Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aloitus info • Ryhmänvastaavat pitävät ryhmälleen aloitusinfon laajennetusta työssäoppimisesta • Opiskelijat saavat oppimis- ja työkokemuskansion.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aloitus info • Ryhmänvastaavat pitävät ryhmälleen aloitusinfon laajennetusta työssäoppimisesta • Opiskelijat saavat oppimis- ja työkokemuskansion."— Esityksen transkriptio:

1

2 Aloitus info • Ryhmänvastaavat pitävät ryhmälleen aloitusinfon laajennetusta työssäoppimisesta • Opiskelijat saavat oppimis- ja työkokemuskansion

3 Oppimis- ja työkokemuskansio • Sisällysluettelo muuttuu opiskelijakohtaisesti valinnaisten tutkinnonosien osalta.

4 • Opiskelujen alkuvaiheessa tehdään Henkilökohtainen opiskelujen järjestämistä koskeva suunnitelma l. HOJKS. • Kartoitetaan mahdollisuuksia ja halukkuutta laajennettuun työssäoppimiseen. • Valitaan opinpolku, jota lähdetään toteuttamaan.

5 • Suunnitellaan mitkä tutkinnonosat suoritetaan oppilaitoksessa ja mitkä työssäoppimassa. • Kartoitetaan hyväksiluvut ja osaamisen tunnistamiset. • Sovitaan erityisistä tukitoimista ja kartoitetaan soveltuvia opetusmenetelmiä. • Hojks päivityksissä (väh. 2 kertaa lukuvuodessa) muutetaan suunnitelmia tarpeen mukaan, jolloin voidaan myös siirtyä opinpolulta toiselle.

6 Pikapolku työelämään • Opiskelijat valmistuvat verhoilu- ja sisustusalan perustutkintokoulutuksesta sisustajiksi nopeutetulla tahdilla. • Opiskelut aloitettiin normaalipolulla ja opintojen edetessä siirryttiin pikapolulle. Lomake oppimis- ja työkokemuskansiosta Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustusalan koulutusohjelma 7 ammatillista tutkinnon osaa, 5 pakollista ja 2 valinnaista: Laajuus Pakolliset: Sisärakennustyöt 15 ov Sisustustyöt 15 ov Maalaus- ja päällystystyöt 20 ov Kalusterakentaminen 15 ov Sisustusverhoilu 15 ov Valinnaiset: Verhojen ja varjostimien valmistaminen 5 ov Sisustuslaatoitus 5 ov

7 Attoaineet on integroitu ammattiaineiden opetukseen. Attoaineiden suorittamisesta sovittava ennen työssäoppimisjakson alkamista. Verhoilu Ammattitaitovaatimukset Verhoilu on Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon, verhoilualan koulutusohjelman kaikille pakollinen tutkinnon osa. Tutkinnon osan laajuus on 25 ov. Verhoilu muodostuu seuraavista osaamisalueista, opiskelija osaa: On tutustu- nut Näyttö- valmis, ohjaajan arvio Ammattitaitoa täydentavät kielelliset tutkinnon osat: äidinkieli, ruotsi ja englanti, opiskelija osaa: On tehnyt Ammattitaitoa täydentävät matemaattiset tutkinnon osat: matematiikka, fysiikka ja kemia: On tehnyt Muut ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat: On tehnyt ottaa verhoilutyön vastaan asiakkaalta ja kirjata asianmukaisesti tehtävät toimenpiteet hankkia asiakkaalta tarvittavat tiedot ja kirjata työn vastaanottoon liittyvät oleelliset seikat, toimia tarvittaessa myös englanniksi ja avustettuna ruotsiksi perustella tuotteen hinnan muodostuksen ja esittää laskemisessa käytetyt laskukaavat ja laskutoimitukset Yyt: Ymmärtää perusteita hyvästä asiakaspalvelusta. Lomake oppimis- ja työkokemuskansiosta

8 Opiskelijoiden ohjaus-, arviointi- ja tukikäynnit työssäoppimisen aikana Sosiaalisen median hyödyntäminen työssäoppimisen toteuttamisessa ja seurannassa. • Ryhmänvastaava – Työssäoppimissopimus – Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnit – Ohjaus- ja tukikäynnit • Ammattityön opettaja – Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnit, ohjaus- ja tukikäynnit • Atto-opettajat – Atto-aineiden opetus työpaikoilla ja somen välityksellä

9 Pohjapiirustus väliseinien rakentamisesta • Tutkinnonosia voidaan opetella ja suorittaa joko oppilaitoksessa tai työssäoppimassa tai molemmissa. • Sisärakennustöiden ammattiosaamisen näyttö suoritettiin oppilaitoksessa.

10 Sisärakennustöiden ammattiosaamisen näyttö oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttöjä voidaan suorittaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä. Tavoitteena suorittaa näytöt mahdollisimman aitoja työtilanteita jäljitellen.

11 • Kalusterakentamisen ammattiosaamisen näyttö suoritettiin työssäoppimispaikalla. • Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan kun riittävä taitotaso ja osaaminen on saavutettu.

12 Hojks keskusteluissa tarkastellaan opintojen etenemistä. Riittävät tukitoimet ja ohjaaminen? Onko opinpolku oikea?

13 Nopeutettu valmistuminen • Työssäoppimassa opintoviikko on yleensä ajallisesti pidempi kuin oppilaitoksessa. • Työn teko ei katkea esim. atto-aineiden tai opintoretkien vuoksi. • Parhaimmillaan työssäoppiminen mahdollistaa osaamisen kehittymisen nopeammassa tahdissa kuin oppilaitosympäristössä.

14 Pikapolulla tuleva työsuhde motivoi valmistumaan nopeutetussa tahdissa!!

15 Opiskelija voi olla työsuhteessa jo opiskelujen aikana.

16 Toplaajan toteutuminen vaatii yhteistyötä ja uuden toimintamallin sisäistämistä opiskelijan, ammattiopettajien-, atto- opettajien, opiskelijahuoltoryhmän, ohjaajien, työvalmentajan ja työssäoppimispaikan välillä.

17 Kun riittävä osaaminen on saavutettu ovet avautuvat työelämään!


Lataa ppt "Aloitus info • Ryhmänvastaavat pitävät ryhmälleen aloitusinfon laajennetusta työssäoppimisesta • Opiskelijat saavat oppimis- ja työkokemuskansion."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google