen suunnittelu ja toteutus Taloon liittyvät asiakirjat Koulutuskeskus Tavastia

7 Opetuksen eteneminen Alussa oli Internetistä
tulostettu talon piirustus Opeteltiin suhdeviivaimen ja mittakaavan käyttöä 1:10 Saatiin piirrettyä talon pohjapiirustus lastulevylle Koulutuskeskus Tavastia

8 Valmisteltiin huoneisiin myös sopivat pahvinuket omasta digi- kuvasta
Nuoret mitoittivat huoneensa, valmistivat talon seinät, suunnittelivat ja toteuttivat sisustuksen oman makunsa mukaan Valmisteltiin huoneisiin myös sopivat pahvinuket omasta digi- kuvasta Koulutuskeskus Tavastia

9 Suunniteltiin huoneiden materiaalit ja värit
Vaihdettiin huonejärjestystä kommuunille sopivaksi Koulutuskeskus Tavastia

10 Kielissä opiskeltiin taloon ja sen sisustamiseen liittyvä keskeinen sanasto sekä työvälineiden ym. Nimiä Äidinkielessä esim. asumiseen liittyviä asiakirjoja ja lehti, jossa talo esitellään Koulutuskeskus Tavastia

11 Yhteistyötä yli osastojen
Nuoret hakivat materiaaleja puu- ja vaatetusosastoilta Nuoret käyttivät apuna muiden osastojen opiskelijoita, esim. huonekalujen valmistuksessa Joku kiinnostui jopa sisustusliikkeessä käymiseen asti Koulutuskeskus Tavastia

12 Saavutuksia Kaikki opiskelijat jatkoivat koulunkäyntiä edelleen
Vähän hylättyjä suorituksia Hyvä ryhmähenki ja opettajilla tukea toisistaan Ammatillisen ohjaajan mukanaolo sitoi y-aineita ammatilliseen osaamiseen Ao:n opiskelijantuntemus auttoi Y-aineiden opettajien tietämys ammattialasta lisääntyi Koulutuskeskus Tavastia

13 Heikkouksia Kesken jakson tulleet opiskelijat luokalla eivät löytäneet paikkaansa talon kanssa työskenneltäessä Heterogeenisyys lisääntynyt Kaikki opettajat eivät osanneet sitoutua yhteistoiminnalliseen opettamiseen Koulutuskeskus Tavastia

14 Jatkossa Mukaan uusia aineita: yt, tieto- ja viestintätekniikka
Sama teema jatkui muokattuna Laadittiin talonkirja (asiapaperit, piirustukset, työselosteet, huollot, vakuutukset) Talon kustannusten laskenta Toimintatapoja räätälöidään muille osastoille Yrittäjyyttä ja taloustietoutta lisätään Koulutuskeskus Tavastia

15 Toimijat Marja Peltoniemi, en, ro Kirsi Joronen-Vallin, äk, tk
Minna Kilkka, mat, fk Tia Holmala, ao Eero Tuominen, yt Janne Mämmi, ru Koulutuskeskus Tavastia


Lataa ppt "YHTEISET AINEET YHTEISTOIMIN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google