Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Reimari 2 Työvoimahallinnon toimenpiteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Reimari 2 Työvoimahallinnon toimenpiteet"— Esityksen transkriptio:

1 Reimari 2 Työvoimahallinnon toimenpiteet
Nuorten palveluiden kehittäminen (palvelutarvearviointi, verkostotyö) Osaamisen kehittämisen kautta työelämään suuntautuvat NUORTEN OSASTO Työllistyminen avoimille työmarkkinoille edellyttää osaamisen arviointia ja urasuunnittelua tai koulutusta Ostopalvelut: Työnetsijä >harjoittelupaikat, Nuorten työnhakuklinikka, työhönvalmentaja (LUOTSI), työvoimakoulutus Kehitellään lisää ostopalveluita ja teemapäiviä Ammattitutkinto/ Erikoisammatti-tutkinto Suoraan työelämään suuntautuvat HENKILÖPALVELU-YKSIKKÖ Työllistymisen edellytykset suoraan avoimille työmarkkinoille Ammattitutkinto/ Erikoisammatti-tutkinto Työelämään kuntoutuvat TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS, KUNTOUTUS-NEUVOJA Työllistymisen turvaamiseen tarvitaan monisektorista palvelua. Harlekiini-hanke Oma Polku-hanke Step Up- hanke Trappan-hanke

2 Reimari 2 Koulutusyhtymän toimenpiteet
SEURANTAJÄRJESTELMÄ Työllisyystilannekartoitus, tilastopatteristo Uusien koulutusreittien suunnittelu pt:n suorittaneille Ammattitaitoa täydentävä osaaminen; osatutkinnot, ammattitutkinnot, oppisopimuskoulutus, työvoimakoulutus. Jotta tilastotieto pystytään hyödyntämään, täytyy sille olla määritetty käsittely- ja reagointikanava (TYKE-prosessi?) Valmistuneille tehostettua tiedottamista jatkokoulutus-mahdollisuuksista Oppisopimus harjoittelun / työelämä-valmennuksen jatkoksi Yhteydenotto sekä työntekijään että työnantajaan. Erinomainen siirtymä työelämään. OpinOvi-hanke KPEDU Aikuiskoulutuksen kalenteri VALMISTUVIEN INFOT TE-keskuksen palvelut nuorille, KPEDU perustutkinnon jälkeen + TIEDOTE valmistuville; työnhaku, työelämävalmennus, KPEDUn aikuiskoulutus, oppisopimus, K-PAMK

3 Työttömät ja lomautetut, alle 25-vuotiaat 22.2.2010
Työttömänä 22.2 KPEDU Valm. 09 KPEDU Valm. 08 Kone- ja metallialan perustutkinto 28 39 24 Sähköalan perustutkinto 44 53 Lab. tai kemianalan perustutkinto 22 17 23 Pintakäsittelyn perustutkinto 14 15 19 Rakennusala perustutkinto 40 34 Talotekniikan perustutkinto 26  Auto- ja kuljetusalan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto 45 95 73 172 Kaikki 449

4 OPPISOPIMUS Ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus
Max. 6kk, työsopimus Alan (tai alalle soveltuvan) peruskoulutuksen suorittaneelle TA saa palkkatuen (n. 550€), opiskelija työehtosopimuksen mukaisen palkan Harjoittelun jatkoksi erinomainen tapa työsuhteen jatkamiselle Tutkintotavoitteinen oppisopimus esim. ammattitutkinnon suorittamiseen takaisin

5 Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot (aikuiskoulusta)
Suoritetaan näyttötutkinnoin pääsääntöisesti valmistavan koulutuksen yhteydessä. Oppilaitos järjestää valmistavan koulutuksen ja näytöt pyritään järjestämään työpaikoilla aidoissa työympäristöissä. Ammatillinen perustutkinto sopii alalle tulevalle uudelle työntekijälle tai työntekijälle, jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Näyttötutkintona suoritettava perustutkinto vastaa ammatillisessa koulutuksessa suoritettavaa tutkintoa (120 ov). Perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun. Ammattitutkinto sopii kokeneelle alan työntekijöille. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää yleensä alan aikaisempaa ammatillista koulutusta ja noin kolmen vuoden työkokemusta. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin oppilaitoksen ohjeiden mukaan. Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, joilla on alan pitkä työkokemus. Tutkinnoissa opiskelija osoittaa hallitsevansa alan vaativimmat työtehtävät. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan aikaisempaa ammatillista koulutusta sekä noin viiden vuoden työkokemusta. Erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua mm. vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin oppilaitoksen ohjeiden mukaan. Rahoitus koulutuksen järjestäjä – ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus, opiskelija – opintotuki, jos opinnot päätoimisia (3op/kk tai 25h /viikko) muutoin työmarkkinatuki. takaisin

6 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat
Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, joka täydentää omaa ammatillista osaamista ja edesauttaa työllistymistä. Rahoitus koulutuksen järjestäjä – ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus opiskelija – opintotuki, jos opinnot päätoimisia (3op/kk tai 25h /viikko) Sivutoimisiin opintoihin voi säilyttää oikeuden työmarkkinatukeen. Vain yli 25 –vuotiaat voivat saada päätoimiseen opiskeluunsa työmarkkinatukea. takaisin

7 Työvoimakoulutus Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, esimerkiksi omaehtoisen aikuiskoulutuksen, opetussisältöjä. Usein koulutus on ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä, siihen sisältyy useimmiten työssä oppimista. Työ- ja elinkeinohallinto ostaa työvoimakoulutuksen ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta, muilta ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta tai yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä. Koulutuksen hankkiminen tapahtuu kilpailuttaen koulutuksen järjestäjiä. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta. takaisin


Lataa ppt "Reimari 2 Työvoimahallinnon toimenpiteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google